Przejdź do głównej zawartości

Aktualizacja usługi Azure API Management z 19 czerwca

Data opublikowania: 19 czerwca, 2019

19 czerwca rozpoczęliśmy standardową aktualizację usługi Azure API Management. Zawiera ona następujące poprawki błędów, zmiany i nowe funkcje:

  • Dodaliśmy obsługę formatu śledzenia rozproszonego W3C w integracji usługi Application Insights. 
  • Zasady CORS są teraz obsługiwane w zakresie produktu. Zwróć uwagę, że te zasady działają w zakresie produktu tylko wtedy, gdy klucze subskrypcji są przekazywane w ciągach zapytania. 
  • Usługa API Management jest teraz zaufaną usługą firmy Microsoft zgodnie z wymaganiami usługi Azure Key Vault. Po wyrażeniu zgody połączenia z usługi API Management do usługi Azure Key Vault będą przepuszczane przez zaporę usługi Key Vault. 
  • Jeśli w zasadach użyto certyfikatu, możesz teraz zaktualizować certyfikat za pomocą naszego interfejsu API zarządzania. Zwróć uwagę, że certyfikat możesz zaktualizować tylko wtedy, gdy jest przywoływany przez identyfikator w zasadach.
  • Naprawiliśmy problem w funkcji eksportu specyfikacji Open API Specification, który powodował użycie niepoprawnych nazw hostów w wyeksportowanym pliku. 
  • Naprawiliśmy kilka problemów w funkcji importu specyfikacji Open API Specification 3.

Aktualizacje są wdrażane stopniowo. Zaktualizowanie wszystkich aktywnych wystąpień usługi zwykle trwa co najmniej tydzień.

  • API Management
  • Features
  • Services

Powiązane produkty