Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Media Services obsługuje teraz funkcję Live Transcription w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 18 listopada, 2019

Usługa Azure Media Services udostępnia platformę, której możesz użyć do pozyskiwania, transkodowania oraz dynamicznego pakowania i szyfrowania Twojego wideo na żywo w celu dostarczenia za pośrednictwem standardowych w branży protokołów, takich jak HLS i MPEG-DASH. Live Transcriptions to nowa funkcja w interfejsach API w wersji 3, która pozwala rozszerzyć strumienie dostarczane widzom o generowany maszynowo tekst stanowiący transkrypcję mowy ze źródła dźwięku.

Gdy publikujesz swoją transmisję strumieniową na żywo przy użyciu protokołów przesyłania strumieniowego HLS lub MPEG-DASH, wówczas, wraz z obrazem i dźwiękiem, usługa dostarczy też transkrybowany tekst we fragmentach zgodnych z protokołem. Możesz wówczas odtworzyć to wideo, dźwięk i strumień tekstu przy użyciu nowej kompilacji (wersja 2.3.3 lub nowsza) usługi Azure Media Player. Transkrypcja jest oparta na funkcji Zamiana mowy na tekst usług Cognitive Services.

Często zadawane pytania

  • Co obsługuje wersja zapoznawcza?

Funkcja jest dostępna w regionie Zachodnie stany USA 2 i obsługuje język angielski. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tym dokumentem.

  • Jak mogę zacząć korzystać z tej funkcji?

Możesz utworzyć konto usługi Azure Media Service w regionie Zachodnie stany USA 2 i utworzyć aplikację przy użyciu naszych interfejsów API REST w wersji zapoznawczej, co zostało opisane w dokumencie ze specyfikacją interfejsu OpenAPI usługi Media Services w wersji 3. Interfejs wiersza polecenia, program PowerShell ani zestawy SDK nie są jeszcze obsługiwane w tej wersji zapoznawczej.

Dowiedz się więcej

  • Media Services
  • Indeksator wideo
  • Features
  • Services

Powiązane produkty