Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Integracja usługi Azure Security Center z rozwiązaniem Windows Admin Center jest już dostępna

Data opublikowania: 30 marca, 2020

Teraz można przenieść lokalne serwery z systemem Windows z rozwiązania Windows Admin Center bezpośrednio do usługi Azure Security Center. Usługa Security Center umożliwi wtedy wyświetlanie w jednym miejscu informacji o zabezpieczeniach dla wszystkich zasobów rozwiązania Windows Admin Center, w tym serwerów lokalnych, maszyn wirtualnych i dodatkowych obciążeń PaaS.

Po przeniesieniu serwera z rozwiązania Windows Admin Center do usługi Azure Security Center można wykonywać następujące zadania:

  • Wyświetlanie zaleceń i alertów zabezpieczeń w rozszerzeniu Security Center rozwiązania Windows Admin Center.
  • Wyświetlanie stanu zabezpieczeń i pobieranie dodatkowych szczegółowych informacji o serwerach zarządzanych w rozwiązaniu Windows Admin Center w usłudze Security Center w ramach witryny Azure Portal (lub za pośrednictwem interfejsu API).

Dowiedz się więcej o tym, jak integrować usługę Azure Security Center z rozwiązaniem Windows Admin Center.

  • Security