Neuronowa funkcja zamiany tekstu na mowę w usługach mowy usług Cognitive Services jest dostępna w wersji zapoznawczej

Opublikowano: środa, 19 grudnia 2018

W usługach mowy usług Cognitive Services jest teraz dostępna neuronowa funkcja zamiany tekstu na mowę w wersji zapoznawczej. Umożliwia ona wdrażanie w aplikacjach głosu, którego niemal nie można odróżnić od głosu ludzkiego. Neuronowa funkcja zamiany tekstu na mowę umożliwia interakcje z czatbotami i asystentami wirtualnymi w sposób bardziej naturalny i angażujący użytkownika w większym stopniu, konwertowanie tekstu cyfrowego, takiego jak książka elektroniczna, na książkę audio oraz udoskonalanie samochodowych systemów nawigacyjnych.

Aby dowiedzieć się więcej o tej funkcji w wersji zapoznawczej, przeczytaj nasz blog z ogłoszeniem i odwiedź stronę internetową produktu. Szczegółowe informacje o rabatach dostępnych w wersji zapoznawczej można znaleźć na stronie cennika usług mowy

  • Cognitive Services
  • Zamiana tekstu na mowę
  • Services