Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Nowa rola Współautora wystąpienia zarządzanego zwiększa bezpieczeństwo wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database

Data opublikowania: 26 czerwca, 2019
W wystąpieniu zarządzanym usługi Azure SQL Database wprowadzono nową rolę kontroli dostępu opartej na rolach na platformie Azure — Współautor wystąpienia zarządzanego. Ta rola obejmuje minimalny zestaw uprawnień dotyczących wystąpienia zarządzanego i sieci, wymagany do aprowizowania i obsługi wystąpienia zarządzanego.
 
Wprowadzenie tej roli umożliwia podział obowiązków pomiędzy różnymi rolami w przedsiębiorstwie obsługującymi zasoby platformy Azure. Wprowadzenie nowej roli zwiększa poziom bezpieczeństwa i zgodności przedsiębiorstwa podczas obsługi wystąpienia zarządzanego, ponieważ tylko osoby uprawnione do zarządzania zasobami wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database mogą uzyskać uprawnienia kontroli dostępu opartej na rolach za pośrednictwem tej nowej roli.
 
  • Azure SQL Database
  • Features
  • Management