Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Aktualizacja usługi Power BI z grudnia

Data opublikowania: 19 grudnia, 2018

W grudniu 2018 r. zostaną wprowadzone ważne aktualizacje dla usługi Power BI. Będą to na przykład wersja zapoznawcza przepływów danych usługi Power BI i integracji usługi Azure Data Lake Storage Gen2, zmiana typu szablonów rozwiązań usługi Power BI na open source oraz aktualizacje zapytania języka naturalnego.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz blog usługi Power BI.

  • Features
  • Services