Rozwiązania Azure VMware

Natywnie uruchamiaj obciążenia VMware na platformie Azure

Przenieś lub rozszerz lokalne środowiska VMware na platformę Azure

Płynnie przenieś swoje obciążenia oparte na oprogramowaniu VMware z centrum danych na platformę Azure i zintegruj środowisko VMware z platformą Azure. Możesz zarządzać swoimi środowiskami przy użyciu narzędzi VMware, które już znasz, jednocześnie modernizując aplikacje za pomocą natywnych usług Azure. Rozwiązania Azure VMware, zweryfikowane przez firmę VMware, są dostarczane przez firmę Microsoft i działają w infrastrukturze platformy Azure.

Dowiedz się, dlaczego platforma Azure to najlepsza chmura dla obciążeń VMware

 • Zacznij korzystać z automatyzacji, szybkiej aprowizacji i możliwości skalowania obciążeń VMware w globalnej infrastrukturze platformy Azure.
 • Korzystaj z istniejących inwestycji w oprogramowanie VMware i używaj umiejętności oraz narzędzi, którymi dysponujesz, takich jak programy VMware vSphere, vSAN, vCenter oraz narzędzia innych firm.
 • Zmodernizuj obciążenia VMware dzięki integracji z natywnymi usługami Azure, takimi jak Azure Active Directory, AI i Analytics.
 • Odnoś korzyści związane z bezkonkurencyjnymi cenami platformy Azure oraz zaletami systemu Windows Server i programu SQL Server.

Rozwiązanie Azure VMware firmy CloudSimple

Modernizuj aplikacje we własnym tempie i wykonaj aprowizację infrastruktury VMware w chmurze w ciągu kilku minut. Korzystaj ze zintegrowanego zarządzania zasobami platformy Azure i oprogramowania VMware. Możesz używać dobrze znanych narzędzi VMware i obsługiwać środowiska VMware na platformie Azure tak jak bieżącą infrastrukturę. Przenieś lub rozszerz lokalne maszyny wirtualne na platformę Azure bez refaktoryzacji aplikacji. Rozbuduj swoje aplikacje VMware przy użyciu dedykowanej, izolowanej infrastruktury o wysokiej wydajności oraz unikatowym produktom i usługom Azure.

Dowiedz się więcej

Rozwiązanie Azure VMware firmy Virtustream

W przyszłej wersji planowane jest wprowadzenie dodatkowego rozwiązania firmy Microsoft, opracowanego razem ze zweryfikowanym partnerem VMware w chmurze: Azure VMware firmy Virtustream. Rozwiązanie to zostanie udostępnione później w tym roku.

Najnowsze wiadomości na temat rozwiązań Azure VMware znajdziesz na blogu platformy Azure

Dokumentacja i zasoby dla deweloperów

Szybki start

Wdrażaj zasoby, używając usługi Azure Resource Manager i szablonów utworzonych przez społeczność.

Przykłady kodu

Dostępne są setki przykładów kodu, które ułatwią Ci zintegrowanie usług Azure ze swoimi aplikacjami.

Zestawy SDK i narzędzia wiersza polecenia

Pobierz zestawy SDK dla wybranego języka i platformy oraz zarządzaj usługami za pomocą skryptów.

Często zadawane pytania dotyczące rozwiązań Azure VMware

 • Rozwiązanie Azure VMware firmy CloudSimple jest już dostępne. W przyszłej wersji planowane jest wprowadzenie dodatkowego rozwiązania firmy Microsoft, opracowanego razem ze zweryfikowanym partnerem VMware w chmurze: Azure VMware firmy Virtustream. Rozwiązanie to zostanie udostępnione później w tym roku.
 • Rozwiązanie Azure VMware firmy CloudSimple jest dostępne w regionach Wschodnie stany USA i Zachodnie stany USA. Wkrótce usługa zostanie udostępniona w regionie Europa Zachodnia.
 • Firma Microsoft sprzedaje rozwiązania Azure VMware i zapewnia dla nich pomoc techniczną. Oferty te są również w pełni weryfikowane i obsługiwane przez firmę VMware.
 • Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Microsoft lub preferowanym partnerem handlowym. Możesz też wdrożyć rozwiązanie teraz w witrynie Azure Portal.
 • Oto popularne scenariusze zastosowania rozwiązań Azure VMware:
  • Zmniejszenie, konsolidacja i wycofanie zużycia pamięci przez centrum danych
   Zmniejsz zużycie pamięci przez centrum danych dzięki jednokrotnemu ponownemu wdrożeniu maszyn wirtualnych opartych na oprogramowaniu VMware. Automatycznie migruj i skaluj dowolne obciążenia vSphere na platformę Azure przy zachowaniu wysokiej dostępności i bez przerw w pracy. Nie musisz zmieniać bazowego programu vSphere Hypervisor.
  • Rozszerzanie centrum danych w zależności od potrzeb
   Płynnie i elastycznie rozszerzaj lub powiększaj na krótki czas pojemność centrum danych na żądanie, dostosowując koszty.
  • Ciągłość biznesowa i odzyskiwanie po awarii
   Stos oprogramowania VMware wdrożony na platformie Azure może służyć jako podstawowa lub pomocnicza lokacja odzyskiwania po awarii na żądanie dla lokalnej infrastruktury centrów danych.
  • Modernizacja aplikacji
   Ekosystem Azure umożliwia modernizację aplikacji bez przebudowywania środowisk opartych na oprogramowaniu VMware.
 • Rozwiązania Azure VMware firmy Microsoft są w pełni obsługiwane przez oprogramowanie VMware, jednak w celu uzyskania pomocy zalecamy kontaktowanie się bezpośrednio z zespołem pomocy technicznej firmy Microsoft. Firmy Microsoft i VMware współpracują ze sobą w zakresie rozwiązywania problemów.
 • Obciążenia oparte na oprogramowaniu VMware są wdrożone na dedykowanych i odizolowanych serwerach fizycznych znajdujących się w jednej dzierżawie.
 • Więcej informacji o rozwiązaniu Azure VMware firmy CloudSimple można znaleźć na stronie produktu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z zespołem obsługi klientów firmy Microsoft lub partnerem handlowym.
 • Rozwiązania Azure VMware to usługi firmy Microsoft opracowane we współpracy z uznanymi, certyfikowanymi partnerami VMware: CloudSimple i Virtustream. Rozwiązania Azure VMware są objęte umową dotyczącą poziomu usług platformy Azure Umowy SLA.
 • Celem firmy Microsoft jest zapewnienie klientom możliwości wyboru i elastyczności oferty. Rozwiązanie Azure VMware firmy CloudSimple jest już dostępne. Udostępnienie rozwiązania Azure VMware firmy Virtustream jest planowane w późniejszej części 2019 roku.

Wypróbuj rozwiązania Azure VMware

Rozpocznij teraz