Przejdź do głównej zawartości

Azure HDInsight Tools for VSCode: Ulepszone zapytania interaktywne PySpark

Data opublikowania: 20 czerwca, 2019

Z przyjemnością ogłaszamy integrację rozszerzenia programu VSCode dla języka Python na potrzeby obsługi interaktywnych zapytań PySpark dla usługi HDInsight w programie VSCode. Narzędzia Azure HDInsight Tools for VSCode korzystają z rozszerzenia dla języka Python do udostępnienia zaawansowanego środowiska edytowania kodu python, integracji programu Jupyter Notebook i interaktywnych zapytań PySpark podobnych do notesów programu Jupyter Notebook.

Dzięki tej integracji możesz używać natywnych funkcji programistycznych języka Python, takich jak analiza kodu, obsługa debugowania, usługa języka itd. Możesz zaimportować lub wyeksportować notes IPYNB i wykonywać zapytania podobne do zapytań programu Notebook obejmujące funkcje „Run Cell”, „Run Above”, „Run Below” w dodatku do bieżących funkcjonalności uruchamiania bieżącego wiersza, uruchamiania wyróżnionych wierszy i uruchamiania całości. Ta integracja w znaczącym stopniu ulepsza środowisko użytkownika. Twój kod źródłowy i komentarze korzystające ze znaczników markdown są wyświetlane w oknie wyników interaktywnych razem z bieżącymi wynikami i danymi wyjściowymi. Możesz manipulować oknem danych wyjściowych, usuwając niepotrzebne sekcje. Istnieje także możliwość określania komentarzy lub wpisywania dodatkowego kodu w oknie wyników interaktywnych. Można też wizualizować wyniki w formacie graficznym za pomocą biblioteki matplotlib, tak jak w programie Jupyter Notebook.

obraz

Instalowanie lub aktualizowanie

Najpierw zainstaluj program Visual Studio Code i pobierz platformę Mono 4.2.x (w przypadku systemów Linux i Mac). Następnie pobierz najnowsze narzędzia Azure HDInsight Tools, przechodząc do repozytorium rozszerzeń programu VSCode lub witryny VSCode Marketplace i wyszukując pozycję HDInsight.

Aby uzyskać więcej informacji o narzędziach HDInsight Tools for VSCode, użyj następujących zasobów:

Jeśli masz pytania lub chcesz przesłać opinię, komentarze lub raporty dotyczące usterek, użyj komentarzy poniżej lub wyślij wiadomość na adres hdivstool@microsoft.com.

  • HDInsight
  • Features
  • SDK and Tools

Powiązane produkty