Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Monitor dla zestawów skalowania maszyn wirtualnych jest teraz dostępna we wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 26 czerwca, 2019

Możesz monitorować zestawy skalowania maszyn wirtualnych z systemami Linux i Windows w bloku zasobów zestawu skalowania — funkcja ta jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej. Ta aktualizacja obejmuje kilka ulepszeń:

  • Monitorowanie zestawu skalowania w bloku z agregacją „pierwszych N” i wyświetlanie widoków w całym zestawie skalowania.
  • Funkcja przechodzenia do szczegółów umożliwiająca określenie problemów w konkretnym wystąpieniu zestawu skalowania.
  • Zaktualizowany interfejs użytkownika mapowania umożliwiający wyświetlanie całego diagramu zależności w zestawie skalowania przy jednoczesnej obsłudze szczegółowych map poszczególnych wystąpień.
  • Udostępnienie monitorowania opartego na interfejsie użytkownika z poziomu bloku zasobów zestawu skalowania.
  • Zaktualizowane przykłady włączania monitorowania przy użyciu szablonów usługi Azure Resource Manager.
  • Korzystanie z zasad w celu włączenia monitorowania zestawu skalowania.

Dowiedz się więcej

  • Azure Monitor
  • Features

Powiązane produkty