Pomiń nawigację

Managed Disks

Trwały, bezpieczny magazyn dysków dla usługi Azure Virtual Machines

Uproszczone zarządzanie

Określ potrzebny typ magazynu (Premium lub Standardowa) oraz jego rozmiar, a platforma Azure utworzy dyski zarządzane i będzie nimi zarządzać.

Skalowalne wdrożenia maszyn wirtualnych

W ciągu kilku minut równocześnie twórz tysiące dysków zarządzanych w ramach pojedynczej subskrypcji platformy Azure. Twórz do 1000 maszyn wirtualnych w ramach pojedynczego zestawu skalowania w celu wdrożenia jednego dużego klastra, na przykład wdrożenia usługi Hadoop lub DataSynapse na dużą skalę.

Większe bezpieczeństwo

Stosuj szczegółową kontrolę dostępu do dysków zarządzanych przy użyciu usługi kontroli dostępu opartej na rolach platformy Azure. Udziel dostępu tylko operacjom niezbędnym do wykonania zadania.

Duża trwałość i wysoka dostępność

Równocześnie replikuj dane do trzech różnych replik. Jeśli w jednej z replik wystąpią błędy, dwie pozostałe mogą pomóc w zapewnieniu trwałości danych i dużej tolerancji w przypadku awarii.

Wiele opcji magazynu

Wybierz usługę Managed Disks z dyskami SSD (dyskami półprzewodnikowymi) w warstwie Premium, jeśli pracujesz z obciążeniami produkcyjnymi i wymagającymi wysokiej wydajności, w przypadku których małe opóźnienia i wysoka przepływność mają kluczowe znaczenie. Wybierz usługę Managed Disks z dyskami SSD w warstwie Standardowa na potrzeby obciążeń o niewielkiej liczbie operacji we/wy na sekundę, które wymagają stałej wydajności, oraz w celu ekonomicznego tworzenia i testowania. Wybierz usługę Managed Disks z dyskami HDD (dyskami twardymi) w warstwie Standardowa na potrzeby niekrytycznych obciążeń, które wymagają niezbyt częstego dostępu.

Łatwa migracja

Łatwo migruj dyski zarządzane w warstwie Standardowa do warstwy Premium oraz istniejące maszyny wirtualne Azure Resource Manager do usługi Managed Disks. Wymagane jest tylko jedno ponowne uruchomienie. Wygodnie zaplanuj przeprowadzenie migracji w trakcie istniejącego już okna obsługi. Jej wykonanie trwa zaledwie kilka minut.

Migrowanie do dysków Managed Disks

Tworzenie kopii zapasowej dla określonego momentu

Twórz kopie zapasowe dysków zarządzanych jako migawki dla określonego momentu. Później przy użyciu migawek, które istnieją niezależnie od dysku źródłowego, możesz tworzyć nowe dyski zarządzane.

Proste zarządzanie obrazami niestandardowymi

Utwórz zarządzany obraz niestandardowy na podstawie wirtualnego dysku twardego lub działających maszyn wirtualnych. Użyj obrazu niestandardowego do tworzenia wielu maszyn wirtualnych lub wielu dużych zestawów skalowania w tym samym regionie.

Szyfrowanie

Szyfruj dane przy użyciu usługi Azure Disk Encryption za pomocą kluczy zarządzanych przez klienta lub firmę Microsoft.

Powiązane produkty i usługi

Storage

Niezawodny magazyn danych w chmurze o wysokim stopniu dostępności i skalowalności

Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

Virtual Machine Scale Sets

Skaluj w górę do tysięcy maszyn wirtualnych z systemem Linux i Windows oraz zarządzaj nimi

Wypróbuj usługę Managed Disk Storage