Przejdź do głównej zawartości

Wyświetlanie zmian i nawigowanie po nich w wielu zasobach

Data opublikowania: 06 maja, 2020

Funkcja Analiza zmian aplikacji w usłudze Azure Monitor obsługuje teraz zmiany w wielu zasobach platformy Azure. Załóżmy, że aplikacja internetowa była uruchomiona kilka godzin temu i nagle zaczęła zwracać błędy. Zamiast wybierać grupę zasobów i zasób, można teraz zawęzić zasoby do zbadania na podstawie liczby zmian, sygnatury czasowej ostatniej zmiany, wyszukiwania słów kluczowych i tak dalej. Stare i nowe wartości są wyświetlane w tekście w przypadku zmian pojedynczej właściwości, aby zapewnić jednoczesny wgląd we wszystkie dane. Kliknij zmianę, aby wyświetlić więcej kontekstu w pełnym widoku kodu JSON. Zapoznaj się z tematem w portalu analizy zmian aplikacji.

ACA-atcaleUI-blog2

Dowiedz się więcej.

  • Azure Monitor
  • Azure Resource Graph
  • Azure Resource Manager
  • App Service
  • Features
  • Management
  • Services
  • Security