Infrastruktura jako usługa (IaaS) na platformie Azure

Oszczędzaj pieniądze i osiągnij więcej dzięki usłudze Azure IaaS

Zalety rozwiązań IaaS na platformie Azure

W dzisiejszych czasach firmy muszą stawiać czoła trudnym wyzwaniom — udostępniać infrastrukturę pracy zdalnej, reagować na częstsze cyberataki i radzić sobie ze zmniejszoną płynnością finansową.

Korzystaj z wysoce dostępnej, skalowalnej i bezpiecznej infrastruktury w chmurze na platformie Azure i płać tylko za te zasoby, których używasz.

Uzyskaj pomoc dotyczącą:

 • Umożliwiają osiągnięcie większej produktywności w pracy zdalnej dzięki bezproblemowemu środowisku pulpitów wirtualnych.
 • Zapewniają większą wydajność dzięki ujednoliconym funkcjom zabezpieczeń i zarządzania.
 • Pozwalają oszczędzić koszty związane z migracją do chmury i umożliwiają lepsze wykorzystanie poniesionych już nakładów.

Sprostaj współczesnym wyzwaniom dzięki infrastrukturze na platformie Microsoft Azure

Zobacz, jak zwiększyć produktywność pracowników, chronić dane i sieci oraz zmniejszać wydatki na infrastrukturę informatyczną.

Stwórz możliwość pracy zdalnej z dowolnego miejsca

Utwórz infrastrukturę pracy zdalnej, aby szybko wdrażać pulpity wirtualne i aplikacje oraz bezpiecznie nawiązywać połączenia z dowolnymi zasobami.

Zapewnianie ciągłości biznesowej

Stosuj proste i ekonomiczne rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych w chmurze oraz odzyskiwania po awarii, aby uniknąć kosztownych przerw w działaniu firmy.

Zabezpiecz swoją organizację

Chroń obciążenia i sieci dzięki wiodącym w branży rozwiązaniom do analizy i wbudowanym mechanizmom zabezpieczeń.

Wydajne uruchamianie środowisk hybrydowych

Zarządzaj serwerami, klastrami Kubernetes i aplikacjami w środowisku lokalnym i wielochmurowym przy użyciu jednej płaszczyzny sterowania.

Oszczędzaj dzięki migracji

Popraw płynność finansową, zmniejsz koszty związane z obsługą infrastruktury informatycznej i zwiększ wydajność operacyjną, migrując obciążenia oprogramowania Windows Server, Linux i SQL do chmury.

Uprość i przyspiesz migrację oprogramowania SAP

Korzystaj z analizy, bezpieczeństwa i niezawodności platformy Azure w aplikacjach SAP o znaczeniu krytycznym.

Modernizacja infrastruktury lokalnej

Optymalizuj stosunek jakości do ceny, konsolidując aplikacje lokalne w infrastrukturze hiperkonwergentnej połączonej w chmurze.

Optymalizacja kosztów związanych z obciążeniami

Stosuj ciągłą optymalizację kosztów obciążeń platformy Azure przy użyciu narzędzi i najlepszych rozwiązań umożliwiających monitorowanie, analizowanie i prognozowanie wydatków.

Twórz rozwiązania infrastruktury przy użyciu usług i produktów Azure IaaS

Wystąpienia obliczeniowe

Korzystaj z mocy obliczeniowej w chmurze, wirtualizacji i skalowania na żądanie, a przy tym płać tylko za zasoby, których używasz.

Magazyn

Skaluj i zabezpieczaj magazyn w chmurze na potrzeby danych, aplikacji i obciążeń.

Sieć

Bezpiecznie łącz infrastrukturę lokalną i w chmurze na skalę globalną.

Zabezpieczenia

Chroń obciążenia i infrastrukturę dzięki wbudowanym usługom zabezpieczeń i niezrównanym rozwiązaniom do analizy.

Zarządzanie

Upraszczaj, automatyzuj i optymalizuj zarządzanie zasobami w chmurze oraz zapewnianie ich zgodności z przepisami.

Windows Virtual Desktop

Obsługuj usługi pulpitu zdalnego i skaluj zwirtualizowane pulpity i aplikacje systemu Windows.

Hybrydowe rozwiązania w chmurze

Dostarczaj innowacje w środowiskach lokalnych, wielochmurowych i brzegowych.

Obliczenia o wysokiej wydajności (HPC)

Uruchamiaj obciążenia intensywnie korzystające z obliczeń, zapewniając maksymalną wydajność, skalowalność i oszczędności.

System Windows Server na platformie Azure

Korzystaj z bezproblemowych operacji hybrydowych, bezkonkurencyjnych zabezpieczeń i ogromnych oszczędności kosztów, uruchamiając system Windows Server na platformie Azure.

System Linux na platformie Azure

Bezproblemowo uruchamiaj aplikacje i nimi zarządzaj, używając ulubionej dystrybucji systemu Linux na platformie Azure.

SAP w systemie Azure

Korzystaj z analizy, bezpieczeństwa i niezawodności platformy Azure w aplikacjach SAP.

Azure VMware Solution

Uruchamiaj obciążenia programu VMware natywnie na platformie Azure i aprowizuj środowisko w ciągu kilku minut.

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z usług IaaS platformy Azure

Kroger
Airbus
Carlsberg
ASOS
Daimler
HKEX

Uzyskaj najnowsze wiadomości i zasoby dotyczące usługi Azure IaaS

Często zadawane pytania

 • To najbardziej podstawowa kategoria usług przetwarzania w chmurze. W przypadku rozwiązań IaaS wynajmujesz infrastrukturę IT — serwery, maszyny wirtualne, magazyn, sieci i systemy operacyjne — od dostawcy chmury w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

  Dowiedz się więcej na temat rozwiązań IaaS

 • Maszyna wirtualna zachowuje się jak serwer: jest ona komputerem wewnątrz komputera, który zapewnia użytkownikowi takie samo środowisko obsługi, jakie miałby on w głównym systemie operacyjnym. Ogólnie rzecz biorąc, maszyny wirtualne są wydzielane z systemu w formie piaskownicy, co oznacza, że oprogramowanie wewnątrz maszyny wirtualnej nie może opuścić ani naruszyć serwera podstawowego. Każda maszyna wirtualna ma swój własny sprzęt wirtualny, w tym procesory CPU, pamięć, dyski twarde, interfejsy sieciowe i inne urządzenia.

  Dowiedz się więcej o maszynach wirtualnych

 • Azure Virtual Machines to usługa Azure Infrastructure as Service (IaaS) służąca do wdrażania trwałych maszyn wirtualnych z niemal dowolnym wymaganym obciążeniem serwera. Są to wystąpienia usług obrazów, które zapewniają na żądanie skalowalne zasoby obliczeniowe w cenach zależnych od stopnia użytkowania.

  Usługa Azure Virtual Machines jest zoptymalizowana dla obciążeń ogólnego przeznaczenia oraz obciążeń obsługujących magazynowanie, pamięć, obliczenia i intensywne przetwarzanie grafiki. Oferuje różne typy i rozmiary, aby spełnić potrzeby użytkowników i umożliwić kontrolę budżetu.

  Dowiedz się więcej o usłudze Azure Virtual Machines

 • Usługa Azure Disk Storage to wysoce wydajny i trwały magazyn blokowy, przeznaczony do użycia z usługą Azure Virtual Machines. Dzięki niezrównanej odporności, bezproblemowej skalowalności i wbudowanym zabezpieczeniom usługa Azure Disk Storage zapewnia stosunek wydajności do ceny odpowiedni do obsługi aplikacji krytycznych dla działania firmy.

  Dowiedz się więcej o usłudze Azure Disk Storage

 • Globalna sieć platformy Azure jest jedną z największych na świecie. Dostępna jest w ponad 60 regionach i obejmuje ponad 265 000 kilometrów prywatnych połączeń światłowodowych. Globalna sieć i usługi platformy Azure są zgodne z podejściem Zero Trust w zakresie zabezpieczeń. Łączą rozproszone obciążenia i lokalizacje na całym świecie, umożliwiając bezpieczne i wydajne dostarczanie aplikacji hybrydowych i natywnych dla chmury z małymi opóźnieniami.

  Dowiedz się więcej o sieci platformy Azure

 • Ogólnie rzecz biorąc, przetwarzanie w chmurze hybrydowej oznacza środowisko w chmurze stanowiące połączenie chmury publicznej i infrastruktury lokalnej, w tym chmury prywatnej, umożliwiające udostępnianie danych i aplikacji między nimi. Rozszerza ono opcje wdrażania w chmurze, oferując większą elastyczność skalowania zasobów obliczeniowych oraz możliwość korzystania z innowacji technicznych w chmurze, a także współdziałanie ze środowiskiem lokalnym.

  Zapoznaj się z wprowadzeniem do chmur publicznych, prywatnych i hybrydowych

  Odkryj unikatowe możliwości hybrydowe na platformie Azure, które zapewniają elastyczność wprowadzania innowacji w dowolnym miejscu w środowiskach lokalnych, wielochmurowych i brzegowych.

  Poznaj rozwiązania wielochmurowe i hybrydowe na platformie Azure

 • Skaluj aplikacje o znaczeniu krytycznym na platformie Azure bez obniżania wydajności oraz chroń najcenniejsze dane dzięki certyfikatom zgodności i zabezpieczeń. Dostosuj infrastrukturę chmury, aby hostować aplikacje krytyczne dla działania firmy, lub zezwól, aby zrobiła to za Ciebie platforma Azure przy użyciu usług zarządzanych. Uruchamiaj obciążenia w systemach Linux i Windows, korzystając z otwartej platformy o dynamicznym ekosystemie.

  Dowiedz się więcej na temat aplikacji o znaczeniu krytycznym na platformie Azure

 • Dostawcy usług w chmurze czasami określają usługi przetwarzania w chmurze jako „stos”, ponieważ poszczególne usługi bazują na innych. Infrastruktura jako usługa (IaaS) reprezentuje najbardziej podstawowe usługi w stosie. Razem z infrastrukturą IaaS są często używane inne usługi, na przykład platforma jako usługa (PaaS), oprogramowanie jako usługa (SaaS) i przetwarzanie bezserwerowe.

  Poznaj więcej typowych pojęć dotyczących obliczeń w chmurze

 • Platforma jako usługa (PaaS) to usługi dostarczające środowisko na żądanie, które służą do opracowywania, testowania i dostarczania aplikacji oraz zarządzania nimi. Rozwiązanie PaaS zaprojektowano, aby ułatwić deweloperom szybkie tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych bez konieczności konfigurowania niezbędnej podstawowej infrastruktury serwerów, magazynu, sieci i baz danych ani zarządzania nią.

  Dowiedz się więcej na temat rozwiązań PaaS

 • SaaS to metoda dostarczania aplikacji na żądanie, zazwyczaj na podstawie subskrypcji. Dostawcy chmury oferują rozwiązania SaaS do hostowania aplikacji i podstawowej infrastruktury oraz zarządzania nimi, a także zajmują się konserwacją, na przykład uaktualnieniami oprogramowania i stosowaniem poprawek zabezpieczeń. Użytkownicy łączą się z aplikacją za pośrednictwem Internetu, zwykle przy użyciu przeglądarki internetowej na swoim telefonie, tablecie lub komputerze.

  Dowiedz się więcej na temat rozwiązań SaaS

Niezawodnie przeprowadź migrację obciążeń do chmury

Zaoszczędź pieniądze i zwiększ wydajność, migrując obciążenia do usługi Azure IaaS przy użyciu sprawdzonych narzędzi i wskazówek

Wszystko gotowe — załóż bezpłatne konto