W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Rozszerzony wgląd w oparte na zdarzeniach aplikacje za pomocą usługi Azure Event Grid jest teraz w wersji zapoznawczej

Zaktualizowano: 18 listopada, 2019

Usługa Azure Event Grid umożliwia teraz ustawienie alertów dla dowolnej metryki, która jest już dostępna dla zasobów usługi Event Grid.

Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji

  • Event Grid
  • Azure Monitor
  • Features
  • Services