Przejdź do głównej zawartości

Udostępniono zestaw Azure SDK dla języka Go w wersji 15

Data opublikowania: 28 marca, 2018

Wprowadzono tag wersji 15.0.0 zestawu Azure SDK dla języka Go (dziennik zmian). Opublikowano także zasady aktualizacji zestawu SDK wyjaśniające, jak zorganizowane jest repozytorium oraz kiedy należy oczekiwać aktualizacji.

Aby rozpocząć korzystanie z tej wersji:

  • Jeśli używasz narzędzia Dep, zaktualizuj plik Gopkg.toml i uruchom polecenie dep ensure -update
  • Jeśli nie używasz narzędzia Dep, uruchom polecenie go get -u github.com/Azure/azure-sdk-for-go

Jeśli dopiero zaczynasz pracę z językiem Go na platformie Azure, zapoznaj się z naszą dokumentacją oraz z repozytorium przykładów, aby uzyskać pomoc.

  • Azure Resource Manager
  • SDK and Tools

Powiązane produkty