Pomiń nawigację
DOSTĘPNE TERAZ

System Flatcar Container Linux jest dostępny w witrynie Azure Marketplace

Data opublikowania: 23 marca, 2020

System Flatcar Container Linux firmy Kinvolk jest teraz dostępny w witrynie Azure Marketplace. System Flatcar to niezmienialna dystrybucja systemu Linux dla kontenerów oraz zgodne rozwidlenie systemu CoreOS Container Linux.

Koniec okresu użytkowania systemu CoreOS

Koniec okresu użytkowania systemu CoreOS Container Linux nastąpi 26 maja 2020 roku, po czym nie będą już dostępne dalsze aktualizacje. Do tej daty wszyscy klienci korzystający z systemu CoreOS powinni zaimplementować plan migracji. Zgodność systemu Flatcar z systemem CoreOS oraz jego dostępność w witrynie Azure Marketplace sprawia, że jest to użyteczna i prosta opcja migracji dla obciążeń kontenerów działających na platformie Azure.

Należy pamiętać, że klienci korzystający z systemu Red Hat OpenShift mogą nadal korzystać z systemu Red Hat Enterprise Linux CoreOS, który nadal będzie obsługiwany.

Migrowanie z systemu CoreOS

Migracja z systemu CoreOS do systemu Flatcar Container Linux wymaga tylko uruchomienia skryptu powłoki i wykonania ponownego rozruchu maszyny wirtualnej. Przeczytaj instrukcje.

Wdrażanie nowych maszyn wirtualnych z systemem Flatcar Container Linux

Wdrażaj maszyny wirtualne z systemem Flatcar bezpośrednio z witryny Azure Marketplace. Aby wdrożyć obrazy systemu Flatcar Container Linux przy użyciu interfejsu wiersza polecenia platformy Azure, wykonaj te instrukcje.

  • Gallery
  • Operating System
  • Pricing & Offerings