Azure Stack Edge

Zarządzane urządzenie platformy Azure, umożliwiające korzystanie z zasobów obliczeniowych i magazynowych oraz inteligencji platformy Azure na urządzeniach brzegowych

Brzegowe urządzenie obliczeniowe zarządzane przez platformę Azure

Usługa Azure Stack Edge, wcześniej Azure Data Box Edge, oferuje moc przetwarzania i funkcje analizy platformę Azure tam, gdzie ich potrzebujesz — w firmowym centrum danych, biurze oddziału lub zdalnym zasobie w terenie.


Azure Data Box Gateway to urządzenie wirtualne do przechowywania, które umożliwia bezproblemowe przesyłanie danych na platformę Azure. Można je wdrożyć w dowolnym środowisku wirtualnym.

Szybsza analiza dzięki przetwarzaniu na brzegu sieci

Szybciej uzyskuj wyniki, przetwarzając dane bliżej źródła bez dodawania opóźnienia powiązanego z rundą w chmurze. Usługa Azure Stack Edge uruchamia kontenery, aby analizować, przekształcać i filtrować dane w lokalizacjach na brzegu sieci lub w centrach danych. Platforma kontenerów usługi IoT Edge służy do aprowizowania kontenerów i zarządzania nimi. Wysyłaj do chmury tylko dane lub wyniki zapytań, które chcesz dalej przetwarzać lub magazynować.


NOWOŚĆ Usługa Azure Stack Edge będzie obsługiwać również maszyny wirtualne i klastry Kubernetes, dzięki czemu zyskasz pojedynczą platformę do uruchamiania większości obciążeń przetwarzania na brzegu sieci: aplikacji opartych na nowych kontenerach lub aplikacji opartych na istniejących maszynach wirtualnych.

Uruchamianie modeli uczenia maszynowego bliżej źródła

Uzyskuj wyniki analiz niemal w czasie rzeczywistym dzięki przyspieszanym sprzętowo możliwościom uczenia maszynowego dzięki zastosowaniu macierzy FPGA lub procesora GPU NOWOŚĆ. Kompiluj i trenuj modele uczenia maszynowego na platformie Azure; uruchamiaj modele w usłudze Azure Stack Edge i przekazuj pełny zestaw lub podzestaw danych do chmury w celu ponownego trenowania modeli i zwiększania stopnia inteligencji urządzeń brzegowych.

Zarządzanie urządzeniem brzegowym za pośrednictwem witryny Azure Portal

Zamów urządzenie w witrynie Azure Portal i płać zgodnie z rzeczywistym użyciem, tak samo, jak w przypadku pozostałych usług platformy Azure. Usługa Azure Stack Edge umożliwia korzystanie z tego samego portalu zarządzania, poświadczeń dostępu i narzędzi deweloperskich w środowiskach w chmurze i na brzegu sieci. Urządzenie możesz konfigurować, monitorować i aktualizować oraz stosować jego poprawki z witryny Azure Portal.

Transfer danych na platformę Azure przez sieć

Usługa Azure Stack Edge pełni funkcję bramy magazynu w chmurze i przeprowadza transfery o dużej szybkości na platformę Azure, zachowując równocześnie lokalny dostęp do plików. Dzięki możliwości buforowania lokalnego i ograniczania przepustowości w celu zmniejszenia użycia w trakcie biznesowych godzin szczytu usługa Azure Stack Edge pozwala na optymalizowanie transferów na platformę Azure, gdy przepustowość jest ograniczona.

Wybierz urządzenie najlepiej pasujące do zadania

Wybierz model urządzenia, który najlepiej pasuje do Twojego środowiska i spełnia potrzeby dotyczące przetwarzania na brzegu sieci związane z wykonywanym zadaniem.

Seria komercyjna

Dostosowana do potrzeb większości scenariuszy komercyjnych, takich jak placówki handlu detalicznego i centra danych

NOWOŚĆ Seria wytrzymała

Dostosowana do pracy w trudniejszych warunkach środowiskowych lub terenowych, takich jak działania związane z obronnością, pomocą w przypadku klęsk żywiołowych, badaniami geologicznymi i zarządzaniem energią

Zwiększona wytrzymałość i możliwość przenoszenia

Data Box Gateway

  • Urządzenie wirtualne aprowizowane w funkcji hypervisor
  • Brama magazynu
  • Obsługuje protokoły SMB lub NFS
  • Obsługuje usługi Azure Blob Storage i Azure Files
  • Obsługuje funkcję Hyper-V i oprogramowanie VMware

Przypadki zastosowań

Uczenie maszynowe na brzegu sieci

Usługa Azure Stack Edge pomaga rozwiązywać problemy z łącznością lub opóźnieniem, przetwarzając dane bliżej źródła. Uruchamiaj modele usługi Machine Learning w lokalizacjach na brzegu sieci. Transferuj potrzebny zbiór danych (pełny zestaw lub podzestaw danych) na platformę Azure, aby ponownie wytrenować i jeszcze bardziej udoskonalić model.

Internet rzeczy

Przetwarzaj, sortuj i analizuj dane z centrum danych lub usługi IoT, aby określić dane, dla których można natychmiast wykonać czynności, które chcesz zachować i przechowywać w chmurze i dane, których nie potrzebujesz.

Transfer danych z brzegu sieci do chmury

Łatwo i szybko przenoś dane na platformę Azure na potrzeby dalszych obliczeń, w celach archiwizacyjnych lub w celu przyspieszenia migracji do chmury. Po zakończeniu zwróć urządzenie do firmy Microsoft.

Przetwarzanie na brzegu sieci i w lokacjach zdalnych

Uruchamiaj aplikacje w zdalnych lokalizacjach, aby przyspieszyć transakcje i wyeliminować ograniczenia przepustowości. Aplikacje lokalne mogą nadal działać, gdy masz ograniczoną łączność z chmurą.

Zgodność z przepisami

Upewnij się, że dane wysłane z powrotem do chmury nie naruszają przepisów dotyczących zgodności, używając modeli uczenia maszynowego, które będą ostrzegać Cię o potencjalnych poufnych danych i pozwolą na podejmowanie akcji w środowisku lokalnym.

Rozpocznij pracę z usługą Azure Stack Edge lub Data Box Gateway

Utwórz konto teraz