Pomiń nawigację

Archiwa aktualizacji

Kategoria produktów
Stan:

Comiesięczne aktualizacje produktów , listopad 2019

21 lis

Azure Cognitive Services — tłumaczenie tekstu w usłudze Translator — język maoryjski jest teraz dostępny

DOSTĘPNE TERAZ

Dostępność docelowa: Q4 2019

Tłumaczenie tekstu w usłudze Translator obsługuje teraz język maoryjski.

 • Azure Cognitive Services
 • Translator
 • Services
20 lis

Zmiany nazw i identyfikatorów mierników magazynów o dużej skali ogólnego przeznaczenia usług PostgreSQL, MySQL i MariaDB

Od 1 stycznia 2020 r. zmienią się nazwy i identyfikatory mierników usług Azure Database for PostgreSQL, MySQL i MariaDB ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali.

 • Azure Database for PostgreSQL
 • Azure Database for MySQL
 • Azure Database for MariaDB
 • Services
20 lis

Zmiany nazw mierników przenoszenia zestawu danych usługi Azure Data Share

Od 1 stycznia 2020 r. zmieniają się nazwy mierników przenoszenia zestawu danych usługi Azure Data Share — rdzeń wirtualny.

 • Azure Data Share
 • Services
20 lis

Zmiany nazw mierników usługi Azure Data Box Edge (teraz: Azure Stack Edge)

Usługa Azure Data Box Edge nazywa się teraz Azure Stack Edge. Od 1 stycznia 2020 r. zmienią się nazwy mierników w regionach US Gov o ogólnym udostępnieniu usługi.

 • Azure Stack Edge
 • Services
20 lis

Zmiany nazw mierników usług Azure Stack i Azure Data Box Edge

Od 1 stycznia 2020 r. zmieniają się nazwy mierników usług Azure Stack i Data Box Edge.

 • Azure Stack
 • Azure Stack Edge
 • Services
20 lis

Zmiany identyfikatorów mierników planu Premium usługi Azure Functions

Od 1 stycznia 2020 r. zmieniają się nazwy identyfikatorów mierników planu Premium usługi Azure Functions.

 • Stan usługi Funkcje Azure
 • Services
20 lis

Nowy pulpit nawigacyjny z narzędziem do szacowania kosztów

DOSTĘPNE TERAZ

W usłudze Azure Lab Services dodano widok pulpitu nawigacyjnego umożliwiający instruktorom wyświetlanie podsumowania laboratorium

 • Azure Lab Services
 • Services
 • Features
19 lis

Nowe funkcje usługi IoT Hub są teraz dostępne dla bliźniaczych reprezentacji urządzeń i modułów

DOSTĘPNE TERAZ

Ogłaszamy wprowadzenie kilku ulepszeń funkcji dla bliźniaczych reprezentacji urządzeń i modułów usługi Azure IoT Hub, a konkretnie obsługi głębokiego zagnieżdżania właściwości, a także zwiększenia maksymalnego rozmiaru dokumentu reprezentacji bliźniaczej i długości par klucz/wartość.

 • Azure IoT Hub
 • Services
19 lis

Interpretowanie kondycji klastra usługi Kubernetes za pomocą usługi Azure Monitor dla kontenerów

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Monitor dla kontenerów może teraz monitorować i raportować stan kondycji składników infrastruktury klastra usługi Kubernetes i wszystkich węzłów działających w dowolnym klastrze usługi Kubernetes.

 • Azure Monitor
 • Management
19 lis

Monitorowanie klastrów usługi Azure Red Hat OpenShift Kubernetes przy użyciu usługi Azure Monitor dla kontenerów

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obecnie obsługujemy monitorowanie klastrów usługi Azure Red Hat OpenShift Kubernetes przy użyciu usługi Azure Monitor dla kontenerów w publicznej wersji zapoznawczej.

 • Azure Monitor
 • Management
19 lis

Usługa Azure Database for PostgreSQL z jednym serwerem jest teraz dostępna w regionach Szwajcarii

DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Database for PostgreSQL jest teraz ogólnie dostępna w niedawno ogłoszonych regionach Szwajcarii.

 • Azure Database for PostgreSQL
 • Open Source
 • Features
 • Regions & Datacenters
19 lis

Serwer usługi Azure Database for Maria DB jest teraz dostępny w regionach Szwajcarii

DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Database for MariaDB jest teraz ogólnie dostępna w niedawno ogłoszonych regionach Szwajcarii.

 • Azure Database for MariaDB
 • Services
 • Open Source
 • Features
 • Regions & Datacenters
19 lis

Usługa Azure Database for MySQL jest teraz dostępna w regionach Szwajcarii

DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Database for MySQL jest teraz ogólnie dostępna w niedawno ogłoszonych regionach Szwajcarii.

 • Azure Database for MySQL
 • Services
 • Open Source
 • Regions & Datacenters
19 lis

Usługa Azure Site Recovery jest teraz dostępna w nowych regionach świadczenia usługi Azure

DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Site Recovery jest teraz dostępna w regionach platformy Azure Norwegia Wschodnia i Norwegia Zachodnia.

 • Azure Site Recovery
 • Services
 • Regions & Datacenters
19 lis

W Norwegii otwierana jest chmura firmy Microsoft z dostępną platformą Microsoft Azure

DOSTĘPNE TERAZ

Firma Microsoft ogłasza dostępność platformy Microsoft Azure z naszych nowych regionów centrum danych w chmurze w Norwegii. Jest to ważny kamień milowy — pierwszy globalny dostawca chmury dostarcza w tym kraju usługi klasy korporacyjnej.

 • Regions & Datacenters
18 lis

Azure App Service — podniesione limity zwiększania skali w poziomie dla planów Premium v2

DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure App Service ma podniesiony maksymalny limit zwiększania skali w poziomie dla planów usługi aplikacji PremiumV2 do 30 wystąpień w wybranych regionach na świecie.

 • Services
 • Features
18 lis

Specjalizowane maszyny wirtualne HPC (z procesorem GPU) z serii NVv4 są w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Maszyny wirtualne z serii NVv4 są teraz dostępne w wersji zapoznawczej w regionach Południowo-środkowe stany USA i Europa Zachodnia

 • Maszyny wirtualne
 • Services
 • Features
 • Regions & Datacenters
18 lis

Usługa Azure Media Services obsługuje teraz funkcję Live Transcription w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Media Services udostępnia platformę, której możesz użyć do pozyskiwania, transkodowania oraz dynamicznego pakowania i szyfrowania Twojego wideo na żywo w celu dostarczenia. Live Transcriptions to nowa funkcja w interfejsach API usługi Azure Media Services w wersji 3, która pozwala rozszerzyć strumienie dostarczane widzom o generowany maszynowo tekst stanowiący transkrypcję mowy ze źródła dźwięku.

 • Media Services
 • Indeksator wideo
 • Services
 • Features
18 lis

Rozszerzony wgląd w oparte na zdarzeniach aplikacje za pomocą usługi Azure Event Grid jest teraz w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Event Grid teraz integruje się z alertami usługi Azure Monitor.

 • Event Grid
 • Azure Monitor
 • Services
 • Features
18 lis

Publikowanie do chronionych punktów końcowych usługi Azure Active Directory z usługi Azure Event Grid jest teraz w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Event Grid może teraz publikować zdarzenia do chronionych punktów końcowych usługi AAD

 • Event Grid
 • Usługa Azure Active Directory
 • Services
 • Security
 • Features

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

Często zadawane pytania

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie