Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa usługi Private Link w usłudze Azure Container Registry jest teraz w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 26 marca, 2020

Ogranicz ruch sieciowy dla zasobów w sieci wirtualnej dzięki obsłudze usługi Private Link w usłudze Azure Container Registry (w wersji zapoznawczej).

Dzięki usłudze Private Link punktom końcowym rejestru przypisywane są prywatne adresy IP i cały ruch jest kierowany wewnątrz sieci wirtualnej zdefiniowanej przez klienta. Korzystaj z możliwości zarządzania rejestrem za pośrednictwem platformy Azure oraz ściśle kontrolowanego ruchu przychodzącego i wychodzącego dzięki obsłudze sieci prywatnej.

Dowiedz się więcej

  • Azure Container Registry
  • Features
  • Services

Powiązane produkty