Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure IoT Edge 1.0.5

Data opublikowania: 19 grudnia, 2018
Aktualizacja 1.0.5 usługi Azure IoT Edge zawiera następujące ulepszenia.
 
Stabilność we wszystkich systemach operacyjnych
Usunięto różne błędy w centrum usługi IoT Edge i składniku iotedged. (Pełną listę zmian można znaleźć w informacjach o wersji w serwisie GitHub). Oto najważniejsze zmiany:
  • Ulepszono informacje przedstawiane w komunikatach o błędach.
  • Umożliwiono konfigurowanie limitu czasu. Jest to szczególnie przydatne w przypadku urządzeń z wolnym połączeniem, w których operacje nie kończą się tak szybko jak w przypadku połączeń o dużej przepustowości. 
Usługa Edge w systemie Windows
1.0.5 to wersja Release Candidate usługi IoT Edge w systemi Windows x64 (minimalna wersja RS5). Ta wersja znacząco niweluje różnice między modułami w systemach Windows i Linux. Szczególnie moduły w systemie Windows mogą teraz używać podobnych funkcji zabezpieczeń w systemie operacyjnym, działać przy użyciu wydajnych izolowanych kontenerów procesów oraz uzyskiwać dostęp do sprzętu, takiego jak Serial, SPI, GPIO i przyspieszanie procesora GPU przy użyciu rozwiązania WinML. Agent usługi Edge i centrum usługi Edge używają teraz wersji RS5 jako systemu operacyjnego gościa w kontenerze. Ma to następujące skutki:
  • Nie ma to wpływu na istniejące urządzenia używające wersji RS4 jako systemu operacyjnego hosta i używające usługi IoT Edge 1.0.4.
  • Nie ma to wpływu na istniejące urządzenia, w których system operacyjny hosta jest uaktualniany z wersji RS4 do wersji RS5 i które używają usługi IoT Edge 1.0.4.
  • Nowe urządzenia używające systemu operacyjnego hosta wersji RS5 będą współdziałać poprawnie z usługą IoT Edge 1.0.5.
  • Urządzenia z wersją RS4 nie mogą być używane jako system operacyjny hosta dla usługi IoT Edge 1.0.5.
Użytkownicy piszący moduły Java lub Node powinni pozostać przy wersji 1.0.4 do czasu zaktualizowania zestawów SDK Java i Node w celu obsługi usługi IoT Edge 1.0.5 w systemie Windows RS5.
 
Zaktualizowano demon zabezpieczeń w celu używania fizycznego modułu TPM zamiast symulowanego modułu TPM w trakcie przepływu aprowizacji DPS.
 
Zaktualizowano narzędzia programów Visual Studio i VS Code w celu współdziałania z usługą IoT Edge 1.0.5. Użytkownicy systemu Windows, którzy chcą nadal korzystać z wersji 1.0.4, muszą wykonać instrukcje przedstawione w tym wpisie w blogu.
 
  • Features