Pomiń nawigację

Archiwa aktualizacji

Kategoria produktów
Stan:

Comiesięczne aktualizacje produktów , czerwiec 2019

26 cze

Usługa Azure Monitor dla zestawów skalowania maszyn wirtualnych jest teraz dostępna we wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Możesz monitorować zestawy skalowania maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux za pomocą usługi Azure Monitor (w wersji zapoznawczej).

 • Azure Monitor
 • Features
26 cze

Usługa Azure Container Registry jest już ogólnie dostępna w regionie Północna Republika Południowej Afryki

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Container Registry jest już ogólnie dostępna w regionie Północna Republika Południowej Afryki. Sprawdź, gdzie dostępna jest usługa Azure Container Registry i gdzie będzie dostępna wkrótce, korzystając z listy dostępnych produktów platformy Azure według regionu.

 • Container Registry
 • Regions & Datacenters
 • Features
26 cze

Nowa rola Współautora wystąpienia zarządzanego zwiększa bezpieczeństwo wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database

TERAZ DOSTĘPNE

W wystąpieniu zarządzanym usługi Azure SQL Database wprowadzono nową rolę kontroli dostępu opartej na rolach na platformie Azure — Współautor wystąpienia zarządzanego. Ta rola obejmuje minimalny zestaw uprawnień wymaganych do aprowizowania i obsługi wystąpienia zarządzanego.

 • Azure SQL Database
 • Management
 • Features
26 cze

Usługa Azure Database for PostgreSQL jest teraz dostępna w regionach w Republice Południowej Afryki

TERAZ DOSTĘPNE

Z przyjemnością ogłaszamy, że usługa Azure Database for PostgreSQL jest teraz ogólnie dostępna w niedawno wprowadzonych regionach Północna Republika Południowej Afryki i Zachodnia Republika Południowej Afryki.

 • Azure Database for PostgreSQL
 • Services
 • Regions & Datacenters
 • Open Source
26 cze

Usługa Azure Database for MariaDB jest teraz dostępna w regionach w Republice Południowej Afryki

TERAZ DOSTĘPNE

Z przyjemnością ogłaszamy, że usługa Azure Database for MariaDB jest teraz ogólnie dostępna w niedawno wprowadzonych regionach Północna Republika Południowej Afryki i Zachodnia Republika Południowej Afryki.

 • Azure Database for MariaDB
 • Services
 • Regions & Datacenters
 • Open Source
26 cze

Usługa Azure Database for MySQL jest teraz dostępna w regionach w Republice Południowej Afryki

TERAZ DOSTĘPNE

Z przyjemnością ogłaszamy, że usługa Azure Database for MySQL jest teraz ogólnie dostępna w niedawno wprowadzonych regionach Północna Republika Południowej Afryki i Zachodnia Republika Południowej Afryki.

 • Azure Database for MySQL
 • Services
 • Regions & Datacenters
 • Open Source
25 cze

Zachowywanie list kontroli dostępu podczas uaktualniania usługi ADLS Gen1 do wersji Gen2 przy użyciu usługi Azure Data Factory

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Data Factory umożliwia łatwe i wydajne kopiowanie danych z usługi Azure Data Lake Storage (ADLS) Gen1 do wersji Gen2. Możesz teraz również zdecydować się na zachowanie list kontroli dostępu ustawionych w plikach/katalogach wraz z danymi.

 • Data Factory
 • Azure Data Lake Storage
 • Features
24 cze

Aktualizacja 19.06 usługi Azure Sphere w publicznej wersji zapoznawczej jest teraz dostępna do celów testowych

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza usługi Azure Sphere 19.06 jest teraz dostępna za pośrednictwem kanału informacyjnego testowej wersji detalicznej. W kanale informacyjnym testowej wersji detalicznej nowy system operacyjny będzie dostępny 14 dni przed wydaniem w kanale informacyjnym wersji detalicznej. Kanał informacyjny detalicznego systemu operacyjnego będzie nadal udostępniać wersję 19.05. Planujemy uaktualnienie jej do wersji 19.06 w ciągu dwóch tygodni.

 • Azure Sphere
 • Operating System
24 cze

Publiczny punkt końcowy dla ruchu danych jest globalnie dostępny dla wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database

TERAZ DOSTĘPNE

Publiczny punkt końcowy umożliwiający ruch danych z Internetu oraz poza sieć wirtualną jest teraz globalnie dostępny dla wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database. Ta funkcja umożliwia przedsiębiorstwom realizację nowych scenariuszy integracji pomiędzy wystąpieniem zarządzanym a innymi systemami informatycznymi, takimi jak usługi platformy Azure z wieloma dzierżawami, Power BI, Azure App Service, CRM, DWH i wieloma innymi usługami w Internecie.

 • Azure SQL Database
 • Features
24 cze

Ulepszone funkcje zarządzania umożliwiające zwalnianie nieużywanych podsieci i tworzenie baz danych są dostępne dla wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database

TERAZ DOSTĘPNE

Wystąpienie zarządzane usługi Azure SQL Database oferuje teraz nowe funkcje zarządzania: natychmiastowe zwalnianie podsieci po usunięciu ostatniego wystąpienia zarządzanego, które się w niej znajdowało, oraz nowe opcje tworzenia baz danych wystąpień za pomocą witryny Azure Portal, interfejsu API i programu PowerShell.

 • Azure SQL Database
 • Features
21 cze

Agent usługi Log Analytics dla systemu Linux 1.11 jest już dostępny

TERAZ DOSTĘPNE

Agent usługi Log Analytics dla systemu Linux 1.11 jest dostępny i zawiera ważne ulepszenia w zakresie stabilności i niezawodności.

 • Log Analytics
 • Management
21 cze

Wyświetlanie połączonych działań usługi GitHub z tablicy Kanban

TERAZ DOSTĘPNE

W dalszym ciągu ulepszamy integrację usługi Azure Boards z usługą GitHub. Teraz możesz umieszczać informacje dotyczące połączonych zatwierdzeń, żądań ściągnięcia i problemów usługi GitHub na tablicy Kanban. Te informacje dają ogólne pojęcie o lokalizacji elementu i umożliwiają bezpośrednie nawigowanie z zatwierdzeń, żądań ściągnięcia i problemów usługi GitHub w celu uzyskania szczegółowych informacji.

 • Azure DevOps
 • Features
21 cze

Agent usługi Log Analytics dla systemu Windows w wersji 10.20.18001 jest już dostępny

TERAZ DOSTĘPNE

Czerwcowa wersja agenta usługi Log Analytics dla systemu Windows jest już dostępna i zawiera ważne ulepszenia w zakresie stabilności i niezawodności.

 • Azure Monitor
 • Management
20 cze

Publiczna wersja zapoznawcza: Obsługa kopii zapasowej programów SQL Server 2008 i 2008 R2 dla usługi Azure Virtual Machines

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Backup to rozwiązanie bez infrastruktury przeznaczone dla przedsiębiorstw, które chroni maszynę wirtualną programu SQL Server na platformie Azure bez konieczności wdrażania żadnej infrastruktury kopii zapasowej ani zarządzania nią. Ta oferta jest już ogólnie dostępna dla najnowszych wersji programu SQL Server, a dzisiaj z entuzjazmem ogłaszamy obsługę usługi Azure Backup dla programów SQL 2008 i 2008 R2 na etapie EOS w publicznej wersji zapoznawczej.

 • Program SQL Server na maszynach wirtualnych
 • Services
20 cze

Publiczna wersja zapoznawcza: Czytnik immersyjny — usługa Azure Cognitive Service

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Czytnik immersyjny to usługa Azure Cognitive Service przeznaczona dla deweloperów, którzy chcą osadzić w swoich aplikacjach zintegrowane funkcje wspierające rozwój umiejętności czytania i rozumienia tekstu niezależnie od wieku i możliwości użytkowników.

 • Azure Cognitive Services
 • Services
20 cze

Azure HDInsight Tools for VSCode: Ulepszone zapytania interaktywne PySpark

Z przyjemnością ogłaszamy integrację rozszerzenia programu VSCode dla języka Python na potrzeby obsługi interaktywnych zapytań PySpark dla usługi HDInsight w programie VSCode. Narzędzia Azure HDInsight Tools for VSCode korzystają z rozszerzenia dla języka Python do…

 • HDInsight
 • Features
 • SDK and Tools
19 cze

Dostęp just-in-time teraz obsługuje usługę Azure Firewall

TERAZ DOSTĘPNE

Dostęp just-in-time do maszyny wirtualnej jest teraz możliwy za pomocą usługi Azure Firewall.

 • Security Center
 • Security
19 cze

Aktualizacja usługi Azure API Management z 19 czerwca

Uzyskaj informacje o najnowszej standardowej aktualizacji usługi Azure API Management.

 • API Management
 • Services
 • Features
19 cze

Funkcja kondycji maszyny wirtualnej teraz obsługuje nowe systemy operacyjne i jest dostępna w nowych regionach

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Funkcja kondycji maszyny wirtualnej dołączona do monitora maszyn wirtualnych platformy Azure jest teraz dostępna dla maszyn wirtualnych działających z systemami Windows 2012 R2 i 2019. Dodatkowo funkcja kondycji maszyny wirtualnej jest także dostępna, jeśli skojarzony obszar roboczy znajduje się w regionach SEA (Azja Południowo-Wschodnia), UKS (Południowe Zjednoczone Królestwo) i CCAN (Kanada Środkowa).

 • Azure Monitor
 • Services
 • Management
 • Features
19 cze

Włączanie replikacji dla dodanych dysków danych maszyny wirtualnej platformy Azure

TERAZ DOSTĘPNE

Maj 2019 r. — usługa Site Recovery obsługuje włączanie replikacji dla dysków danych dodanych do maszyn wirtualnych platformy Azure, które już obsługują odzyskiwanie po awarii.

 • Azure Site Recovery
 • Features

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie