Pomiń nawigację
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Monitorowanie klastrów usługi Azure Red Hat OpenShift Kubernetes przy użyciu usługi Azure Monitor dla kontenerów

Data opublikowania: 19 listopada, 2019

Usługa Microsoft Azure Red Hat Openshift pozwala wdrażać w pełni zarządzane klastry platformy OpenShiftAzure Monitor dla kontenerów jest funkcją zaprojektowaną do monitorowania wydajności obciążeń wdrożonych w klastrach usługi Kubernetes hostowanych w usłudze AKS lub w samodzielnie zarządzanych klastrach usługi Kubernetes hostowanych w usłudze Azure Stack. Obecnie obsługujemy monitorowanie klastrów usługi Azure Red Hat OpenShift Kubernetes przy użyciu usługi Azure Monitor dla kontenerów w publicznej wersji zapoznawczej.

Dowiedz się więcej

  • Azure Monitor
  • Management

Powiązane produkty