Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Database for PostgreSQL z jednym serwerem jest teraz dostępna w regionach Szwajcarii

Data opublikowania: 19 listopada, 2019

Usługa Azure Database for PostgreSQL jest teraz ogólnie dostępna w niedawno ogłoszonych regionach Szwajcarii. Dzięki dodaniu usługi Azure Database for PostgreSQL w tych regionach możesz teraz użyć tej oferty bazującej na chmurze, aby przyspieszyć wdrażanie innowacji, pomagać osobom na całym kontynencie przekształcającym swoje firmy, odkrywać nowe możliwości dla przedsiębiorstwa i pomagać w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów świata.

Aktualne informacje o regionalnej dostępności usługi Azure Database for PostgreSQL można znaleźć na stronie z dostępnością produktów według regionów.

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Features
  • Regions & Datacenters
  • Open Source