Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Poszerzenie sieci partnerów usługi Azure Archive Storage

Data opublikowania: 31 marca, 2020

Usługa Azure Archive Storage jest teraz zintegrowana z nowymi partnerami, w tym IBM Spectrum Protect Plus, NetApp StorageGRID®, Rubrik i Veritas NetBackupTM, dzięki czemu sieć partnerów jest jeszcze bardziej kompleksowa. Inni partnerzy usługi Azure Archive Storage to m.in. Archive360, CloudBerry Lab, Cohesity, Commvault, HubStor, Igneous, NetApp i Tiger Technology. Wprowadzaj celowe innowacje i twórz optymalne rozwiązania magazynu na potrzeby różnych obciążeń, korzystając z pomocy naszych partnerów.

  • Usługa IBM Spectrum Protect Plus oferuje skoncentrowane na umowie SLA zarządzanie z kompleksowymi zasadami, które automatyzują cały proces ochrony danych, oraz umożliwia korzystanie z warstw magazynowania Gorąca, Chłodna i Archiwum platformy Azure w celu obniżenia kosztów magazynowania.
  • Usługa NetApp StorageGRID® korzysta z inteligentnego, opartego na zasadach zarządzania danymi w celu optymalizowania wydajności magazynu danych oraz obsługuje warstwy Gorąca, Chłodna i Archiwum usługi Azure Blob Storage jako miejsca docelowe chmury publicznej, dzięki czemu możesz korzystać z ekonomicznej usługi magazynu z poziomu platformy Azure.
  • Usługa Rubrik udostępnia pojedynczą, opartą na zasadach platformę do odzyskiwania danych z obsługą archiwizowania danych w usłudze Blob Storage, w tym w warstwach Gorąca, Chłodna i Archiwum.
  • Usługa Veritas NetBackupTM eliminuje złożoność w zakresie dostępności i bezpieczeństwa danych dzięki obsłudze tworzenia kopii zapasowych obciążeń oraz odzyskiwania ich do warstwy magazynowania Gorąca, Chłodna i Archiwum platformy Azure w celu redukcji kosztów, a także przechowywania długoterminowego.

Partnerzy pomagają naszym klientom odnaleźć wartość w ich danych i zachować ją od momentu uruchomienia usługi Azure Archive Storage w 2017 r. Przedefiniuj strategię magazynowania danych i wydajnie prowadź działalność, korzystając z pomocy tych nowych partnerów.

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Archive Storage

  • Magazyn archiwum
  • Warstwy magazynu typu Gorąca/Chłodna/Zimna
  • Azure Blob Storage
  • Open Source