Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publikowanie do chronionych punktów końcowych usługi Azure Active Directory z usługi Azure Event Grid jest teraz w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 18 listopada, 2019

Usługa Azure Event Grid może teraz publikować zdarzenia do punktów końcowych chronionych przez usługę Azure Active Directory, automatycznie pobierając tokeny i używając ich do uwierzytelniania podczas wysyłania zdarzeń do zabezpieczonych punktów końcowych Twojej aplikacji.

Możesz teraz uprościć sposób, w jaki oparte na zdarzeniach systemy wchodzą w interakcje z zabezpieczonymi punktami końcowymi Twoich aplikacji. Ta funkcja ułatwia zarządzanie zabezpieczeniami, umożliwiając zatrzymanie dostarczania kluczy w parametrach zapytania i ręczne zarządzanie uwierzytelnianiem (np. wycofanie dostępu lub wdrożenie kluczy).

Dowiedz się, jak skonfigurować aplikację usługi AAD w celu umożliwienia usłudze Event Grid uwierzytelnianie w Twoich punktach końcowych

  • Event Grid
  • Usługa Azure Active Directory
  • Features
  • Services
  • Security