Archiwa aktualizacji

Comiesięczne aktualizacje produktów Maszyny wirtualne:, maj 2019

31 maj

Usługa Azure Monitor dla maszyn wirtualnych jest teraz dostępna w regionie Zachodnie stany USA 2

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Monitor dla maszyn wirtualnych jest teraz dostępna w regionie Zachodnie stany USA 2. Na całym świecie jest dostępna w siedmiu regionach publicznych.

 • Azure Monitor
 • Maszyny wirtualne
 • Virtual Machine Scale Sets
 • Compliance
 • Features
 • Management
 • Regions & Datacenters
30 maj

Usługa Azure Monitor dla maszyn wirtualnych ma nowy zestaw danych dla powiązanych portów

TERAZ DOSTĘPNE

Zestaw danych VMBoundPort jest teraz dostępny dla klientów usługi Azure Monitor dla maszyn wirtualnych we wszystkich obsługiwanych regionach obszaru roboczego usługi Log Analytics, łącznie z regionami Wschodnie stany USA i Europa Zachodnia.

 • Azure Monitor
 • Maszyny wirtualne
 • Virtual Machine Scale Sets
 • Features
 • Management
 • Security
29 maj

Maszyny wirtualne z serii Mv2 platformy Azure oferujące do 6 TB pamięci są teraz ogólnie dostępne

TERAZ DOSTĘPNE

Maszyny wirtualne z serii Mv2 platformy Azure oferujące do 208 wirtualnych procesorów CPU w konfiguracjach z pamięcią o pojemności 3 TB i 6 TB są teraz dostępne w regionach Wschodnie stany USA i Wschodnie stany USA 2. Maszyny wirtualne z serii Mv2 mają certyfikat firmy SAP dla obciążeń produkcyjnych SAP HANA OLTP i OLAP.

 • Maszyny wirtualne
 • Services
29 maj

Usługa Azure App Configuration jest dostępna w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure App Configuration zapewnia środowisko do centralnego zarządzania ustawieniami aplikacji i pomaga zabezpieczać dostęp do nich. Ponadto pomaga deweloperom szybciej dostarczać kod dzięki możliwości łatwego udostępniania pakietów testowych funkcji w środowisku produkcyjnym przy użyciu flag funkcji.

 • App Service
 • Maszyny wirtualne
 • Konfiguracja aplikacji
 • Services
23 maj

Promocja cenowa dla maszyn wirtualnych korzystających z procesora GPU lub obliczeń HPC jest teraz dostępna

Ogłaszamy wprowadzenie nowych cen promocyjnych dla rodzin maszyn wirtualnych z serii NCv1, NVv1 i Hv1.

 • Maszyny wirtualne
 • Features
 • Pricing & Offerings
 • Services
20 maj

Maszyny wirtualne 2. generacji na platformie Azure — publiczna wersja zapoznawcza

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Maszyny wirtualne 2. generacji (rozruch z interfejsem UEFI) są dostępne na platformie Azure w publicznej wersji zapoznawczej

 • Maszyny wirtualne
 • Features
 • Pricing & Offerings
18 maj

Nazwy mierników usługi Azure Virtual Machines serii NVv2 ulegają zmianie

Z dniem 1 lipca 2019 r. zmienią się nazwy mierników usługi Azure Virtual Machines serii NVv2.

 • Maszyny wirtualne
 • Services
14 maj

Obliczeniowe maszyny wirtualne o wysokiej wydajności są teraz dostępne w regionach Południowo-środkowe stany USA i Europa Zachodnia

TERAZ DOSTĘPNE

Maszyny wirtualne serii HB są teraz dostępne w regionach Południowo-środkowe stany USA i Europa Zachodnia

 • Maszyny wirtualne
 • Features
 • Services
13 maj

Funkcja PowerOff maszyny wirtualnej platformy Azure jest już dostępna z szybkim zamykaniem

TERAZ DOSTĘPNE

Nowa flaga skipShutdown umożliwia szybkie wymuszenie wyłączenia zasilania (zatrzymania) maszyny wirtualnej platformy Azure.

 • Maszyny wirtualne
 • Linux Virtual Machines
 • Windows Virtual Machines
 • SDK and Tools
9 maj

Poprawione rozliczenia dotyczące usługi Azure SQL Data Warehouse i innych usług platformy Azure

Poprawiliśmy rozliczenia dotyczące usługi Azure SQL Data Warehouse i innych usług platformy Azure, które miały wpływ tylko na klientów z umowami EA.

 • Azure Synapse Analytics
 • Azure Cosmos DB
 • HDInsight
 • Maszyny wirtualne
 • Services
6 maj

Obrazy systemu Red Hat Enterprise Linux są teraz dostępne w modelu BYOS

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obrazy systemu Red Hat Enterprise Linux są teraz dostępne zarówno w ramach oferty BYOS (z dostarczeniem własnej subskrypcji), jak i PAYG (płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem).

 • Maszyny wirtualne
 • Red Hat Linux
 • Linux Virtual Machines
 • Microsoft Build
 • Open Source
 • Operating System
 • Pricing & Offerings
6 maj

Galeria obrazów udostępnionych platformy Azure jest teraz ogólnie dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Galeria obrazów udostępnionych platformy Azure ułatwia zarządzanie niestandardowymi obrazami maszyn wirtualnych na platformie Azure oraz ich udostępnianie i dystrybuowanie. Galeria obrazów udostępnionych jest teraz ogólnie dostępna we wszystkich regionach chmury publicznej.

 • Maszyny wirtualne
 • Features
 • Management
 • Microsoft Build
6 maj

Ogłaszamy, że efemeryczny dysk systemu operacyjnego jest dostępny w publicznej wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Z radością ogłaszamy, że efemeryczny dysk systemu operacyjnego jest dostępny w publicznej wersji zapoznawczej. Efemeryczne dyski systemu operacyjnego sprawdzają się w przypadku obciążeń bezstanowych, w których aplikacje tolerują awarie indywidualnych maszyn wirtualnych, a ważniejszy jest czas potrzebny na wdrożenie w skali lub odtworzenie z obrazu indywidualnych maszyn wirtualnych.

 • Dyski zarządzane
 • Maszyny wirtualne
 • Virtual Machine Scale Sets
 • Features
6 maj

Rozwiązania Azure VMware są już ogólnie dostępne

TERAZ DOSTĘPNE

Natywnie uruchamiaj obciążenia VMware na platformie Azure przy użyciu rozwiązań Azure VMware. Ta nowa kategoria usług platformy Azure jest już ogólnie dostępna i pozwala wdrażać aplikacje oparte na oprogramowaniu VMware w dedykowanej infrastrukturze platformy Azure, niewyposażonej w system operacyjny.

 • Azure Resource Manager
 • Azure Migrate
 • Usługa ExpressRoute systemu Azure
 • Maszyny wirtualne
 • Rozwiązanie Azure VMware firmy CloudSimple
 • Microsoft Build
 • Services
6 maj

Centrum Szybki start platformy Azure pozwala nowym klientom swobodnie tworzyć projekty w chmurze

TERAZ DOSTĘPNE

Centrum Szybki start, dostępne w witrynie Azure Portal, umożliwia nowym klientom samodzielne tworzenie projektów w chmurze oraz sprawne przeprowadzanie wdrożeń.

 • Web Apps
 • Maszyny wirtualne
 • Azure Database for MySQL
 • Microsoft Build
 • Services
6 maj

Aktualizacja konsoli szeregowej platformy Azure pod kątem obsługi usługi VMSS i usprawnienia obsługi języków

TERAZ DOSTĘPNE

Za pomocą funkcji konsoli szeregowej możesz teraz rozwiązywać problemy z połączeniami zarówno w przypadku maszyn wirtualnych, jak i poszczególnych wystąpień usługi VMSS w wielu językach.

 • Maszyny wirtualne
 • Virtual Machine Scale Sets
 • Linux Virtual Machines
 • Windows Virtual Machines
 • Microsoft Build
 • Open Source

Zasoby

Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

4. kwartał 2019 r.

3. kwartał 2019 r.

2. kwartał 2019

Najnowsze wiadomości znajdziesz na blogu poświęconym platformie Azure.

Blog

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie