Azure SQL Edge

Brzegowy aparat danych o niewielkich wymaganiach z wbudowaną obsługą AI

Uprość architekturę brzegową i proces opracowywania aplikacji

Działając na urządzeniach z architekturą ARM i Intel, usługa Azure SQL Edge — będąca teraz w publicznej wersji zapoznawczej — zapewnia najbezpieczniejszy aparat Microsoft SQL na brzegu sieci. To narzędzie zwiększające wydajność obliczeń brzegowych łączy nowe możliwości, takie jak strumieniowe przesyłanie danych i szereg czasowy, z funkcjami uczenia maszynowego w bazie danych i funkcjonalnością grafu. Opracuj swoją aplikację i wdrażaj ją w dowolnych miejscach na brzegu sieci, w centrum danych i na platformie Azure.

Kontener o niewielkich wymaganiach działa na urządzeniach bazujących na architekturze ARM i x64 w środowiskach z połączeniem lub bez połączenia

Wbudowane przesyłanie strumieniowe danych oraz szereg czasowy z uczeniem maszynowym w bazie danych i funkcjami grafów zapewniają analizę o niskim opóźnieniu

Dane są przetwarzane na brzegu sieci przed przekazaniem ich do centrum danych i magazynu w chmurze w celu zoptymalizowania przepustowości sieci i kosztów

Wdrażanie i aktualizacje oparte na platformie Azure lub portalu przedsiębiorstwa zapewniają spójne zabezpieczenia i gotowe rozwiązania do zarządzania

Wybierz odpowiednią dla Ciebie platformę

Rozszerzaj architekturę urządzeń x64 o urządzenia bazujące na architekturze ARM. Wybieraj systemy operacyjne Windows lub Linux i używaj platformy Kubernetes w celu zorganizowania infrastruktury urządzeń pod kątem zwiększenia wydajności i automatyzacji. Uruchamiaj usługę SQL Edge z połączeniem lub w trybie offline, aby zapewnić obsługę różnych środowisk brzegowych.

Zobacz w akcji kontener bazujący na architekturze ARM

Przechowuj i analizuj dane szeregów czasowych

Usługa SQL Edge jest zoptymalizowana pod kątem obciążeń brzegowych, takich jak IoT, w celu zapewnienia przesyłania strumieniowego, przechowywania i analizowania danych szeregów czasowych. Analizuj dane podczas ich przesyłania strumieniowego, korzystając z możliwości obsługi okien czasowych, agregacji i filtrowania, oraz uzyskuj szczegółowe informacje, łącząc różne typy danych, takie jak szereg czasowy i graf.

Pobierz grafikę informacyjną

Ocenianie w czasie rzeczywistym na urządzeniach brzegowych za pomocą wbudowanej sztucznej inteligencji

Wykrywaj anomalie i stosuj logikę biznesową na brzegu sieci, korzystając z wbudowanych możliwości uczenia maszynowego. Wybieraj spośród popularnych języków uczenia maszynowego i konwertuj przy użyciu formatu Open Neural Network Exchange (ONNX) w celu przetwarzania szeregów czasowych, grafów i innych typów danych. Umieść modele wytrenowane w chmurze na urządzeniach brzegowych, aby przeprowadzać analizę w czasie rzeczywistym na danych przesyłanych strumieniowo.

Obejrzyj pokaz analizy danych szeregów czasowych w czasie rzeczywistym

Ciesz się gotowymi rozwiązaniami do zarządzania

Nie potrzebujesz armii administratorów baz danych do instalowania usługi SQL Edge i zarządzania nią na wszystkich swoich urządzeniach brzegowych. Utwórz i wdróż kontener z poziomu pojedynczego portalu zarządzania, a następnie zaktualizuj kontener i schemat danych, aby spełniały Twoje wymagania biznesowe i wymagania dotyczące zarządzania zabezpieczeniami.

Skorzystaj z niezrównanej wydajności i bezpieczeństwa

Dzięki bazowaniu na tym samym kodzie co usługi SQL Server i SQL Database, usługa Azure SQL Edge korzysta z tego samego wydajnego i bezpiecznego aparatu spełniającego wymagania obliczeń brzegowych. Uzyskaj elastyczne funkcje wysokiej dostępności i odzyskiwania po awarii dzięki użyciu opcji Zawsze włączone platformy Kubernetes oraz chroń dane na swoich urządzeniach brzegowych, korzystając z wiodących w branży narzędzi zabezpieczeń, takich jak technologia Transparent Data Encryption, maskowanie danych i funkcja Zawsze szyfrowane.

Uprość architekturę brzegową

Użyj pojedynczego kontenera do obsługi lokalnego przesyłania strumieniowego, magazynowania i uczenia maszynowego. Ponieważ obszar powierzchni jest taki sam jak w przypadku usługi Azure SQL Database i usługi SQL Server działającej lokalnie, usługa SQL Edge rozszerza spójne środowisko projektowania aplikacji i zarządzania nimi na obszary brzegowe. Opracuj raz i uruchamiaj swoje aplikacje wszędzie tam, gdzie ich potrzebujesz.

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure SQL Edge

  • Już dziś wypróbuj usługę Azure SQL Edge w publicznej wersji zapoznawczej i wdróż ją na urządzeniach oraz bramach usługi IoT Edge w środowiskach podłączonych lub rozłączonych.
  • W publicznej wersji zapoznawczej klienci mogą bezpłatnie przeprowadzać transakcje usługi Azure SQL Edge w regionach, w których jest dostępna usługa Azure IoT Edge. Więcej informacji na temat cen i modelu zakupu zostanie ujawnionych po fazie wersji zapoznawczej.
  • Usługa SQL Edge obsługuje urządzenia ARM64 i x64 z systemem Linux. Wkrótce zostanie udostępniona obsługa systemu Windows. Jeśli chcesz, aby można ją było używać na innej platformie lub z innym systemem operacyjnym, prześlij nam sugestie.
  • Usługa SQL Edge będzie obsługiwała model wdrażania tylko w trybie offline, niezależny od usługi Azure IoT Edge.
  • Usługa Azure Stream Analytics to aparat przetwarzania zdarzeń, który umożliwia analizowanie dużej ilości danych przesyłanych strumieniowo. Dane przychodzące mogą pochodzić między innymi z urządzeń, czujników, witryn internetowych, kanałów informacyjnych mediów społecznościowych, aplikacji lub innych źródeł. Poza tym usługa Stream Analytics obsługuje również wyodrębnianie informacji ze strumieni danych oraz identyfikowanie wzorców i relacji.

    Oprócz wykonywania tych wszystkich zadań usługa SQL Edge dysponuje również możliwościami usługi SQL Database w zakresie magazynowania, przetwarzania i analizowania danych na brzegu sieci. Usługi SQL Edge można używać we wdrożeniach bez połączenia, z połączeniem częściowym lub z połączeniem okazjonalnym, w przypadku których lokalny magazyn i analiza danych są ważnymi czynnikami.

Zacznij już dzisiaj pracę z usługą Azure SQL Edge w publicznej wersji zapoznawczej

Wypróbuj usługę Azure SQL Edge w publicznej wersji zapoznawczej i wdróż ją na urządzeniach oraz bramach usługi IoT Edge w środowiskach podłączonych lub rozłączonych.

Poproś o produkcyjną pomoc techniczną dla usługi SQL Edge

Prześlij ten formularz, aby poprosić o pomoc techniczną inżynierów produktu dla programu SQL Edge we wdrożeniach produkcyjnych. (UWAGA: pomoc techniczna tylko dla wdrożeń produkcyjnych)

Wszystkie pola oznaczone za pomocą * są wymagane

Chcę uzyskać informacje, wskazówki i oferty dotyczące rozwiązań dla firm i organizacji oraz innych produktów i usług Microsoft. Oświadczenie o ochronie prywatności

Wdrażanie publicznej wersji zapoznawczej usługi Azure SQL Edge

Rozpocznij