Infrastruktura jako usługa (IaaS) na platformie Azure

Zaspokajaj wszystkie potrzeby związane z infrastrukturą chmury

Infrastruktura chmury najlepsza w swojej klasie

Twórz większą wartość dla klientów dzięki wysoko dostępnej, bezpiecznej i skalowalnej infrastrukturze chmury na platformie Azure. Szybko przeprowadzaj skalowanie w górę i w dół, gdy potrzeby się zmienią, i płać tylko za faktycznie używane zasoby.

Regiony systemu Azure

Regiony na całym świecie: 54

Więcej regionów globalnych niż którykolwiek inny dostawca usług w chmurze

Wydajność obliczeń

Wątki procesora: 960

Największa oferta w chmurze publicznej

Pamięć

24 TB

Największa oferta w chmurze publicznej

Pojedynczy magazyn na dysku

160,000 IOPS

Najszybsza oferta w chmurze publicznej

Magazyn lokalny

3.7 mln operacji we/wy na sekundę

Najszybsza oferta w chmurze publicznej

File Storage

100,000 IOPS

Najszybsza oferta w chmurze publicznej

Sieć hybrydowa

100 Gb/s

Najszybsza oferta w chmurze publicznej

Zgodność

Oferty: ponad 90

Najbardziej kompleksowa oferta w chmurze publicznej

Cztery powody, aby wybrać platformę Azure IaaS

Aprowizuj potrzebną infrastrukturę

Skaluj wydajność przetwarzania z 1 do 480 rdzeni procesorów wirtualnych oraz pamięć z 1 GB do 24 TB. Dostosuj pojemność magazynu na dysku z 4 GB do 64 TB i osiągaj 160 000 operacji we/wy na sekundę na pojedynczym dysku. Polegaj na prędkościach pracy w sieci dzięki połączeniom wzajemnym od 30 Gb/s dla sieci Ethernet do 100 Gb/s dla sieci InfiniBand.

Wybierz właściwą dla Ciebie umowę SLA: od jedynej w branży umowy SLA dla pojedynczej maszyny wirtualnej zapewniającej dostępność przez 99,9% czasu do 99,99% umowy SLA maszyny wirtualnej obejmującej co najmniej dwie strefy dostępności.

Obsługuj używane aplikacje

Używaj aplikacji systemu Windows lub Linux i ulubionego języka programowania. Uruchamiaj aplikacje klasy korporacyjnej, takie jak SAP, Oracle, IBM i SharePoint, lub wybieraj spośród tysięcy innych obciążeń dostępnych w witrynie Azure Marketplace.

Korzystaj z prawie nieograniczonych zasobów, aby stawiać czoła najtrudniejszym wyzwaniom związanym z obliczeniami o wysokiej wydajności (HPC, high-performance computing) lub sztuczną inteligencją, i używaj zbudowanej specjalnie w tym celu infrastruktury bez systemu operacyjnego, aby skalować obciążenia, takie jak SAP HANA, do ekstremalnych poziomów.

Zaspokajaj potrzeby związane z chmurą hybrydową dzięki platformie Azure

Twórz spójne możliwości pracy w środowiskach lokalnych, chmurowych i brzegowych przy użyciu szerokiej gamy hybrydowych możliwości platformy Azure, takich jak spójność aplikacji, bezproblemowe zarządzanie danymi, możliwości utrzymywania bezpieczeństwa i ładu oraz zarządzanie operacjami, które ujednolica całą infrastrukturę cyfrową.

Zwiększ poziom bezpieczeństwa

Upraszczaj ochronę danych i ułatwiaj zabezpieczanie danych przed oprogramowaniem wymuszającym okup i błędami ludzkimi przy użyciu usługi Azure Backup — platforma Azure to jedyna chmura publiczna, która oferuje kopię zapasową jako usługę.

Włączaj wbudowane kontrolki w obrębie zarządzania tożsamościami, siecią, danymi i bezpieczeństwem, aby ułatwić ochronę obciążeń w chmurze hybrydowej. Uzyskuj natychmiastowy wgląd w stan zabezpieczeń dzięki usłudze Azure Security Center. Modernizuj operacje związane z zabezpieczeniami, używając rozwiązania Azure Sentinel, pierwszego natywnego dla chmury rozwiązania SIEM od głównego dostawcy chmury.

Utrzymuj ład w chmurze i zarządzaj nią

Zapewniaj zgodność dzięki możliwości elastycznego działania za pomocą wbudowanych, darmowych narzędzi do utrzymywania ładu, takich jak usługi Azure Policy i Azure Blueprints, i optymalizuj wydatki na chmurę dzięki usłudze Azure Cost Management.

Upraszczaj zarządzanie operacjami w chmurze hybrydowej dzięki zaawansowanemu zestawowi możliwości. Używaj usługi Azure Monitor w celu uzyskania kompleksowego widoku wydajności aplikacji, infrastruktury i sieci. Zarządzaj serwerami z systemem Windows w środowisku lokalnym, na platformie Azure lub w innych chmurach, korzystając z platformy Windows Admin Center.

Zmniejszanie i optymalizowanie kosztów związanych z infrastrukturą

Uruchamiaj obciążenia na platformie Azure i uzyskuj zwrot z inwestycji (ROI) w wysokości 435 procent w ciągu pięciu lat, zgodnie z badaniami przeprowadzonymi na zlecenie przez firmę Forrester Consulting.

Używaj bezpłatnego rozwiązania Azure Cost Management, aby zarządzać wydatkami na chmurę i je optymalizować. Osiągaj znaczące oszczędności kosztów, przenosząc lokalne licencje systemu Windows Server i programu SQL Server do chmury w ramach korzyści użycia hybrydowego platformy Azure i płacąc z góry za przewidywalne obciążenia przy użyciu usługi wystąpień zarezerwowanych Azure Reserved VM Instances. W rzeczywistości platforma AWS jest 5 razy droższa niż platforma Azure przeznaczona dla systemu Windows Server i programu SQL Server.

Zobacz, jak klienci rozwijają się dzięki usłudze Azure IaaS

"By using Azure, we started to deliver months faster than would have been possible in our on-premises environment."

Dr Stephan Stathel, kierownik operacji nowego systemu zaopatrzenia i lider zespołu Build2RunTeam, Daimler AG

Przeczytaj historię

Daimler

"The key to our hybrid use model success is Azure ExpressRoute and Equinix; this setup is awesome. Azure networks have been growing consistently, and the performance is amazing."

Matthew Douglas, dyrektor ds. chmury i architekt rozwiązań, Smithfield

Przeczytaj historię

Smithfield Foods

"We are primarily an open-source versus a Microsoft .NET shop, and we love Azure."

Mike Mellor, starszy dyrektor ds. operacji technicznych, Adobe

Przeczytaj historię

Adobe

"By paying only for what we use and by expanding and contracting those resources to meet business needs, we manage SAP much more effectively on Azure than we ever did in our own datacenter."

Tan Kok Meng, dyrektor ds. informacji, Malaysia Airlines

Przeczytaj historię

Malaysia Airlines

"With (Azure) Security Center, we can see where to make improvements to help secure our Azure virtual machines because it shows us where risks lie. We can also use it with our on-premises infrastructure, which is crucial."

Aaron Shvarts, dyrektor ds. zabezpieczeń, MSC Technology (Ameryka Północna)

Przeczytaj historię

MSC Technology

Całkowity wpływ ekonomiczny usługi IaaS na platformie Azure

Oceń potencjalny finansowy wpływ usługi Azure IaaS na organizację. To badanie Total Economic Impact™ (TEI) przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting na zlecenie firmy Microsoft analizuje potencjalny zwrot z inwestycji, który przedsiębiorstwa mogą osiągać, przenosząc niektóre lub wszystkie zadania zarządzania i operacje z implementacji lokalnych, hostowanych i zleconych zewnętrznie do oferty usługi IaaS na platformie Azure.

Strategia przedsiębiorstwa w chmurze

Dowiedz się, jak ustanowić strategię przeprowadzania migracji w chmurze przedsiębiorstwa, z książki Enterprise Cloud Strategy, Second Edition (Strategia przedsiębiorstwa w chmurze, wydanie trzecie). Dowiesz się więcej na temat następujących zagadnień:

  • Jakie elementy należy wziąć pod uwagę w przypadku dokonywania wyboru między środowiskami chmury hybrydowej, publicznej lub prywatnej.
  • Jak chmura rozszerza przetwarzanie lokalne i zmniejsza koszty.
  • Nowe możliwości analityczne i związane z usługą IoT.
  • Zagadnienia dotyczące zabezpieczeń i zgodności.

Migrowanie do usługi Azure IaaS bez obaw

Centrum migracji platformy Azure ułatwia i przyspiesza migrację do chmury. Korzystaj ze sprawdzonych narzędzi i procesów, które ułatwią migrację lokalnych aplikacji, obciążeń i baz danych do chmury.

Wprowadzenie do centrum migracji platformy Azure

Powiązane rozwiązania

SAP w systemie Azure

Wprowadź skalę i elastyczność chmury do niezbędnych dla działalności obciążeń SAP

Rozwiązania firmy Red Hat na platformie Azure

Zapewnij swojej firmie korzyści płynące z elastyczności chmury hybrydowej dzięki rozwiązaniom firmy Red Hat na platformie Azure

Platforma Azure dla oprogramowania typu open source

Odkryj więcej opcji dzięki oprogramowaniu open source na platformie Azure

Integracja hybrydowa

Bezproblemowo integruj aplikacje, dane i procesy lokalne w środowisku lokalnym i w chmurze

Wprowadzenie do infrastruktury jako usługi na platformie Azure (IaaS)