Przejdź do głównej zawartości

Migracja identyfikatorów GUID i zmiany nazw w usłudze Azure Managed Disks

Data opublikowania: 28 września, 2018

Nazwy i identyfikatory GUID zasobów w usłudze Azure Managed Disks zmieniają się z dniem 1 listopada 2018 r.

Zmiany zostaną wprowadzone automatycznie. Ma to wpływ jedynie na nazwy i identyfikatory GUID zasobów. Nie ulegają zmianie ceny ani sposób działania usługi Azure Managed Disks. Jeśli masz jakieś procedury rozliczeniowe bazujące na nazwach lub identyfikatorach GUID zasobów, zaktualizuj je.

W tabeli poniżej pokazano, jak zmienią się nazwy i jak zostaną zmigrowane identyfikatory GUID.

Poprzednia nazwa usługi

Poprzedni typ usługi

Poprzednia nazwa zasobu

Poprzednia nazwa regionu

Stara nazwa produktu

Stary identyfikator GUID

Nowa nazwa usługi

Nowy typ usługi

Nowa nazwa zasobu

Nowa nazwa regionu

Nowa nazwa produktu

Nowy identyfikator GUID

Analiza biznesowa

HDInsight Storage

Dyski zarządzane/S30 w warstwie Standardowa (jednostki)

Wschodnie stany USA

HDInsight Storage — dyski S30 — Wschodnie stany USA

495BDB8B-1313-4AD0-BB34-5A21D9E58A19

HDInsight

Storage

Dysk S30

Korea Środkowa

HDInsight Storage — dyski S30 — Korea Środkowa

c9d3b765-2c72-40fa-ab95-3c66c98d609d

Analiza biznesowa

HDInsight Storage

Dysk zarządzany w warstwie Premium/P30 (jednostki)

Wschodnie stany USA

HDInsight Storage — dyski P30 — Wschodnie stany USA

74C51FE2-14AF-471C-9589-10074198AE4C

HDInsight

Storage

Dysk P30

Korea Środkowa

HDInsight Storage — dyski P30 — Korea Środkowa

97f4530f-9133-4bfb-bc34-3a8327487e18

Analiza biznesowa

HDInsight Storage

Dyski zarządzane/S30 w warstwie Standardowa (jednostki)

Wschodnie stany USA

HDInsight Storage — dyski S30 — Wschodnie stany USA

495BDB8B-1313-4AD0-BB34-5A21D9E58A19

HDInsight

Storage

Dysk S30

Korea Południowa

HDInsight Storage — dyski S30 — Korea Południowa

96d26f3e-3b3e-475b-acb0-5c8d14c50bb4

Analiza biznesowa

HDInsight Storage

Dysk zarządzany w warstwie Premium/P30 (jednostki)

Wschodnie stany USA

HDInsight Storage — dyski P30 — Wschodnie stany USA

74C51FE2-14AF-471C-9589-10074198AE4C

HDInsight

Storage

Dysk P30

Korea Południowa

HDInsight Storage — dyski P30 — Korea Południowa

17003f9a-3ad8-44ea-805c-b9a449e53002

Analiza biznesowa

HDInsight Storage

Dyski zarządzane/S30 w warstwie Standardowa (jednostki)

Indie Środkowe

HDInsight Storage — dyski S30 — Indie Środkowe

68692014-F0CC-4F9C-BC19-EE3924E5AFDF

HDInsight

Storage

Dysk S30

Południowe Zjednoczone Królestwo

HDInsight Storage — dyski S30 — Południowe Zjednoczone Królestwo

30fea08b-36e8-4d0f-b020-452408771015

Storage

Lokalnie nadmiarowy

Premium Storage — stronicowy obiekt Blob/P30 (jednostki)

Południowe Zjednoczone Królestwo

Stronicowy obiekt blob w warstwie Premium — P30 — dyski — Południowe Zjednoczone Królestwo

75E74D58-F259-4821-85E6-D5861F663A10

HDInsight

Storage

Dysk P30

Południowe Zjednoczone Królestwo

HDInsight Storage — dyski P30 — Południowe Zjednoczone Królestwo

e07db5bc-3f9c-45cb-8a36-95659378152c

Analiza biznesowa

HDInsight Storage

Dyski zarządzane/S30 w warstwie Standardowa (jednostki)

Indie Środkowe

HDInsight Storage — dyski S30 — Indie Środkowe

68692014-F0CC-4F9C-BC19-EE3924E5AFDF

HDInsight

Storage

Dysk S30

Zachodnie Zjednoczone Królestwo

HDInsight Storage — dyski S30 — Zachodnie Zjednoczone Królestwo

1e33c350-705f-4039-9c06-147fa0d176a6

Storage

Lokalnie nadmiarowy

Premium Storage — stronicowy obiekt Blob/P30 (jednostki)

Zachodnie Zjednoczone Królestwo

Stronicowy obiekt blob w warstwie Premium — P30 — dyski — Zachodnie Zjednoczone Królestwo

EBD37945-6BF1-43AB-A925-2F67235E51BA

HDInsight

Storage

Dysk P30

Zachodnie Zjednoczone Królestwo

HDInsight Storage — dyski P30 — Zachodnie Zjednoczone Królestwo

1f5f23f5-d024-42da-a55d-e32b903be97b

  • Services