Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Azure Internet of Things

Korzystając z bezpiecznych, skalowalnych i otwartych rozwiązań platformy Microsoft Cloud między urządzeniami brzegowymi a chmurą, możesz szybko urzeczywistnić swoją wizję.

Łączenie, analizowanie i automatyzowanie od urządzeń brzegowych do chmury

Twórz i opracowuj branżowe rozwiązania chmurowe na jedynej platformie z inteligentnymi technologiami od urządzeń brzegowych do chmury, które mają wbudowane zabezpieczenia, ochronę prywatności i funkcje zapewniania zgodności. Przeprowadź transformację i osiągnij założone wyniki biznesowe, tworząc inteligentne środowiska, które umożliwiają łączenie, monitorowanie, automatyzowanie i modelowanie urządzeń i aplikacji — wszystko za pomocą platformy Microsoft Cloud.

Rozwiązuj problemy biznesowe specyficzne dla branży za pomocą skoncentrowanych na scenariuszach rozwiązań technologicznych od urządzeń brzegowych do chmury. Platforma Microsoft Cloud ma ekosystem tysięcy partnerów, który zapewnia dostęp do możliwości chmury i wdrażanie setek sprawdzonych, powtarzalnych rozwiązań dla konkretnych potrzeb biznesowych.

Rozszerz analizę na urządzenia brzegowe i przyspiesz transformację biznesową za pomocą rozwiązań 5G opartych na urządzeniach brzegowych dla unikatowych obciążeń. Zmniejsz koszty i zwiększ produktywność oraz efektywność operacyjną, dostarczając oparte na danych działania niemal w czasie rzeczywistym dla aplikacji wrażliwych na opóźnienia i unikatowych przypadków użycia.

Łącz i monitoruj miliardy urządzeń brzegowych oraz zarządzaj nimi na w pełni zarządzanej platformie aplikacji. Twórz bardziej elastyczne rozwiązania przy użyciu niezawodnych usług platformy. Otwarte podejście platformy Azure na pierwszym planie stawia łatwe tworzenie i integrowanie aplikacji.

Bezpiecznie łącz, aprowizuj, aktualizuj i monitoruj dowolne urządzenie brzegowe oraz zarządzaj nim w całym cyklu życia za pomocą kompleksowej platformy zarządzania urządzeniami. Organizuj urządzenia i aplikacje w jednym widoku, z łatwością dodawaj funkcje w czasie rzeczywistym, automatyzuj aktualizacje oraz monitoruj funkcjonalność urządzenia i rozwiązuj problemy.

Chroń swoją organizację na wszystkich frontach — sprzętowym, oprogramowania i w chmurze — za pomocą platformy Azure. Miej pewność, że Twój majątek danych jest bezpieczny, gdy będziesz tworzyć otwarte, elastyczne i skalowalne rozwiązania informatyczne i z zakresu technologii operacyjnej z kompleksowymi zabezpieczeniami od mikroukładu do chmury.

Powrót do kart

Co jest Azure IoT?

Internet rzeczy lub IoT oznacza kolekcję usług zarządzanych i usług platformy na brzegu sieci i w chmurze, które łączą, monitorują i kontrolują miliardy zasobów Internetu rzeczy. Należą do nich również zabezpieczenia i systemy operacyjne dla urządzeń i sprzętu, a także dane i analizy, które ułatwiają firmom kompilowanie i wdrażanie aplikacji IoT oraz zarządzanie nimi. Podczas omawiania internetu rzeczy rozważymy, w jaki sposób te usługi współpracują ze sobą w ramach trzech składników:

Rzeczy

Obiekty fizyczne (rzeczy), takie jak sprzęt przemysłowy, urządzenia lub czujniki, które w sposób trwały lub sporadycznie nawiązują połączenie z chmurą.

Szczegółowe informacje

Informacje zbierane przez rzeczy, które są analizowane i przekształcane na praktyczną wiedzę przez ludzi lub sztuczną inteligencję.

Akcje

Sposób, w jaki ludzie reagują na te analizy i łączą je ze swoim biznesem, a także z systemy i narzędzia, z których korzystają.

Przetwarzanie w chmurze i na urządzeniach brzegowych łączą się na niespotykanym dotąd poziomie, co prowadzi do ogromnych możliwości dla deweloperów i firm na całym świecie. Cyfrowe reprezentacje bliźniacze, rzeczywistość mieszana i systemy autonomiczne stanowią podstawę ogromnej fali innowacji, z której nasi klienci już korzystają.

Znajdź odpowiednie podejście IoT dla swojej firmy

Przyspiesz wejście na rynek dzięki rozpoczęciu projektu IoT we właściwy sposób. Twórz aplikacje, korzystając z różnych opcji, w zależności od potrzeb organizacji, zasobów i celów.

Usługi Azure IoT Hub i Azure Digital Twins udostępniają firmom bloki konstrukcyjne do tworzenia dostosowanych rozwiązań dla złożonych scenariuszy IoT. To rozwiązanie jest odpowiednie dla firm korzystających z rozwiązań w chmurze i specjalistycznej wiedzy na temat urządzeń oraz pasuje do:

 • Zarządzanie

  Chcę mieć pełną kontrolę nad podstawowymi usługami mojego rozwiązania, łącznie z przejęciem praw własności do zarządzania i skalowania w celu zaspokojenia moich potrzeb, a także wdrażać urządzenia i usługi, korzystając ze specjalistycznej wiedzy opartej na doświadczeniu moim i moich partnerów.

 • Kontrola

  Moja firma wymaga całkowitego dostosowania i kontroli nad architekturą rozwiązania.

 • Cennik

  Chcę precyzyjnie dostosowywać usługi w celu kontrolowania całkowitego kosztu.

Azure IoT Hub

Włącz bezpieczną i niezawodną komunikację między aplikacją IoT i zarządzanymi przez nią urządzeniami. Usługa Azure IoT Hub zapewnia zaplecze dla hostowanego w chmurze rozwiązania do nawiązywania połączeń z praktycznie dowolnym urządzeniem.

Azure Digital Twins

Uzyskaj szczegółowe informacje ułatwiające tworzenie lepszych produktów, optymalizowanie operacji i kosztów oraz tworzenie przełomowych środowisk klientów. Połącz swoją specjalistyczną wiedzę w danej dziedzinie z usługą Azure Digital Twins, aby tworzyć rozwiązania połączone.

Usługa Azure IoT Central umożliwia firmom szybkie rozpoczęcie tworzenia aplikacji IoT przy użyciu w pełni zarządzanej oferty rozwiązań IoT. To rozwiązanie jest odpowiednie dla firm, które nie chcą przeznaczać zbyt wielu zasobów na architekturę systemu, i pasuje do:

 • Zarządzanie

  Chcę korzystać z zalet platformy aplikacji, która będzie obsługiwała skalowanie, zabezpieczenia i zarządzanie moimi aplikacjami i urządzeniami IoT.

 • Kontrola

  Chcę dostosowywać znakowanie, strukturę pulpitu nawigacyjnego, role użytkowników, urządzenia i własne dane telemetryczne, ale nie chcę zajmować się zarządzaniem podstawowym systemem IoT ani obciążeniami.

 • Cennik

  Potrzebuję prostej, przewidywalnej struktury cen.

Azure IoT Central

Usługa Azure IoT Central jest wysoce bezpieczna, skaluje się wraz z rozwojem Twojej firmy, zapewnia powtarzalność inwestycji oraz integruje się z Twoimi istniejącymi aplikacjami biznesowymi.

Szablony aplikacji usługi IoT Central

Chcesz zacząć tworzenie? Wyprzedź konkurencję i przekształć swoją działalność, korzystając z rosnącej liczby szablonów aplikacji IoT na potrzeby typowych scenariuszy branżowych.

Skorzystaj z najbardziej ekspansywnego i najszybciej rozwijającego się ekosystemu partnerów w obszarze IoT. Sieć partnerów usługi Azure IoT pozwala klientom wybrać w pełni zarządzane lub gotowe rozwiązanie, a także wiedzę i zasoby ułatwiające oszacowanie kosztów nowych rozwiązań.

Osoba w rozmowie wideo w aplikacji Teams z inną osobą

Aplikacje IoT

Znajdź aplikację odpowiednią do potrzeb Twojej firmy. Uzyskaj rozwiązania dostosowane do Twojej branży i współpracujące z produktami, z których już korzystasz.

Dostawcy IoT

Znajdź dostawcę, który pomoże Ci zintegrować dostosowane rozwiązania IoT z istniejącymi systemami.

Znajdź certyfikowane urządzenie

Program certyfikowanych urządzeń platformy Azure umożliwia konstruktorom urządzeń i partnerom OEM certyfikowanie urządzeń IoT i wyświetlanie ich w katalogu certyfikowanych urządzeń platformy Azure .

Powrót do kart

Dowiedz się więcej o usłudze Azure IoT dla Twojej branży

Dowiedz się więcej o produktach i usługach Azure IoT

Azure IoT Hub

Azure IoT Hub

Łącz i skaluj miliardy urządzeń IoT oraz zarządzaj nimi z brzegu sieci do chmury.
 

Azure IoT Central

Azure IoT Central

Przyspiesz tworzenie rozwiązań IoT i zmniejsz obciążenia oraz koszty związane z zarządzaniem zasobami IoT, wykonywaniem operacji i programowaniem.

Azure Digital Twins

Azure Digital Twins

Twórz rozwiązania IoT do analizy przestrzennej następnej generacji, replikując prawdziwe obszary fizyczne i tworząc środowiska połączone.

Azure IoT Edge

Azure IoT Edge

Zwiększ możliwości analizy w chmurze, przenosząc obciążenia i logikę biznesową z chmury na urządzenia brzegowe.

Azure Sphere

Azure Sphere

W sposób bezpieczny połącz urządzenia obsługiwane przez mikrokontrolery z warstwy sprzętowej do chmury.

Windows

System Windows dla IoT

Długoterminowa obsługa systemu operacyjnego i usługi do zarządzania urządzeniami.

Azure RTOS

Azure RTOS

Ułatwianie tworzenia osadzonych rozwiązań IoT i łączności.

Uzyskaj nowości i zasoby dotyczące usługi Azure IoT

Znajdź dostawcę rozwiązań w chmurze

Już dziś zintegruj dostosowane rozwiązania IoT z istniejącymi systemami.

Przeglądanie i certyfikowanie urządzeń IoT

Znajdź certyfikowane urządzenie platformy Azure lub partnera w zakresie sprzętu, aby uprościć łączność i zabezpieczenia urządzeń. W tym miejscu możesz przeprowadzić certyfikację, aby znaleźć się w katalogu.

Rozpocznij naukę

Interesuje Cię tworzenie kompleksowych rozwiązań IoT w usłudze Azure IoT? To miejsce to dobry początek.

 • [*] Gartner, Raport Magic Quadrant dotyczący przemysłowych platform IoT, 18 października 2021 r., Alfonso Velosa et. Al.
  W swoich publikacjach badawczych firma Gartner nie rekomenduje żadnego dostawcy, produktu ani usługi. Nie sugeruje ona również, aby użytkownicy wybierali tylko dostawców z najwyższymi ocenami lub innymi oznaczeniami. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie pracowników zespołów badawczych tej firmy i nie powinny być traktowanie jako stwierdzenia faktu. Firma Gartner zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich gwarancji, bezpośrednich i dorozumianych, dotyczących tego badania, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności do sprzedaży lub przydatności do określonego celu.
  GARTNER i Magic Quadrant to zastrzeżone znaki towarowe oraz oznaczenie usługi firmy Gartner, Inc. oraz/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i na świecie i są używane w tym tekście za zgodą firmy. Wszelkie prawa zastrzeżone.