Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Azure Security Center — ochrona usługi Azure Kubernetes Service jest teraz dostępna

Data opublikowania: 23 marca, 2020

Rozszerzono funkcje zabezpieczeń kontenerów usługi Azure Security Center, aby chronić usługę Azure Kubernetes Service (AKS).

Popularna platforma open source Kubernetes została przyjęta tak powszechnie, że stała się standardem branżowym w zakresie orkiestracji kontenerów. Pomimo tak wielu implementacji nadal brakuje wiedzy na temat zabezpieczania środowiska Kubernetes. Ochrona obszaru podatnego na ataki konteneryzowanej aplikacji wymaga specjalistycznej wiedzy w celu zapewnienia, że infrastruktura została skonfigurowana bezpiecznie, i stałego monitorowania pod kątem potencjalnych zagrożeń.

Ochrona usługi Security Center obejmuje następujące funkcje:

  • Odnajdywanie i widoczność — ciągłe odnajdywanie zarządzanych wystąpień usługi AKS w ramach subskrypcji zarejestrowanych w usłudze Security Center.
  • Zalecenia dotyczące zabezpieczeń — zalecenia umożliwiające podjęcie działań, aby zwiększyć zgodność z najlepszymi rozwiązaniami z zakresu zabezpieczeń dla usługi AKS. Te zalecenia są uwzględniane w ramach wskaźnika bezpieczeństwa, dzięki czemu będą uznawane za mające wpływ na poziom bezpieczeństwa organizacji. Przykład zalecenia związanego z usługą AKS, które może zostać wyświetlone, to „W celu ograniczania dostępu do klastra usługi Kubernetes powinna być używana kontrola dostępu na podstawie ról”.
  • Ochrona przed zagrożeniami — dzięki ciągłej analizie wdrożenia usługi AKS usługa Security Center ostrzega przed zagrożeniami i złośliwymi działaniami wykrytymi na poziomie hosta i klastra usługi AKS.

Aby uzyskać dodatkowe szczegóły, przeczytaj naszą dokumentację.

Zobacz szczegółowe informacje o funkcjach zabezpieczeń kontenerów w usłudze Security Center.

  • Security Center
  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features
  • Services
  • Security