TERAZ DOSTĘPNE

Azure Security Center — eksport ciągły zaleceń i alertów zabezpieczeń

Data opublikowania: 30 marca, 2020

Funkcja eksportu ciągłego usługi Azure Security Center, która obsługuje eksportowanie zaleceń i alertów zabezpieczeń, jest teraz ogólnie dostępna. Umożliwia ona łatwe łączenie danych zabezpieczeń ze środowiska usługi Security Center z narzędziami do monitorowania używanymi w organizacji przez eksportowanie do obszarów roboczych usługi Azure Event Hubs lub Azure Log Analytics.

Ta możliwość obsługuje, między innymi, scenariusze skalowania przedsiębiorstwa przy użyciu następujących integracji:

  • Eksport do usługi Azure Event Hubs umożliwia integrację z usługą Azure Sentinel, Azure Data Explorer i Azure Functions oraz rozwiązaniami do zarządzania informacjami i zdarzeniami zabezpieczeń od innych firm.
  • Eksport do obszarów roboczych usługi Azure Log Analytics umożliwia integrację z usługą Microsoft Power BI, niestandardowymi pulpitami nawigacyjnymi i usługą Azure Monitor.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj artykuł o eksporcie ciągłym.

Jeśli eksportujesz alerty, upewnij się, że znasz odpowiedni schemat alertów zabezpieczeń.

  • Security