Pomiń nawigację
TERAZ DOSTĘPNE

Obsługa migracji programu SQL do zarządzanego wystąpienia usługi Azure SQL DB w trybie online

Data opublikowania: 19 grudnia, 2018

Użytkownicy mogą teraz migrować bazy danych programu SQL Server do wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database przy minimalnym przestoju za pomocą ogólnie dostępnej funkcji usługi Azure Database Migration Service. Utwórz w witrynie Azure Portal wystąpienie usługi Azure Database Migration Service. Jest to pierwszy krok w procesie migracji z lokalnego programu SQL Server lub maszyn wirtualnych do wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database.

Dowiedz się więcej

Tworzenie wystąpienia usługi Azure DMS 

 

  • Usługa migracji bazy danych platformy Azure
  • Azure SQL Database
  • SDK and Tools
  • Services