Pomiń nawigację

ExpressRoute

Ciesz się szybszym, prywatnym połączeniem z systemem Azure

Zapewnij szybkość, niezawodność i prywatność swoich połączeń

Usługa Azure ExpressRoute pozwala na tworzenie prywatnych połączeń między centrami danych platformy Azure a infrastrukturą lokalną lub środowiska obejmującego kilka lokalizacji. Połączenia ExpressRoute omijają publiczny Internet i oferują większą niezawodność, większe szybkości i krótsze opóźnienia niż typowe połączenia przez Internet. W niektórych przypadkach używanie połączeń ExpressRoute do przesyłania danych między systemami lokalnymi a platformą Azure może przynieść znaczną oszczędność kosztów.

Dzięki usłudze ExpressRoute możesz nawiązywać połączenia z platformą Azure w lokalizacji usługi ExpressRoute (np. centrum dostawcy serwera Exchange) lub bezpośrednio łączyć się z platformą Azure z istniejącej sieci WAN, takiej jak MPLS (multi-protocol label switching) VPN, udostępnianej przez dostawcę usług sieciowych.

Bezpośrednie łączenie z platformą Azure z sieci VPN funkcji MPLS (multi-protocol label switching)

Magazynowanie, tworzenie kopii zapasowej i odzyskiwanie danych przy użyciu wirtualnej chmury prywatnej

Usługa ExpressRoute zapewnia szybkie i niezawodne połączenie z platformą Azure, co sprawia, że świetnie nadaje się do realizacji scenariuszy związanych z okresową migracją danych, replikacją w celu zapewnienia ciągłości działalności, odzyskiwaniem danych po awarii i innymi strategiami wysokiej dostępności. Jest to ekonomiczna opcja przesyłania dużych ilości danych, takich jak zestawy danych dla wysoko wydajnych aplikacji obliczeniowych, lub przenoszenia dużych maszyn wirtualnych między środowiskiem dewelopersko-testowym w wirtualnej chmurze prywatnej platformy Azure a lokalnym środowiskiem produkcyjnym.

„Dzięki usłudze Microsoft Azure ExpressRoute klienci korporacyjni mają dostęp do magazynu w chmurze o wysokiej wydajności. Opóźnienie sieci między centrami danych platformy Microsoft Azure a naszym magazynem skróciło się do 1–2 milisekund”.

Noam Shendar, wiceprezes ds. rozwoju firmy w firmie Zadara Storage

Rozszerzanie centrum danych dzięki połączeniom wirtualnej chmury prywatnej

Rozszerzanie centrum danych

Za pomocą usługi ExpressRoute możesz dodawać pojemność obliczeniową i magazynową do istniejącego centrum danych. Wysoka przepływność i krótkie opóźnienia sprawią, że platforma Azure będzie się wydawać naturalnym rozszerzeniem Twojego centrum danych, zyskasz więc skalę i ekonomikę chmury publicznej bez konieczności pogodzenia się ze spadkiem wydajności sieci.

„Dzięki usłudze Microsoft Azure ExpressRoute możemy niemal bez ograniczeń zapewniać wirtualne rozszerzenia istniejących centrów danych, nadmiarowe połączenia, uproszczone rozwiązania techniczne sieci, stabilną wydajność i większe bezpieczeństwo dla organizacji zatrudniającej 124 000 pracowników na całym świecie”.

Brad Bell, dyrektor generalny ds. sieci i infrastruktury w dziale informatycznym firmy Microsoft

Kompilowanie aplikacji hybrydowych przy użyciu usługi Azure ExpressRoute

Tworzenie aplikacji hybrydowych

Dzięki przewidywalnym i niezawodnym połączeniom o wysokiej przepustowości oferowanym przez usługę ExpressRoute twórz aplikacje, które rozciągają się na infrastrukturę lokalną i platformę Azure bez uszczerbku dla prywatności ani wydajności. Na przykład korzystaj z uruchamianej na platformie Azure firmowej aplikacji intranetowej, która uwierzytelnia klientów za pomocą lokalnej usługi Active Directory, i obsługuj wszystkich klientów firmowych bez konieczności kierowania ruchu przez publiczny Internet.

„Dzięki możliwości automatycznego skalowania na platformie Azure w celu automatycznego wdrażania nowych maszyn wirtualnych i dodawania pojemności bez konieczności kupowania nowego sprzętu oraz dzięki usłudze ExpressRoute, która zapewnia wysoką przepustowość, małe opóźnienia, niezawodność i bezpieczeństwo, mamy zasoby umożliwiające poprawne działanie hybrydowego środowiska w chmurze”.

Dennis Defensor, wiceprezes działu sprzedaży w firmie Accelera Solutions

Łączność z usługą ExpressRoute — partnerzy

Alaska Communications
Aryaka
ATT
BT
CenturyLink
China Telecom
Cologix
Colt
Comcast Business
Console
CoreSite
Dimension Data
Equinox
e-shelter
eunetworks
Global Cloud Xchange
InterCloud
IIJ
Internet Solutions
Interxion
Kinx
Level3
Megaport
MTN
NextDC
NTT Comunications
Optus
Orange
PCCW
Sejong Telecom
Sify
SingTel
SoftBank
Tata
TelecityGroup
Telefonica
Telstra
Verizon
Zayo

Powiązane produkty i usługi

Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

Virtual Network

Udostępnianie sieci prywatnych, możliwość połączenia z lokalnymi centrami danych

Zacznij korzystać ze swojego prywatnego połączenia z usługą ExpressRoute