Archiwa aktualizacji

Comiesięczne aktualizacje produktów , marzec 2020

31 mar

Poszerzenie sieci partnerów usługi Azure Archive Storage

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Archive Storage integruje się z szerokim ekosystemem partnerów, aby zapewnić klientom optymalne rozwiązania do magazynowania. Z przyjemnością ogłaszamy, że usługa Azure Archive Storage jest teraz obsługiwana przez kilku kolejnych partnerów w zakresie oprogramowania.

 • Magazyn archiwum
 • Warstwy magazynu gorących/chłodnych obiektów blob
 • Magazyn obiektów Blob
 • Open Source
31 mar

Strefy usługi Azure Edge Zone rozszerzają usługi platformy Azure na brzeg sieci

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Firma Microsoft nawiązała partnerstwo z branżą, aby umożliwić wdrażanie nowych scenariuszy 5G przy użyciu stref usługi Azure Edge Zone.

 • Services
31 mar

Azure Stack HCI — przyspieszona sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Dostępność docelowa: Q2 2020

Wdrażaj obciążenia w chmurze przyspieszonej sztucznej inteligencji i własną logikę biznesową, a także inne usługi platformy Azure, aby uruchamiać je w usłudze Azure Stack HCI za pośrednictwem standardowych kontenerów, używając procesorów GPU z usługą Azure IoT Edge. Odbywa się to przy użyciu procesora graficznego firmy NVIDIA i usługi Azure Stack HCI, technologii odrębnego przypisywania urządzeń, a także usługi Azure IoT Edge działającej na maszynie wirtualnej z systemem Ubuntu.

 • Azure Stack HCI
 • Operating System
30 mar

Integracja usługi Azure Security Center z rozwiązaniem Windows Admin Center jest już dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Dostępność docelowa: Q1 2020

Teraz można przenieść lokalne serwery z systemem Windows z rozwiązania Windows Admin Center bezpośrednio do usługi Azure Security Center, która umożliwi wyświetlanie informacji o zabezpieczeniach dla wszystkich zasobów w jednym miejscu.

 • Security
30 mar

Usługa Azure Data Explorer rozszerza funkcje geoprzestrzenne

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Data Explorer rozszerza możliwości geoprzestrzenne, aby klastrować dane i renderować je.

 • Azure Data Explorer
 • Features
30 mar

Azure Security Center — eksport ciągły zaleceń i alertów zabezpieczeń

TERAZ DOSTĘPNE

Funkcja eksportu ciągłego usługi Azure Security Center, która obsługuje eksportowanie zaleceń i alertów zabezpieczeń, jest teraz ogólnie dostępna.

 • Security
30 mar

Azure Security Center — automatyzacja przepływu pracy jest teraz ogólnie dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Funkcja automatyzacji przepływu pracy usługi Azure Security Center jest teraz ogólnie dostępna. Służy ona do automatycznego wyzwalania aplikacji Logic Apps w przypadku zaleceń i alertów zabezpieczeń. Ponadto dla alertów i wszystkich zaleceń z dostępną opcją szybkiej poprawki są dostępne wyzwalacze ręczne.

 • Security
30 mar

Usługa Azure Monitor dla kontenerów obsługuje teraz monitorowanie procesorów GPU w puli węzłów obsługującej procesory GPU w usłudze AKS

TERAZ DOSTĘPNE

Dostępność docelowa: Q1 2020

Usługa Azure Monitor dla kontenerów obsługuje teraz monitorowanie użycia procesorów GPU w puli węzłów obsługującej procesory GPU w usłudze AKS

 • Azure Monitor
 • Services
27 mar

Zestawy SDK systemu plików dla usługi Azure Data Lake Storage Gen2 są teraz ogólnie dostępne

TERAZ DOSTĘPNE

Zestawy SDK systemu plików Python, .NET, Java i JS dla usługi Azure Data Lake Storage Gen2 są teraz ogólnie dostępne we wszystkich regionach świadczenia usługi Azure.

 • Azure Data Lake Storage
 • SDK and Tools
26 mar

Ogólna dostępność zestawów Azure SDK — marzec 2020 r.

TERAZ DOSTĘPNE

Są już dostępne dodatkowe biblioteki do pracy z usługami platformy Azure.

 • Event Hubs
 • Key Vault
 • Konfiguracja aplikacji
 • Security
 • SDK and Tools
26 mar

Hosty Azure Dedicated Host oferują teraz obsługę rezerwacji na platformie Azure

TERAZ DOSTĘPNE

Hosty Azure Dedicated Host oferują teraz rezerwacje na platformie Azure i obsługują maszyny wirtualne platformy Azure z serii Lsv2, Msv2, Dasv4 i Easv4, a także udostępniają nowe opcje sprzętu. Uruchamiaj szeroką gamę obciążeń ogólnego przeznaczenia oraz intensywnie korzystających z pamięci lub magazynu na serwerach fizycznych dedykowanych dla organizacji.

 • Maszyny wirtualne
 • Services
 • Features
26 mar

Obsługa usługi Private Link w usłudze Azure Container Registry jest teraz w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Container Registry obsługuje teraz usługę Private Link, czyli możliwość ograniczania ruchu sieciowego dla zasobów w sieci wirtualnej.

 • Container Registry
 • Services
 • Features
25 mar

Aktualizacja 20.03 usługi Azure Sphere jest teraz dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Nowa aktualizacja 20.03 usługi Azure Sphere, która obejmuje ulepszenia i poprawki błędów w systemie operacyjnym Azure Sphere, jest teraz dostępna w źródle wersji detalicznych.

 • Azure Sphere
 • Operating System
25 mar

Integracja usługi Azure Stream Analytics z usługą Azure Machine Learning (w wersji zapoznawczej)

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Dostępność docelowa: Q1 2020

Implementuj modele uczenia maszynowego jako funkcję definiowaną przez użytkownika (UDF) w swoich zadaniach usługi Azure Stream Analytics, aby przeprowadzać ocenianie w czasie rzeczywistym i opracowywać prognozy dotyczące danych wejściowych przesyłania strumieniowego.

 • Azure Stream Analytics
 • Azure Machine Learning
 • Features
24 mar

Plan Premium usługi Azure Functions jest teraz dostępny w 16 nowych regionach

TERAZ DOSTĘPNE

Dostępność docelowa: Q1 2020

Uruchamiaj bezserwerowe aplikacje funkcji bez rozruchu zimnego, łączności sieci wirtualnej i większych wystąpień przy użyciu planu Premium usługi Azure Functions. Plan obsługuje uruchamianie w wystąpieniach opartych na systemie Windows lub Linux i jest teraz dostępny w 16 nowych regionach.

 • Stan usługi Funkcje Azure
 • Plan w warstwie Premium
 • Plan w warstwie Premium — Linux
 • Regions & Datacenters
24 mar

Integracja regionalnej sieci wirtualnej w ramach planu Premium usługi Azure Functions

TERAZ DOSTĘPNE

Integracja regionalnej sieci wirtualnej jest teraz ogólnie dostępna w planie Premium usługi Azure Functions. Uruchamiaj bezserwerowe aplikacje funkcji bez rozruchu zimnego, łączności sieci wirtualnej i większych wystąpień przy użyciu planu Premium.

 • Stan usługi Funkcje Azure
 • Plan w warstwie Premium
 • Features
23 mar

Azure Security Center — ochrona usługi Azure Kubernetes Service jest teraz dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Dostępność docelowa: Q2 2020

Rozszerzono funkcje zabezpieczeń kontenerów usługi Azure Security Center, aby chronić usługę Azure Kubernetes Service (AKS).

 • Security Center
 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Security
 • Services
 • Features
23 mar

System Flatcar Container Linux jest dostępny w witrynie Azure Marketplace

TERAZ DOSTĘPNE

System Flatcar Container Linux firmy Kinvolk jest teraz dostępny w witrynie Azure Marketplace. System Flatcar to niezmienialna dystrybucja systemu Linux dla kontenerów oraz zgodne rozwidlenie systemu CoreOS Container Linux.

 • Gallery
 • Operating System
 • Pricing & Offerings
23 mar

Azure Database for MySQL — trzyletnia pojemność zarezerwowana jest teraz dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Pojemność zarezerwowana usługi Azure Database for MySQL jest teraz dostępna na potrzeby rezerwowania mocy obliczeniowej dla istniejących i przyszłych serwerów MySQL.

 • Azure Database for MySQL
 • Services
 • Features
 • Pricing & Offerings
 • Open Source
23 mar

Azure Database for PostgreSQL — trzyletnia pojemność zarezerwowana jest teraz dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Pojemność zarezerwowana pojedynczego serwera usługi Azure Database for PostgreSQL jest teraz dostępna w celu rezerwowania mocy obliczeniowej dla istniejących i przyszłych serwerów PostgreSQL przez trzy lata.

 • Azure Database for PostgreSQL
 • Services
 • Features
 • Open Source

Zasoby

Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

4. kwartał 2019 r.

3. kwartał 2019 r.

2. kwartał 2019

Najnowsze wiadomości znajdziesz na blogu poświęconym platformie Azure.

Blog

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie