Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Publiczny punkt końcowy dla ruchu danych jest globalnie dostępny dla wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database

Data opublikowania: 24 czerwca, 2019
Publiczny punkt końcowy dla wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database umożliwia nawiązywanie połączeń z wystąpieniem zarządzanym usługi Azure SQL Database z Internetu i jest przeznaczony wyłącznie do obsługi ruchu danych (TDS). Publiczny punkt końcowy dla danych może istnieć równocześnie z prywatnym punktem końcowym w wystąpieniu zarządzanym.
 
Publiczny punkt końcowy dla wystąpienia zarządzanego można włączyć w momencie tworzenia wystąpienia zarządzanego lub po utworzeniu tego wystąpienia zarządzać nim za pomocą witryny Azure Portal, programu PowerShell lub interfejsu wiersza polecenia. Dwuetapowy proces włączania publicznego punktu końcowego jest zgodny z zasadami zabezpieczeń dla przedsiębiorstw dotyczącymi podziału obowiązków. W tym procesie osoba z uprawieniami administratora wystąpienia zarządzanego musi w pierwszym etapie włączyć punkt końcowy. Po włączeniu publicznego punktu końcowego ruch danych nie będzie widoczny w Internecie do momentu, gdy osoba z uprawnieniami administratora sieci otworzy odpowiedni port do Internetu i ustawi reguły zabezpieczeń wymagane przez przedsiębiorstwo.
 
Ta funkcja umożliwia przedsiębiorstwom realizację nowych scenariuszy dotyczących integracji, na przykład integracji z usługami platformy Azure z wieloma dzierżawami, Power BI, Azure App Service, CRM, DWH oraz wieloma innymi usługami w Internecie.
 
  • Azure SQL Database
  • Features