Reguły sieci wirtualnych i zapory w usługach Azure Service Bus i Azure Event Hubs są teraz ogólnie dostępne

Opublikowano: środa, 19 grudnia 2018

Reguły sieci wirtualnych i zapory w usługach Azure Event Hubs i Azure Service Bus są teraz ogólnie dostępne. Jest to dodatkowa funkcja zabezpieczeń i kontroli dla środowisk w chmurze. Sieć szkieletowa platformy Azure zapewnia bezpieczny dostęp do przestrzeni nazw usługi Azure Service Bus oraz do standardowych i dedykowanych ofert usługi Azure Event Hubs we wszystkich regionach publicznych. 

Dowiedz się więcej o filtrowaniu adresów IP usługi Service Bus

Dowiedz się więcej o punktach końcowych usługi Event Hubs

Dowiedz się więcej o punktach końcowych usługi Service Bus