Infrastruktura jako usługa (IaaS) na platformie Azure

Osiągnij więcej dzięki usługom IaaS platformy Azure

Zalety usług IaaS platformy Azure

W dzisiejszych czasach firmy muszą stawiać czoła trudnym wyzwaniom — umożliwiać pracę zdalną, reagować na częstsze cyberataki i radzić sobie ze zmniejszoną płynnością finansową.

Korzystaj z wysoce dostępnej, skalowalnej i bezpiecznej infrastruktury w chmurze na platformie Azure i płać tylko za te zasoby, których używasz. Usługi IaaS platformy Azure:

  • Umożliwiają osiągnięcie większej produktywności w pracy zdalnej dzięki najlepszemu środowisku pulpitu wirtualnego.
  • Zapewniają większą wydajność dzięki ujednoliconym funkcjom zabezpieczeń i zarządzania.
  • Pozwalają oszczędzić koszty związane z migracją do chmury i umożliwiają lepsze wykorzystanie poniesionych już nakładów.

Osiem sposobów, na które usługi IaaS platformy Azure ułatwiają organizacji stawienie czoła współczesnym wyzwaniom

Sprawdź, jak poprawić produktywność pracowników, chronić dane i sieci oraz zmniejszać wydatki na infrastrukturę informatyczną dzięki usługom IaaS platformy Azure.

1

Stwórz możliwość pracy zdalnej z dowolnego miejsca

Szybko wdrażaj pulpity wirtualne i aplikacje oraz bezpiecznie nawiązuj połączenia z dowolnym źródłem, aby umożliwić produktywną pracę zdalną.

2

Zapewnianie ciągłości biznesowej

Stosuj proste i ekonomiczne rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych w chmurze oraz odzyskiwania po awarii, aby uniknąć kosztownych przerw w działaniu firmy.

3

Zabezpiecz swoją organizację

Chroń obciążenia i sieci dzięki wiodącym w branży rozwiązaniom do analizy i wbudowanym mechanizmom zabezpieczeń.

4

Wydajne uruchamianie środowisk hybrydowych

Zarządzaj serwerami, klastrami Kubernetes i aplikacjami w środowisku lokalnym i wielochmurowym przy użyciu jednej płaszczyzny sterowania.

5

Oszczędzaj dzięki migracji

Migruj obciążenia systemów Windows Server, Linux i SQL do chmury, aby poprawić płynność finansową, zmniejszyć koszty związane z obsługą infrastruktury informatycznej i zwiększyć wydajność operacyjną.

6

Uprość i przyspiesz migrację oprogramowania SAP

Korzystaj z analizy, bezpieczeństwa i niezawodności platformy Azure w aplikacjach SAP o znaczeniu krytycznym.

7

Modernizacja infrastruktury lokalnej

Konsoliduj aplikacje lokalne w infrastrukturze hiperkonwergentnej połączonej w chmurze i zyskaj najlepszy stosunek jakości do ceny.

8

Optymalizacja kosztów związanych z obciążeniami

Monitoruj, analizuj i przewiduj wydatki związane z platformą Azure. Nieustannie optymalizuj koszty obciążeń platformy Azure dzięki najlepszym rozwiązaniom do zarządzania zasobami platformy Azure.

Maksymalnie zwiększ zwrot z inwestycji

Dowiedz się, w jaki sposób inne organizacje osiągnęły znaczne oszczędności kosztów i zwiększyły produktywność dzięki migracji do usług IaaS platformy Azure. Zapoznaj się z badaniem Total Economic Impact™ 2019 przeprowadzonym przez firmę Forrester Consulting na zlecenie firmy Microsoft, w którym przykładowa organizacja odzwierciedlająca sytuację dziewięciu klientów objętych badaniem w ciągu trzech lat oszczędziła 10,3 miliona USD w obszarze infrastruktury lokalnej i kosztów pracy, co przełożyło się na 478-procentowy zwrot z inwestycji.

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z usług IaaS platformy Azure

Kroger
Airbus
Carlsberg
ASOS
Daimler
HKEX
UBS

Produkty i usługi platformy Azure umożliwiające tworzenie rozwiązań IaaS

Wystąpienia obliczeniowe

Korzystaj z mocy obliczeniowej w chmurze, wirtualizacji i skalowania na żądanie, a przy tym płać tylko za zasoby, których używasz.

Magazyn

Skaluj i zabezpieczaj magazyn w chmurze na potrzeby danych, aplikacji i obciążeń.

Sieć

Bezpiecznie łącz infrastrukturę lokalną i w chmurze na skalę globalną.

Zabezpieczenia

Chroń obciążenia i infrastrukturę dzięki wbudowanym usługom zabezpieczeń i niezrównanym rozwiązaniom do analizy.

Zarządzanie

Upraszczaj, automatyzuj i optymalizuj zarządzanie zasobami w chmurze oraz zapewnianie ich zgodności z przepisami.

Windows Virtual Desktop

Obsługuj usługi pulpitu zdalnego i skaluj zwirtualizowane pulpity i aplikacje systemu Windows.

Hybrydowe rozwiązania w chmurze

Wprowadzaj innowacje lokalnie, w środowiskach wielochmurowych i na urządzeniach brzegowych.

Obliczenia o wysokiej wydajności (HPC)

Uruchamiaj obciążenia, korzystając z maksymalnej wydajności, skalowalności i oszczędności.

System Windows Server na platformie Azure

Korzystaj z bezproblemowych operacji hybrydowych, bezkonkurencyjnych zabezpieczeń i ogromnych oszczędności kosztów, uruchamiając system Windows Server na platformie Azure.

System Linux na platformie Azure

Bezproblemowo uruchamiaj aplikacje i nimi zarządzaj, używając ulubionej dystrybucji systemu Linux na platformie Azure.

SAP w systemie Azure

Korzystaj z analizy, bezpieczeństwa i niezawodności platformy Azure w aplikacjach SAP.

Rozwiązanie Azure VMware

Uruchamiaj obciążenia programu VMware natywnie na platformie Azure i aprowizuj środowisko w ciągu kilku minut.

Zasoby

Dowiedz się więcej na temat tworzenia bezpiecznej, skalowalnej i ekonomicznej strategii dla infrastruktury w chmurze, zapoznając się z tymi książkami elektronicznymi.

Migrowanie do usługi Azure IaaS bez obaw

Centrum migracji platformy Azure ułatwia i przyspiesza migrację do chmury. Korzystaj ze sprawdzonych narzędzi i procesów, które ułatwią migrację lokalnych aplikacji, obciążeń i baz danych do chmury.

Wprowadzenie do centrum migracji platformy Azure

Wprowadzenie do infrastruktury jako usługi na platformie Azure (IaaS)