Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ulepszone funkcje zarządzania umożliwiające zwalnianie nieużywanych podsieci i tworzenie baz danych są dostępne dla wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database

Data opublikowania: 24 czerwca, 2019
W wystąpieniu zarządzanym usługi Azure SQL Database wprowadzono nowe opcje, które rozszerzają możliwości zarządzania i automatyzacji. Nowe opcje zarządzania to na przykład funkcja natychmiastowego zwalniania podsieci po usunięciu ostatniego wystąpienia zarządzanego, które się w niej znajdowało, za pomocą witryny Azure Portal lub interfejsu API, a także nowe opcje tworzenia baz danych wystąpień przy użyciu witryny Azure Portal, programu PowerShell i interfejsu API.
 
Po usunięciu ostatniego wystąpienia zarządzanego w tej samej podsieci klaster wirtualny, który zawierał te wystąpienia, jest bezpłatnie przechowywany dla klientów przez kolejne 12 godzin, aby umożliwić im szybsze utworzenie nowych wystąpień zarządzanych w tej samej podsieci. Jeśli klient nie planuje aprowizować nowych wystąpień zarządzanych w tej samej podsieci i chce natychmiast zwolnić ją do dalszego użytkowania, jest to teraz możliwe dzięki funkcji ręcznego usuwania klastra wirtualnego. Usunięcie pustego klastra wirtualnego jest możliwe w witrynie Azure Portal, a także programistycznie za pośrednictwem interfejsu API, i powoduje natychmiastowe zwolnienie nieużywanej podsieci.
 
Nowe opcje tworzenia baz danych wystąpień za pomocą witryny Azure Portal, programu PowerShell oraz interfejsu API wraz z istniejącymi funkcjami języka T-SQL są teraz dostępne dla wystąpienie zarządzanego. Te opcje uzupełniają środowisko tworzenia baz danych dla wystąpienia zarządzanego, dając klientom możliwość programistycznego automatyzowania tworzenia baz danych wystąpień oraz umożliwiając łatwiejsze korzystanie z tych funkcji w witrynie Azure Portal.
 
  • Azure SQL Database
  • Features