Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Galeria obrazów udostępnionych platformy Azure jest teraz ogólnie dostępna

Data opublikowania: 06 maja, 2019

Z radością ogłaszamy, że galeria obrazów udostępnionych jest teraz ogólnie dostępna we wszystkich regionach chmury publicznej. Za pomocą galerii obrazów udostępnionych klienci mogą łatwo zarządzać niestandardowymi obrazami maszyn wirtualnych oraz udostępniać je i dystrybuować w ramach jednego regionu świadczenia usługi Azure lub między regionami. Oto krótki przegląd możliwości, jakie oferuje ta funkcja:

Wydajne zarządzanie obrazami poprzez grupowanie i przechowywanie wersji za pomocą trzech nowych zasobów usługi ARM, które wprowadziliśmy w ramach tej funkcji.

Udostępnianie obrazów pomiędzy subskrypcjami i dzierżawami przy użyciu kontroli dostępu opartej na rolach platformy Azure. Udostępnianie obrazów maszyny wirtualnej pomiędzy dzierżawami usługi Azure AD jest szczególnie użyteczne, gdy infrastruktura organizacji jest rozproszona pomiędzy różnymi dzierżawami.

Globalne dystrybuowanie obrazów zgodnie z potrzebami organizacji. Po określeniu regionów docelowych obrazy są globalnie replikowane.

Skalowanie wdrożeń z możliwością zachowywania replik obrazu w każdym regionie zgodnie z wymaganiami dotyczącymi skali.

Wysoka dostępność obrazów dzięki strefowo nadmiarowym kontom magazynu w regionach obsługujących strefy dostępności. Magazyn strefowo nadmiarowy oferuje lepszą odporność obrazów na awarie dotyczące jednej strefy.

Dostępność w regionach:

galeria obrazów udostępnionych od teraz obsługuje wszystkie regiony chmury publicznej platformy Azure jako regiony docelowe, a także wszystkie publicznie dostępne regiony chmury publicznej platformy Azure oprócz regionów Republiki Południowej Afryki jako regiony źródłowe.

Cennik:

korzystanie z usługi galerii obrazów udostępnionych nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Płatność jest naliczana wyłącznie w następujących przypadkach:

1.        Opłaty za magazyn w przypadku przechowywania wersji obrazów i replik w każdym regionie — zarówno źródłowym, jak i docelowym.

2.        Opłaty za wychodzący ruch sieciowy w przypadku replikacji pomiędzy regionami.

Wprowadzenie:

interfejs wiersza polecenia, program PowerShell, witryna Azure Portal, interfejs API, szablony szybkiego startu, narzędzie Terraform, platforma .NET i środowisko Java

  • Maszyny wirtualne
  • Features
  • Management

Powiązane produkty