Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Azure Security Center — automatyzacja przepływu pracy jest teraz ogólnie dostępna

Data opublikowania: 30 marca, 2020

Funkcja automatyzacji przepływu pracy usługi Azure Security Center jest teraz ogólnie dostępna. Służy ona do automatycznego wyzwalania aplikacji Logic Apps w przypadku zaleceń i alertów zabezpieczeń. Ponadto dla alertów i wszystkich zaleceń z dostępną opcją szybkiej poprawki są dostępne wyzwalacze ręczne.

Każdy program zabezpieczeń zawiera wiele przepływów pracy reagowania na zdarzenia. Te procesy mogą obejmować powiadamianie właściwych uczestników projektu, uruchamianie procesu zarządzania zmianami i stosowanie określonych instrukcji rozwiązania problemu. Specjaliści ds. zabezpieczeń zalecają zautomatyzowanie jak największej liczby kroków w tych procedurach. Automatyzacja redukuje nakład pracy i może poprawić bezpieczeństwo, zapewniając wykonanie kroków procesu w sposób szybki, spójny i zgodny ze wstępnie zdefiniowanymi wymaganiami.

Aby uzyskać więcej informacji o automatycznych i ręcznych możliwościach uruchamiania przepływów pracy w usłudze Security Center, zobacz Automatyzacja przepływu pracy.

Aby dowiedzieć się więcej na temat tworzenia aplikacji Logic Apps, zobacz Azure Logic Apps.

  • Security