Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Database for MySQL jest teraz dostępna w regionach Szwajcarii

Data opublikowania: 19 listopada, 2019

Usługa Azure Database for MySQL jest teraz ogólnie dostępna w niedawno ogłoszonych regionach Szwajcarii. Dzięki dodaniu usługi Azure Database for MySQL w tych regionach możesz teraz użyć tej oferty bazującej na chmurze, aby przyspieszyć wdrażanie innowacji, pomagać osobom na całym kontynencie przekształcającym swoje firmy, odkrywać nowe możliwości dla przedsiębiorstwa i pomagać w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów świata.

Aktualne informacje o regionalnej dostępności usługi Azure Database for MySQL można znaleźć na stronie z dostępnością produktów według regionów.

  • Azure Database for MySQL
  • Regions & Datacenters
  • Services
  • Open Source

Powiązane produkty