Pomiń nawigację

Archiwa aktualizacji

Kategoria produktów
Stan:

Comiesięczne aktualizacje produktów , grudzień 2018

26 gru

Azure Kubernetes Service — aktualizacja z grudnia

TERAZ DOSTĘPNE

W ciągu kilku ostatnich tygodniu wprowadzono wiele aktualizacji i ulepszeń usługi Azure Kubernetes Service.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Services
26 gru

Widoki i rozwiązania usługi Log Analytics zostaną wkrótce udostępnione w nowym środowisku użytkownika dzienników

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Trzy miesiące temu ogłosiliśmy nowe środowisko użytkownika dzienników usługi Azure Monitor. Od początku stycznia rozwiązania i widoki będą obejmować nowe środowisko użytkownika dzienników z ulepszonym edytorem zapytań i pełnym widokiem schematu.

 • Azure Monitor
 • Log Analytics
 • Services
 • Features
20 gru

Aktualizacja usługi Azure API Management z 20 grudnia

TERAZ DOSTĘPNE

Uzyskaj informacje o najnowszej standardowej aktualizacji usługi Azure API Management.

 • API Management
 • Features
20 gru

Migrowanie do modułu Az.ApiManagement programu PowerShell

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure API Management jest migrowana do nowego modułu Az.ApiManagement programu PowerShell.

 • API Management
 • SDK and Tools
19 gru

Usługa Azure Log Analytics jest dostępna w regionie Zachodnie stany USA 2

Usługa Azure Log Analytics jest obecnie dostępna i umożliwia tworzenie rozwiązań w regionie Zachodnie stany USA 2.

 • Regions & Datacenters
 • Services
19 gru

Aktualizacje agenta usługi Azure Monitor dla kontenerów

TERAZ DOSTĘPNE

Aktualizacje agenta usługi Azure Monitor dla kontenerów obejmują funkcję automatycznego uaktualniania oraz ulepszenia i poprawki błędów.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Azure Monitor
 • Services
 • Features
19 gru

Usługa Azure IoT Edge 1.0.5

TERAZ DOSTĘPNE

Aktualizacja 1.0.5 usługi Azure IoT Edge umożliwia lepsze działanie w urządzeniach z wolnym połączeniem, udostępnia ulepszone komunikaty o błędach oraz zmienia wersję systemu Windows na wersję RS5.

 • Features
19 gru

Neuronowa funkcja zamiany tekstu na mowę w usługach mowy usług Cognitive Services jest dostępna w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

W usługach mowy usług Cognitive Services jest teraz dostępna neuronowa funkcja zamiany tekstu na mowę w wersji zapoznawczej. Umożliwia ona wdrażanie w aplikacjach głosu, którego niemal nie można odróżnić od głosu ludzkiego.

 • Azure Cognitive Services
 • Zamiana tekstu na mowę
 • Services
19 gru

Reguły sieci wirtualnych i zapory w usługach Azure Service Bus i Azure Event Hubs są teraz ogólnie dostępne

TERAZ DOSTĘPNE

Reguły sieci wirtualnych i zapory w usługach Azure Event Hubs i Azure Service Bus są teraz ogólnie dostępne.

 • Service Bus
 • Event Hubs
 • Services
19 gru

Aktualizacja usługi Power BI z grudnia

TERAZ DOSTĘPNE

Przepływy danych usługi Power BI i integracja usługi Azure Data Lake Storage Gen2 są dostępne w wersji zapoznawczej

 • Services
 • Features
19 gru

Aktualizacja programu Power BI Desktop z grudnia

TERAZ DOSTĘPNE

Grudzień jest ważnym miesiącem pod względem dostępności

 • Services
 • Features
19 gru

Jest już dostępny cennik wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database dotyczący tworzenia/testowania

TERAZ DOSTĘPNE

Cennik dotyczący tworzenia i testowania jest teraz dostępny dla wystąpienia zarządzanego usługi SQL Database w ramach oferty tworzenia/testowania Azure Enterprise oraz umożliwia niedrogie uruchamianie obciążeń tworzenia i testowania w usłudze Azure SQL Database.

 • Azure SQL Database
 • Pricing & Offerings
19 gru

Obsługa migracji programu SQL do zarządzanego wystąpienia usługi Azure SQL DB w trybie online

TERAZ DOSTĘPNE

Użytkownicy mogą teraz migrować bazy danych programu SQL Server do wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database przy minimalnym przestoju za pomocą ogólnie dostępnej funkcji usługi Azure Database Migration Service.

 • Usługa migracji bazy danych platformy Azure
 • Azure SQL Database
 • SDK and Tools
 • Services
19 gru

Obsługa emulatora usługi Azure Cosmos DB dla interfejsu API Cassandra

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Cosmos DB, która jest ogólnie dostępna, obsługuje teraz interfejs API Cassandra oprócz interfejsów API SQL i MongoDB.

 • Azure Cosmos DB
 • Services
19 gru

Warstwa Premium jest już dostępna dla usługi Azure Database Migration Service

TERAZ DOSTĘPNE

Azure Database Migration Service to w pełni zarządzana usługa, którą zaprojektowano z myślą o migracjach operacyjnych baz danych i magazynów danych. Obsługuje ona teraz migracje offline i online w warstwie Premium.

 • Usługa migracji bazy danych platformy Azure
 • Pricing & Offerings
 • Services
19 gru

Integracja usługi SQL Data Warehouse z rozwiązaniem Informatica iPaaS na platformie Azure

TERAZ DOSTĘPNE

Rozwiązanie Informatica Intelligent Cloud Services (IICS) na platformie Azure jest teraz ogólnie dostępne

 • Azure Synapse Analytics
 • Services
19 gru

Funkcja Media Hyperlapse (w wersji zapoznawczej) zostanie wycofana 29 marca 2019 r.

Dostępność docelowa: Q1 2019

Od 19 grudnia 2018 r. nie będziemy już wprowadzać zmian ani ulepszeń w funkcji Media Hyperlapse usług Azure Media Services.

 • Media Services
 • Services
18 gru

Interfejs API tworzenia środowiska nowego obszaru roboczego w usłudze Power BI Embedded

TERAZ DOSTĘPNE

Interfejs API REST usługi Power BI umożliwia automatyczne tworzenie środowiska nowego obszaru roboczego w usłudze Power BI Embedded.

 • Power BI Embedded
 • Features
18 gru

Skalowanie pojemności usługi Power BI Embedded bez przestojów

TERAZ DOSTĘPNE

Skaluj zasoby pojemności usługi Power BI Embedded bez przestojów.

 • Power BI Embedded
 • Features
18 gru

Monitorowanie usługi Power BI Embedded za pomocą funkcji Azure Resource Health

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Power BI Embedded jest zintegrowana z funkcją Resource Health, aby pomóc w monitorowaniu dostępności zasobów i diagnozowaniu głównej przyczyny w przypadku stanu wskazującego niedostępność.

 • Power BI Embedded
 • Features

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie