Cennik usługi Magazyn Azure

Niezawodny i ekonomiczny magazyn w chmurze dla małych i wielkich zbiorów danych

Na platformie Azure można korzystać z pięciu typów magazynów: obiekty blob, pliki, dyski, tabele i kolejki. Zobacz, jak one działają

Łączne koszty zależą od ilości przechowywanych informacji, liczby i typu transakcji magazynu, liczby transferów danych wychodzących oraz wybranej opcji nadmiarowości danych. Oto porównanie cen:

Magazyn lokalnie nadmiarowy (LRS) Magazyn strefowo nadmiarowy (ZRS) Magazyn geograficznie nadmiarowy (GRS) Magazyn geograficznie nadmiarowy do odczytu (RA-GRS)
Tworzenie wielu synchronicznych kopii danych w obrębie jednego centrum danych Przechowuje trzy kopie danych w wielu centrach danych w regionie lub w wielu regionach. Dotyczy tylko blokowych obiektów blob. Tak samo jak magazyn LRS oraz wiele kopii asynchronicznych w drugim centrum danych odległym o setki kilometrów Tak samo jak magazyn GRS oraz dostęp do odczytu z drugiego centrum danych

Szczegółowe informacje na temat opcji nadmiarowości i ich zastosowania na potrzeby wysokiej dostępności zawiera strona Azure Storage replication (Replikacja magazynu platformy Azure). Pamiętaj, że nie wszystkie typy nadmiarowości są dostępne dla wszystkich typów magazynów.

Magazyn dysków

Dyski są używane przez maszyny wirtualne platformy Azure do trwałego przechowywania danych. W każdej maszynie wirtualnej możesz używać wielu dysków. Cennik dysków ma również zastosowanie do stronicowych obiektów blob na kontach magazynu ogólnego zastosowania. Na potrzeby magazynu obiektów zaleca się używanie blokowych obiektów blob. Stronicowych obiektów blob należy używać tylko wtedy, gdy są wymagane losowe operacje zapisu.

Dowiedz się więcej

Dyski premium

Premium Storage to magazyn o wysokiej wydajności oparty na dysku SSD (Solid State Drive), który został zaprojektowany z myślą o obsłudze obciążeń z dużą liczbą operacji wejścia/wyjścia przy zachowaniu wysokiej przepływności i małego opóźnienia. Usługa Premium Storage umożliwia inicjowanie obsługi administracyjnej dysku trwałego oraz konfigurowanie jego rozmiaru i charakterystyk wydajności tak, aby wymagania dotyczące aplikacji zostały spełnione.

Dyski standardowe

Jeśli stałe niskie opóźnienia i wysoka przepływność nie są wymagane, możesz korzystać z bardziej ekonomicznej opcji jaką są dyski standardowe. Dyski standardowe obsługują te same funkcje co dyski premium.

Pojemność magazynu LRS GRS RA-GRS
Pierwszy 1 TB/miesiąc $0.05 za GB $0.095 za GB $0.12 za GB
Kolejne 49 TB (od 1 do 50 TB) miesięcznie $0.05 za GB $0.08 za GB $0.1 za GB
Kolejne 450 TB (od 50 do 500 TB) miesięcznie $0.05 za GB $0.07 za GB $0.09 za GB
Kolejne 500 TB (od 500 do 1 000 TB) miesięcznie $0.05 za GB $0.065 za GB $0.08 za GB
Kolejne 4 000 TB (od 1 000 do 5 000 TB) miesięcznie $0.045 za GB $0.06 za GB $0.075 za GB
Ponad 5 000 TB / miesiąc Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Ceny dostępu

Za dyski standardowe i stronicowe obiekty blob pobierana jest opłata w wysokości $0.0036 za następującą liczbę transakcji: 100 000. Transakcje obejmują operacje odczytu i zapisu związane z magazynem.

Import/Export

Przenoszenie dużych ilości danych do i z platformy Azure przy użyciu dysków twardych. Dowiedz się więcej

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29.0/mies. Wybierz plan
  • Gwarantowana dostępność przez co najmniej 99,9% czasu (z wyłączeniem usług w wersji zapoznawczej). Przeczytaj umowę SLA

Często zadawane pytania

Ogólne

Blob Storage

Magazyn dysków

Zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś