Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Funkcja PowerOff maszyny wirtualnej platformy Azure jest już dostępna z szybkim zamykaniem

Data opublikowania: 13 maja, 2019

Interfejs API obliczeniowych maszyn wirtualnych platformy Azure został zaktualizowany, aby umożliwić użytkownikom wymuszenie pominięcia okresu łagodnego zamknięcia podczas wykonywania polecenia wyłączania zasilania. Może to być przydatne w sytuacji, gdy trzeba szybko wyłączyć zasilanie maszyny wirtualnej i można zignorować ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem danych. Aby można było używać tej funkcji, należy dodać flagę skipShutdown do wywołań interfejsu API lub zestawu SDK.

Więcej informacji można znaleźć na następujących stronach:

Dokumentacja interfejsu API funkcji PowerOff maszyn wirtualnych platformy Azure

Dokumentacja interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

 

 

  • Maszyny wirtualne
  • Linux Virtual Machines
  • Windows Virtual Machines
  • SDK and Tools

Powiązane produkty