Pomiń nawigację

Archiwa aktualizacji

Kategoria produktów
Stan:

Comiesięczne aktualizacje produktów , grudzień 2018

5 gru

Usługa Azure Container Service zostanie wycofana 31 stycznia 2020 r.

Docelowa data wycofania: stycznia 31, 2020

Usługa Azure Container Service (ACS) zostanie wycofana 31 stycznia 2020 r. Klienci powinni już zacząć przechodzić na usługę Azure Kubernetes Service lub inne produkty.

 • Azure Container Service
 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Retirements
4 gru

Warstwa Zużycie usługi API Management jest dostępna w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa API Management jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej w ramach nowego planu użycia opartego na zużyciu znanego pod nazwą warstwy Zużycie.

 • API Management
 • Services
4 gru

Już dostępne: wersja 6.4 środowiska uruchomieniowego usługi Azure Service Fabric oraz aktualizacje zestawu SDK

TERAZ DOSTĘPNE

Jest już dostępne środowisko uruchomieniowe usługi Azure Service Fabric w wersji 6.4 z odpowiednim zestawem SDK i aktualizacjami narzędzi, które obejmuje wiele ulepszeń.

 • Service Fabric
 • Services
 • Microsoft Connect
4 gru

Usługa Azure Database for MariaDB jest teraz dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Database for MariaDB oferuje gotową do użycia w przedsiębiorstwie, w pełni zarządzaną bazę danych MariaDB, która jest zgodna z oprogramowaniem typu open source, ma wbudowane funkcje wysokiej dostępności i dynamicznego skalowania oraz elastyczne ceny. 

 • Azure Database for MariaDB
 • Services
 • Microsoft Connect
4 gru

Mniejsze jednostki SKU dla usługi Azure SQL Data Warehouse Gen2

TERAZ DOSTĘPNE

Mniejsze jednostki SKU dla usługi Azure SQL Data Warehouse Gen2

 • Azure Synapse Analytics
 • Pricing & Offerings
 • Microsoft Connect
 • Features
4 gru

Warstwa S1 jest już dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Warstwa cenowa S1 jest już dostępna dla wdrożeń na dużą skalę.

 • Azure Maps
 • Pricing & Offerings
 • Microsoft Connect
4 gru

Usługa Azure Machine Learning jest już dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Azure Machine Learning — usługa w chmurze, która umożliwia deweloperom i analitykom danych szybkie i proste tworzenie, trenowanie oraz wdrażanie modeli uczenia maszynowego — jest teraz ogólnie dostępna.

 • Azure Machine Learning
 • Services
 • Microsoft Connect
4 gru

Łączenie zatwierdzeń i żądań ściągnięcia serwisu GitHub z elementami roboczymi usługi Azure Boards — aktualizacja z przebiegu 144

TERAZ DOSTĘPNE

W aktualizacji usługi Azure DevOps z przebiegu 144 kontynuujemy rozszerzanie integracji z serwisem GitHub. Teraz można połączyć zatwierdzenia i żądania ściągnięcia serwisu GitHub z elementami roboczymi usługi Azure Boards.

 • Azure DevOps
 • Microsoft Connect
 • Features
4 gru

Nowe aktualizacje zdalnego monitorowania usługi Azure IoT

TERAZ DOSTĘPNE

Udostępniono serię aktualizacji akceleratora rozwiązań zdalnego monitorowania usługi Azure IoT. Obejmują one funkcje, takie jak integracja z usługą Time Series Insights umożliwiająca analizę głównej przyczyny czy kontrola dostępu oparta na rolach w usłudze Azure Active Directory.

 • Akceleratory rozwiązań Azure IoT
 • Services
 • Microsoft Connect
 • Features
4 gru

Funkcja tłumaczenia niestandardowego w usłudze Translator z obsługą tekstu

TERAZ DOSTĘPNE

Ogłoszenie ogólnej dostępności funkcji tłumaczenia niestandardowego w usłudze Cognitive Service tłumaczenia tekstu w usłudze Translator

 • Azure Cognitive Services
 • Translator
 • Microsoft Connect
 • Features
4 gru

Nowe aktualizacje symulacji urządzenia Azure IoT

TERAZ DOSTĘPNE

Przedstawiamy najnowszą aktualizację symulacji urządzenia Azure IoT, w której położono nacisk na nasz ciągły wkład w kluczową przestrzeń symulacji IoT.

 • Usługa IoT Hub Device Provisioning
 • Services
 • Microsoft Connect
 • Features
4 gru

Obsługa kontenerów w usłudze Language Understanding: wersja zapoznawcza

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Ogłoszenie wprowadzenia obsługi kontenerów usług Cognitive Services w usłudze Language Understanding w wersji zapoznawczej

 • Azure Cognitive Services
 • Language Understanding
 • Microsoft Connect
 • Features
4 gru

Wystąpienie zarządzane usługi Azure SQL Database — warstwa usługi o krytycznym znaczeniu biznesowym jest teraz dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Warstwa o krytycznym znaczeniu biznesowym jest przeznaczona dla aplikacji biznesowych o krytycznym znaczeniu dla misji i o wysokich wymaganiach dotyczących operacji we/wy. Obsługuje ona wysoką dostępność dzięki najwyższemu poziomowi magazynu i nadmiarowości obliczeniowej. Dodatkowo możesz zaoszczędzić do 80% pełnej ceny produktu z licencją podczas stosowania Korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server i ceny wydajności rezerwowej. Dowiedz się więcej o wystąpieniu zarządzanym o krytycznym znaczeniu biznesowym i innych aktualizacjach wystąpień zarządzanych z naszego bloga z ogłoszeniami.

 • Azure SQL Database
 • Services
 • Features
4 gru

Wdrażanie klastrów systemu Ubuntu usługi Service Fabric lokalnie za pomocą rozwiązania Bosh

TERAZ DOSTĘPNE

Użycie rozwiązania Bosh jako mechanizmu wdrażania umożliwia zdefiniowanie wdrożenia, monitorowanie klastra i automatyczne naprawianie infrastruktury.

 • Service Fabric
 • Microsoft Connect
 • Open Source
4 gru

Obsługa procesorów GPU w usłudze Azure Container Instances (ACI) w publicznej wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa ACI umożliwia teraz deweloperom wybieranie kontenerów obsługujących procesory GPU. Procesory GPU są doskonałym rozwiązaniem do obsługi obciążeń z dużą ilością obliczeń i grafiki. Pozwala to deweloperom uruchamianie intensywnych zadań wymaganych na potrzeby uczenia maszynowego.

 • Container Instances
 • Microsoft Connect
 • Features
4 gru

Biblioteka społeczności rozwiązań bezserwerowych

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Biblioteka społeczności rozwiązań bezserwerowych to zestaw wstępnie utworzonych składników typu open source bazujących na najpopularniejszych przypadkach użycia w usługach Functions i Logic Apps.

 • Stan usługi Funkcje Azure
 • Microsoft Connect
 • Open Source
4 gru

Obsługa języka JavaScript w rozwiązaniu Durable Functions jest teraz dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Zorganizuj programowo bezserwerowe przepływy pracy przy użyciu rozszerzenia Durable Functions środowiska uruchomieniowego usługi Azure Functions. To rozszerzenie będzie obsługiwać język JavaScript w ogólnie dostępnej wersji używanej w obciążeniach produkcyjnych.

 • Stan usługi Funkcje Azure
 • Microsoft Connect
4 gru

Usługa Azure Backup upraszcza ochronę danych i zabezpiecza przed oprogramowaniem wymuszającym okup.

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Backup jest łatwa w użyciu, ponieważ jest nowoczesną aplikacją SaaS (software as a service) wbudowaną w platformę, która udostępnia najnowsze aktualizacje, ograniczając prace związane z zarządzaniem.

 • Azure Backup
 • Management
4 gru

Raporty podzielone na strony w usłudze Power BI są w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Funkcja raportów podzielonych na strony jest teraz dostępna w usłudze Power BI Premium. Umożliwia ona dokładne wyświetlanie raportów podzielonych na strony oraz wchodzenie z nimi w interakcje bez naruszania istniejących raportów interaktywnych usługi Power BI w portalu usługi Power BI.

 • Microsoft Connect
 • Features
4 gru

Funkcja korzystania z własnej pamięci podręcznej w usłudze API Management jest w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Funkcja korzystania z własnej pamięci podręcznej umożliwia użycie zewnętrznej pamięci podręcznej zgodnej z pamięcią Redis w usłudze API Management w warstwie Zużycie.

 • API Management
 • Microsoft Connect

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie