Przejdź do głównej zawartości

Zmiany nazw i identyfikatorów mierników magazynów o dużej skali ogólnego przeznaczenia usług PostgreSQL, MySQL i MariaDB

Data opublikowania: 20 listopada, 2019

Od 1 stycznia 2020 r. zmienią się nazwy i identyfikatory GUID zasobów (znane też jako identyfikatory mierników) usług Azure Database for PostgreSQL, MySQL i MariaDB ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali.

W poniższej tabeli opisano zmiany.

Nazwa usługi

Poprzedni typ usługi

Nowy typ usługi

Nazwa zasobu

Stara nazwa produktu EA

Nowa nazwa produktu EA

Nazwa regionu

Stary identyfikator GUID zasobu (identyfikator miernika)

Nowy identyfikator GUID zasobu (identyfikator miernika)

Azure Database for MariaDB

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Zachodnio-środkowe stany USA

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Zachodnio-środkowe stany USA

Zachodnio-środkowe stany USA

478253ae-e7e1-4abc-bcb8-cd5a93d887cd

067a7aab-5d28-46b6-8907-ae745596e6de

Azure Database for MariaDB

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA 2

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Zachodnie stany USA 2

Zachodnie stany USA 2

ab5880f4-6e24-4351-a20c-70a43f3e2968

73775aed-116c-4ad3-9519-33792a947d35

Azure Database for MariaDB

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Zachodnie stany USA

Zachodnie stany USA

41eb612c-2f0a-4427-b3fe-425e0b1685cd

7c02331a-a137-481c-b3dd-ef3943e498ff

Azure Database for MariaDB

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Południowo-środkowe stany USA

Południowo-środkowe stany USA

4cc33eff-0d20-45a6-b550-71eb0ae93ae2

a8807940-887f-420a-a0dc-8d3295472e3d

Azure Database for MariaDB

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Północno-środkowe stany USA

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Północno-środkowe stany USA

Północno-środkowe stany USA

f6608380-0550-45ee-92ab-cb79492c98cb

ccc529e5-7cfd-478c-a1fb-4d0acf72f5e9

Azure Database for MariaDB

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA 2

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Wschodnie stany USA 2

Wschodnie stany USA 2

5fcdb02e-a0b6-4045-9451-9b87b906e1b0

ec937a3a-b33b-4b4a-a452-366db250de0b

Azure Database for MariaDB

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Wschodnie stany USA

Wschodnie stany USA

6a300cb5-57f0-42ed-b609-d936ea66c358

cdf783eb-e267-4bca-ad6b-5281f866b68f

Azure Database for MariaDB

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Środkowe stany USA

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Środkowe stany USA

Środkowe stany USA

6bcf9989-0530-4d50-94a1-0763b1942c35

3d406e0a-68f5-46d6-aaad-6a9fcf2961b8

Azure Database for MariaDB

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Zachodnie Zjednoczone Królestwo

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Zachodnie Zjednoczone Królestwo

Zachodnie Zjednoczone Królestwo

3579e31c-1755-4ef0-9567-aac84bf57cb2

59bf56f5-8139-4cd5-963b-15a82872ef14

Azure Database for MariaDB

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Południowe Zjednoczone Królestwo

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Południowe Zjednoczone Królestwo

Południowe Zjednoczone Królestwo

dd74591f-c26e-4510-b648-0bc256cd34ec

e14b1cc2-2954-42bc-b44a-aba4b216cda9

Azure Database for MariaDB

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Japonia Zachodnia

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Japonia Zachodnia

Japonia Zachodnia

ba3a48ae-0472-4811-87f6-b3230ec2fae4

7b1d6048-cfe1-48c1-ba80-737ed59aac92

Azure Database for MariaDB

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Korea Środkowa

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Korea Środkowa

Korea Środkowa

72014422-ee36-436d-9812-e7ab6b423494

bc96c733-3657-4972-964e-fead7d094be9

Azure Database for MariaDB

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Japonia Wschodnia

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Japonia Wschodnia

Japonia Wschodnia

9ab84d89-d16e-4d82-a331-00cdbdc66cb6

be7a99a6-720e-457d-88c0-fc15a546acf5

Azure Database for MariaDB

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Korea Południowa

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Korea Południowa

Korea Południowa

762a6ffe-1e02-4331-92ae-d4232f453c8a

835432b8-ea5b-45cb-b13a-616473c5f540

Azure Database for MariaDB

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Indie Środkowe

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Indie Środkowe

Indie Środkowe

a93fd91c-2e62-49d5-b60d-99f2ee955beb

b5a30502-c825-4d85-955e-2799b98b6bfa

Azure Database for MariaDB

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Francja Środkowa

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Francja Środkowa

Francja Środkowa

abcf0c35-d1dc-49aa-970a-d28cba85f042

0a088d65-fdf6-4503-9a58-1bc2f0421ba0

Azure Database for MariaDB

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Francja Południowa

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Francja Południowa

Francja Południowa

9e158ed2-30c5-4990-8d6b-7869e44bfa59

17060c3e-c389-487e-a36c-e250a902c005

Azure Database for MariaDB

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Europa Zachodnia

Europa Zachodnia

d5e24d82-3a76-47ff-9e44-73f93ffb29b7

35bbdf3f-7f9e-4b1b-9a5d-8aa19af77eed

Azure Database for MariaDB

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

0efbf2ab-0aeb-404a-874f-bc809dd6a029

8d25dc0e-2914-4793-b2d4-4ad6a38fd717

Azure Database for MariaDB

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Indie Zachodnie

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Indie Zachodnie

Indie Zachodnie

4ef9bddd-69e4-4533-a3f6-7c630f5f2848

ced50f3c-e342-41da-a4e8-611d1a132ce5

Azure Database for MariaDB

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Kanada Środkowa

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Kanada Środkowa

Kanada Środkowa

d2658117-9e0d-41ce-a06c-ba3ea28fd7d8

a3e242fd-3f39-4a86-b16d-af9f4924d736

Azure Database for MariaDB

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Brazylia Południowa

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Brazylia Południowa

Brazylia Południowa

9c564941-b98e-4e9b-b1e8-28294f5e6e78

6e95638b-9019-4e9f-af61-6fedeb72d677

Azure Database for MariaDB

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Indie Południowe

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Indie Południowe

Indie Południowe

4807c1ba-9a1d-4734-8398-496275bc1588

102d282b-70db-4eec-baf3-245781647a8d

Azure Database for MariaDB

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Europa Północna

Europa Północna

f7979ec7-08fc-482f-ae48-02bc6a10ff45

48561058-3fb0-4669-9fc7-6b05904f7813

Azure Database for MariaDB

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Kanada Wschodnia

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Kanada Wschodnia

Kanada Wschodnia

08dcead6-6f1d-4ec8-ad5f-77ab5284c21e

4a0b9418-b6d8-46fa-ac8e-9175e4fde631

Azure Database for MariaDB

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Australia Środkowa

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Australia Środkowa

Australia Środkowa

dc5c704b-5383-4b7d-95be-29fd951d1598

4a343ca4-a9d1-4d96-b2e2-324f4956b683

Azure Database for MariaDB

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Wschodni region Azji i Pacyfiku

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Wschodni region Azji i Pacyfiku

Wschodni region Azji i Pacyfiku

b84eff3a-7771-46b7-9a36-36c8200110e6

2c8a2161-f896-4e2b-8618-dc3608e5cd94

Azure Database for MariaDB

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Australia Wschodnia

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Australia Wschodnia

Australia Wschodnia

1c27def9-177d-4909-b813-f78d97fb9c65

f1559da9-a0b6-4463-85cc-14e42fd665b6

Azure Database for MariaDB

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Australia Środkowa 2

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Australia Środkowa 2

Australia Środkowa 2

b10214fe-a4e3-433a-88d8-6ba2ff014e2c

b0638b09-530b-4297-a641-f67e3f542c4a

Azure Database for MariaDB

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Australia Południowo-Wschodnia

Azure Database for MariaDB — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Australia Południowo-Wschodnia

Australia Południowo-Wschodnia

cfb39ac4-4d14-4e66-a026-cb2c7bf0184e

d28f090c-69e4-431a-a18f-8d069ad304bc

Azure Database for MySQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Zachodnio-środkowe stany USA

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Zachodnio-środkowe stany USA

Zachodnio-środkowe stany USA

26c8ad58-c0c9-4a45-a15b-785503313a11

072d1176-2855-448b-ace6-6e658155904c

Azure Database for MySQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA 2

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Zachodnie stany USA 2

Zachodnie stany USA 2

bff7442e-18ae-43d5-9ef3-b66d6a09c0d1

20c5f831-fe94-4237-be47-c0791b7c3223

Azure Database for MySQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Zachodnie stany USA

Zachodnie stany USA

6186bc57-4a11-4f71-b22b-721172981887

a4bd396f-1e2a-47c0-900e-6188b6ebe57b

Azure Database for MySQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Południowo-środkowe stany USA

Południowo-środkowe stany USA

a4452ed2-685e-4d1a-bece-ed53fcccea64

fa554d6a-0652-48d5-bbc2-818a66d088ef

Azure Database for MySQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Północno-środkowe stany USA

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Północno-środkowe stany USA

Północno-środkowe stany USA

14be7c4a-ce47-488c-ba90-5934163a9301

fff41fb4-ab8f-4e76-b776-f5b3b8c6baad

Azure Database for MySQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA 2

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Wschodnie stany USA 2

Wschodnie stany USA 2

b588579f-dd0a-47e0-bd85-0badd62347ce

fbce50b8-dad3-4c6a-b069-b5f64b7116dc

Azure Database for MySQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Wschodnie stany USA

Wschodnie stany USA

cba0d21b-4530-4c4f-8c52-968912d55844

9d14809d-ad58-423c-8bf2-c5792122b366

Azure Database for MySQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Środkowe stany USA

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Środkowe stany USA

Środkowe stany USA

1ff090f3-41da-431d-adae-931f2a9a04ca

1a870f34-95ea-4366-ba9f-1b606200f802

Azure Database for MySQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Wschodni region Azji i Pacyfiku

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Wschodni region Azji i Pacyfiku

Wschodni region Azji i Pacyfiku

7e93befa-0e7b-4285-9be8-5eb50fa45fcf

be97e596-45ec-49d4-8b51-2f22a45a81a1

Azure Database for MySQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Zachodnie Zjednoczone Królestwo

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Zachodnie Zjednoczone Królestwo

Zachodnie Zjednoczone Królestwo

bad8da62-b5f7-4597-949a-3dd3b53b86fd

c21c322c-b98f-4013-ba0d-43384d24417f

Azure Database for MySQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Południowe Zjednoczone Królestwo

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Południowe Zjednoczone Królestwo

Południowe Zjednoczone Królestwo

3102f734-74e7-4d28-b57a-29fe093f320b

3a39a84d-70d1-4ff5-a5fa-9523f70855c1

Azure Database for MySQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Japonia Zachodnia

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Japonia Zachodnia

Japonia Zachodnia

16ea07b9-424c-4dec-9b56-d00a34f46d8e

e2404a9b-6dae-441c-be2e-5844382ff5ef

Azure Database for MySQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Korea Środkowa

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Korea Środkowa

Korea Środkowa

42c4ae67-819a-4032-bfad-0af6733d3074

3c672816-b1f7-4e1a-b067-3bc52b8a9d14

Azure Database for MySQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Korea Południowa

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Korea Południowa

Korea Południowa

59574026-510d-4c0b-a816-a37053884fba

a018a649-a591-4f40-bb10-2e346fcee5d9

Azure Database for MySQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Indie Południowe

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Indie Południowe

Indie Południowe

4f97dbb9-27a4-496f-ad57-a0e483b92171

9890aaf5-027e-4fa8-8189-fc520bc3d514

Azure Database for MySQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Japonia Wschodnia

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Japonia Wschodnia

Japonia Wschodnia

577561c0-d3ab-4d67-8702-5023e279b631

0afbd3f2-c0df-490a-9ff6-ec066cbfda53

Azure Database for MySQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Francja Środkowa

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Francja Środkowa

Francja Środkowa

b1178db6-18e8-46b1-bda6-c8f74d38068c

939328e0-0bb5-4c64-bc6a-18c5db3e61a9

Azure Database for MySQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Indie Zachodnie

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Indie Zachodnie

Indie Zachodnie

efb17bfb-3baf-490f-8330-0f96a6c517ec

9b465a54-f619-4d00-9747-b3aea70f07c7

Azure Database for MySQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Indie Środkowe

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Indie Środkowe

Indie Środkowe

99ffd99a-cb5e-42cf-8532-1b9ba7474d3d

52b03016-7617-4c78-b67a-00d920c33949

Azure Database for MySQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Francja Południowa

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Francja Południowa

Francja Południowa

fb5bab1b-5e8a-47f6-b649-633aa034929e

c571e762-76d6-4834-b3f5-8f80682994c5

Azure Database for MySQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Europa Zachodnia

Europa Zachodnia

7462bc4c-ab25-410f-bdb2-238ba27160d2

916ccc8b-dc92-4061-9709-12dd6d12126a

Azure Database for MySQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Australia Środkowa 2

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Australia Środkowa 2

Australia Środkowa 2

5fd3cb51-e1ea-4e15-9659-709c288ed836

d2b131ea-552a-4de3-a76c-cac11184d70a

Azure Database for MySQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Australia Wschodnia

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Australia Wschodnia

Australia Wschodnia

922aa3c5-7b09-46fe-995f-1533ecf4fa54

cf807d93-6759-4081-9867-01ffc326a08f

Azure Database for MySQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Kanada Środkowa

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Kanada Środkowa

Kanada Środkowa

5c52f410-a9e6-4921-98f3-eca3cb47a836

fa3c62a4-8b40-4c02-b495-4cfad8d87a88

Azure Database for MySQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Europa Północna

Europa Północna

a3a38487-2cfb-4fc0-a227-d511d54930d3

efabc20f-219a-488d-b74c-eb7d3a6a7ddf

Azure Database for MySQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Australia Południowo-Wschodnia

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Australia Południowo-Wschodnia

Australia Południowo-Wschodnia

34cc493b-8262-44cf-a0d5-a863a6123084

e43b7a2f-6d35-4824-a3a8-2829cc6d0b13

Azure Database for MySQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Kanada Wschodnia

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Kanada Wschodnia

Kanada Wschodnia

d5fc02b5-4c29-43e2-908f-ae4ae132034c

5c0fc18c-3281-43d1-a0b3-1ff84750081e

Azure Database for MySQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Brazylia Południowa

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Brazylia Południowa

Brazylia Południowa

657f56a8-dc8f-4e64-bf68-a67667e35496

7be3b648-3a83-47ae-974d-f50547b53b81

Azure Database for MySQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Australia Środkowa

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Australia Środkowa

Australia Środkowa

8d3b5cc2-e2b0-4c57-b3b2-da3c34be1f23

4563c9c9-2180-4f01-a12a-ccbd7138f1de

Azure Database for MySQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

Azure Database for MySQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

17950cb6-e0b9-4ff7-9d53-5273838cf481

a4e43fa6-61f9-4c39-ba7a-2d17341088c1

Azure Database for PostgreSQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA 2

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Zachodnie stany USA 2

Zachodnie stany USA 2

279e5e80-f27b-47b6-875e-3520400aa3a1

c1d90a06-3e93-43a7-84f3-22d6f833e4f2

Azure Database for PostgreSQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Zachodnio-środkowe stany USA

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Zachodnio-środkowe stany USA

Zachodnio-środkowe stany USA

24c3ecce-2ddd-43b6-84d1-cf8cdaed3a4b

70e81b53-04a9-4ad4-9737-6937a521266a

Azure Database for PostgreSQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Środkowe stany USA

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Środkowe stany USA

Środkowe stany USA

a75ab223-71ef-4163-ab84-fc4bf84bedb0

a72de5ed-2f9e-4853-9218-06f394202fe2

Azure Database for PostgreSQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Zachodnie stany USA

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Zachodnie stany USA

Zachodnie stany USA

84f77636-217c-4af4-bc97-203b6995b64b

19b79d3b-df3f-4f95-a346-71af8cc15ea2

Azure Database for PostgreSQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Południowo-środkowe stany USA

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane —Południowo-środkowe stany USA

Południowo-środkowe stany USA

faec9481-0a32-4c8d-9fe7-c420d53b9dfb

14ab823f-836e-43ba-bd5c-414e082878d9

Azure Database for PostgreSQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA 2

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Wschodnie stany USA 2

Wschodnie stany USA 2

cbf0eafd-adda-4632-8378-c3e2a7b30450

6d61c2b9-8510-4812-bcd7-bf57197662da

Azure Database for PostgreSQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Północno-środkowe stany USA

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Północno-środkowe stany USA

Północno-środkowe stany USA

e3ef2929-209a-4645-9890-30ccbb20442f

2e634128-3467-4b3a-8570-1feae697be80

Azure Database for PostgreSQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Wschodnie stany USA

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Wschodnie stany USA

Wschodnie stany USA

61bb06e9-50f4-4b8a-a5d4-4e0ba61e2cb2

3a75b278-e04b-457c-8914-96463b28520c

Azure Database for PostgreSQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Australia Środkowa 2

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Australia Środkowa 2

Australia Środkowa 2

eb0fa200-dc67-4d96-9578-bfab89cae929

f3e77ec8-94c4-40be-8261-00bdf09a0c8d

Azure Database for PostgreSQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Zachodnie Zjednoczone Królestwo

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Zachodnie Zjednoczone Królestwo

Zachodnie Zjednoczone Królestwo

a5d25106-b6a0-4504-9cae-4c549e726e20

2cdbaef8-d0c7-42c7-9442-5d89c1fc0690

Azure Database for PostgreSQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Francja Środkowa

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Francja Środkowa

Francja Środkowa

dd13fdca-afff-4f2e-a34a-e684b6b570ca

dd7b9cb1-aea6-48a4-a946-05714d333c6e

Azure Database for PostgreSQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Japonia Zachodnia

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Japonia Zachodnia

Japonia Zachodnia

282c5705-4eb2-42b7-bb72-9196e7e92dfb

00f8696b-1f53-4ad9-a5e4-5f3d7f950c3c

Azure Database for PostgreSQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Europa Północna

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Europa Północna

Europa Północna

06494145-73a4-4d51-8d70-56714fff15d3

2ba743de-2bf6-4e22-9911-402f13c568b4

Azure Database for PostgreSQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Australia Wschodnia

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Australia Wschodnia

Australia Wschodnia

a4a326a4-1abf-48ce-99ae-3f6674ff773d

d6c798e7-6277-485d-be2d-809b16ec7de3

Azure Database for PostgreSQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Indie Środkowe

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Indie Środkowe

Indie Środkowe

50e8e817-4436-41d0-bfa2-a7726548c030

cab6f176-24af-4515-8a62-383ca4ff88dd

Azure Database for PostgreSQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Korea Środkowa

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Korea Środkowa

Korea Środkowa

5542cb09-8ba5-488c-b974-1bc489082774

d4995f9b-d62e-4a40-b196-50a2a6788285

Azure Database for PostgreSQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Kanada Środkowa

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Kanada Środkowa

Kanada Środkowa

1728c68c-08d6-4f37-9895-fa730652394c

18aff49d-1a8b-4cb9-a53c-5a6b4ae17b78

Azure Database for PostgreSQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Południowe Zjednoczone Królestwo

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Południowe Zjednoczone Królestwo

Południowe Zjednoczone Królestwo

d3d33f82-0afb-43f9-bc9f-100d1384356a

9b59a862-2d27-4bbf-a97a-bef37c54681b

Azure Database for PostgreSQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Kanada Wschodnia

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Kanada Wschodnia

Kanada Wschodnia

b78fa2f3-bb6d-4019-b88c-ed226db268f4

65a62b0f-e161-40ca-835e-901cb9aadb95

Azure Database for PostgreSQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Japonia Wschodnia

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Japonia Wschodnia

Japonia Wschodnia

d94d7922-d235-4d07-b52a-9d70fdd6aa45

a026246c-4caf-4c3e-b142-a351b27eb7d6

Azure Database for PostgreSQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Europa Zachodnia

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Europa Zachodnia

Europa Zachodnia

4d0f137c-dcfa-4ba2-8461-26e1693f1576

8aaa8162-6730-4657-8ba2-a4d22672ef53

Azure Database for PostgreSQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Indie Południowe

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Indie Południowe

Indie Południowe

790ac2cb-f91b-4a63-bcad-be73b60e034f

6fd23913-c67c-4e84-a3ba-d0d784d1d834

Azure Database for PostgreSQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Francja Południowa

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Francja Południowa

Francja Południowa

84d7183b-81a1-4d43-bb82-3d25bdb73526

92289786-1bfe-4d97-be2a-7ed5dd1080f1

Azure Database for PostgreSQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Australia Południowo-Wschodnia

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Australia Południowo-Wschodnia

Australia Południowo-Wschodnia

3f8762aa-ac5d-4f33-9d3a-172d907ca4f9

3cbbcf11-3537-4d1d-bcf0-bf6a12106bb7

Azure Database for PostgreSQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Indie Zachodnie

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Indie Zachodnie

Indie Zachodnie

cce6caae-4e44-4afe-8532-02141711b1e1

c6c843cd-0999-4513-8599-860167a9feba

Azure Database for PostgreSQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Korea Południowa

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Korea Południowa

Korea Południowa

a240d28e-5429-4dc0-8e6f-416d398a3187

9e6bd1b2-d15d-4025-b46e-ec3619daadea

Azure Database for PostgreSQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Brazylia Południowa

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Brazylia Południowa

Brazylia Południowa

d0a5ad5a-f1cd-46a5-80f7-ffabe0c7034e

8fcc83c5-ce23-4843-ade9-3be423404ea1

Azure Database for PostgreSQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Australia Środkowa

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Australia Środkowa

Australia Środkowa

0bd3e520-8d5a-42f0-b0ec-c44b00a2a3e1

2695c5de-38a6-4aff-94ff-2f12fd80825a

Azure Database for PostgreSQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

Południowo-Wschodni region Azji i Pacyfiku

fc774014-ad10-4c34-a159-bb93fe22dc43

f60b0799-fa1c-4744-bf19-1a1d24d762ba

Azure Database for PostgreSQL

Ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali

Ogólnego przeznaczenia — usługa Storage

Dane przechowywane

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali — dane przechowywane — wersja zapoznawcza — Wschodni region Azji i Pacyfiku

Azure Database for PostgreSQL — ogólnego przeznaczenia — magazyn — dane przechowywane — Wschodni region Azji i Pacyfiku

Wschodni region Azji i Pacyfiku

765ca280-554b-4760-8159-ae2b7a8b7533

6120007b-492a-46c7-baf2-003f421a8efd

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Azure Database for MySQL
  • Azure Database for MariaDB
  • Services