Przejdź do głównej zawartości

Archiwa aktualizacji

Kategoria produktów
Stan:

Comiesięczne aktualizacje produktów , wrzesień 2018

28 wrz

Migracja identyfikatorów GUID i zmiany nazw w usłudze Azure Managed Disks

Nazwy i identyfikatory GUID zasobów w usłudze Azure Managed Disks zmieniają się z dniem 1 listopada 2018 r.

 • Services
27 wrz

Publiczna wersja zapoznawcza: Azure Cost Management

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Cost Management jest w wersji zapoznawczej. Może pomóc Ci zrozumieć, jak i gdzie generujesz koszty w chmurze oraz jak je obniżyć.

 • Microsoft Cost Management
 • Management
26 wrz

Wersja zapoznawcza poleceń cmdlet AzureRM.Automation

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Udostępniliśmy wersję zapoznawczą poleceń cmdlet AzureRM.Automation. Ta wersja zawiera nowe polecenia cmdlet dla funkcji zarządzania aktualizacjami i kontroli kodu źródłowego.

 • SDK and Tools
 • Management
26 wrz

Publiczna wersja zapoznawcza: Zasady punktów końcowych usług sieci wirtualnej dla usługi Azure Storage

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Zasady punktów końcowych usług sieci wirtualnej dla usługi Azure Storage są obecnie dostępne w wersji zapoznawczej.

 • Virtual Network
 • Konta magazynu
 • Features
26 wrz

Usługa Azure IoT Edge 1.0.2

TERAZ DOSTĘPNE

Aktualizacja 1.0.2 usługi Azure IoT Edge oferuje rozszerzoną obsługę trybu offline i serwerów proxy.

 • Features
26 wrz

Stream Analytics: User-defined custom repartition count

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

We are extending our SQL language to optionally enable users to specify the number of partitions of a stream when performing repartitioning.

 • Azure Stream Analytics
 • Features
26 wrz

Stream Analytics: Live data testing in Visual Studio

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Visual Studio tooling for Azure Stream Analytics further enhances the local testing capability to help users test their queries against live data or event streams from cloud sources.

 • Azure Stream Analytics
 • Features
26 wrz

Stream Analytics: Output partitioning to Blob storage by custom date and time formats

TERAZ DOSTĘPNE

Azure Stream Analytics users can now partition output to Azure Blob storage based on custom date and time formats.

 • Azure Stream Analytics
 • Azure Databricks
 • HDInsight
 • Features
26 wrz

Stream Analytics: Query extensibility with C# UDF on Azure IoT Edge

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Developers who create Stream Analytics modules for Azure IoT Edge can now write custom C# functions and invoke them right in the query through user-defined functions.

 • Azure Stream Analytics
 • Azure IoT Hub
 • Azure IoT Edge
 • Features
26 wrz

Stream Analytics: Parallel SQL write operations

TERAZ DOSTĘPNE

To achieve fully parallel topologies, Azure Stream Analytics will transition SQL writes from serial to parallel operations while simultaneously allowing for batch size customizations.

 • Azure Stream Analytics
 • Azure SQL Database
 • Azure Synapse Analytics
 • Features
26 wrz

Publiczna wersja zapoznawcza: Repliki do odczytu w usłudze Azure Database for MySQL

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Database for MySQL obsługuje do pięciu replik tylko do odczytu w obrębie tego samego regionu platformy Azure (publiczna wersja zapoznawcza).

 • Azure Database for MySQL
 • Features
26 wrz

Ogólna dostępność: Automatyczne uaktualnianie obrazu systemu operacyjnego w zestawach skalowania maszyn wirtualnych

TERAZ DOSTĘPNE

Włączenie automatycznych aktualizacji obrazu systemu operacyjnego w zestawach skalowania maszyn wirtualnych dla najbardziej popularnych obrazów jest łatwe.

 • Virtual Machine Scale Sets
 • Maszyny wirtualne
 • Services
26 wrz

Usługa Azure Virtual Machine Image Builder jest dostępna w prywatnej wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Virtual Machine Image Builder, dostępna teraz w prywatnej wersji zapoznawczej, umożliwia migrowanie potoku kompilowania obrazu na platformę Azure.

 • Maszyny wirtualne
 • Services
26 wrz

Innowacje w usłudze Azure Security Center teraz dostępne w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Security Center Secure Score, która zapewnia widoczność i zalecenia umożliwiające zwiększenie poziomu zabezpieczeń zasobów platformy Azure, jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej.

 • Security Center
 • Services
 • Security
25 wrz

Etapowe wprowadzanie użytkowników w funkcji uwierzytelniania w chmurze w usłudze Azure AD jest w trakcie opracowywania

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Migruj użytkowników z uwierzytelniania federacyjnego do uwierzytelniania w chmurze w usłudze Azure AD w grupach lub etapach i zarządzaj z poziomu portalu usługi Azure AD.

 • Usługa Azure Active Directory
 • Features
 • Security
25 wrz

Już dostępna: usługa Video Indexer w usłudze Azure Media Services

TERAZ DOSTĘPNE

Bazująca na sztucznej inteligencji usługa wyodrębniania metadanych multimediów w usłudze Azure Media Services jest teraz ogólnie dostępna.

 • Azure Machine Learning
 • Media Services
 • Indeksator wideo
 • Services
25 wrz

Wersja zapoznawcza systemu Linux z obsługą niestandardowych sieci wirtualnych w usłudze Azure Container Instances

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Możesz teraz aprowizować kontenery systemu Linux w nowych lub istniejących sieciach wirtualnych za pomocą usługi Azure Container Instances. Ta obsługa jest w wersji zapoznawczej dla systemu Linux w dwóch regionach: Zachodnie stany USA i Europa Zachodnia.

 • Container Instances
 • Virtual Network
 • Features
25 wrz

Usługa Azure Data Box jest teraz dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Data Box jest teraz dostępna. Usługa Azure Data Box sprawdza się, gdy chcesz przenieść duże ilości danych na platformę Azure, ale ogranicza Cię czas, dostępność sieci lub koszty.

 • Data Box
 • Services
25 wrz

Dyski Ultra SSD, nowa oferta funkcji Dyski zarządzane platformy Azure, są teraz dostępne w wersji zapoznawczej.

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Dyski Ultra SSD, nowa oferta funkcji Dyski zarządzane platformy Azure dla Twoich najbardziej wymagających obciążeń intensywnie korzystających z danych, są teraz dostępne w wersji zapoznawczej.

 • Dyski zarządzane
 • Services
25 wrz

Urządzenie Azure Data Box Edge jest już dostępne

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Data Box Edge to fizyczne urządzenie sieciowe dostarczane przez firmę Microsoft, które wysyła dane do i z platformy Azure. Urządzenie Data Box Edge jest dodatkowo wyposażone w funkcje obliczeń brzegowych obsługiwanych przez sztuczną inteligencję, które pomagają w analizowaniu, przetwarzaniu i przekształcaniu danych lokalnych przed przekazaniem ich do chmury.

 • Data Box
 • Services

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie