Pomiń nawigację
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Wersja zapoznawcza poleceń cmdlet AzureRM.Automation

Data opublikowania: 26 września, 2018

Udostępniliśmy wersję zapoznawczą poleceń cmdlet AzureRM.Automation. Ta wersja zawiera nowe polecenia cmdlet dla funkcji zarządzania aktualizacjami i kontroli kodu źródłowego.

Możesz uzyskać moduły w wersji zapoznawczej z Galerii programu PowerShell.

Możesz też uzyskać ten moduł, uruchamiając polecenie:

Install-Module -Name PowerShellGet

To polecenie pobiera najnowszą wersję modułu PowerShellGet. Musisz uruchomić ponownie sesję programu PowerShell, aby udostępnić parametr -AllowPrerelease.

Po pobraniu najnowszej wersji modułu PowerShellGet możesz uzyskać wersję zapoznawczą poleceń cmdlet AzureRM.Automation, uruchamiając polecenie:

Install-Module -Name AzureRM.Automation –AllowPrerelease

Oto nowe polecenia cmdlet:

Get-AzureRmAutomationSoftwareUpdateConfiguration
Get-AzureRmAutomationSoftwareUpdateMachineRun
Get-AzureRmAutomationSoftwareUpdateRun
New-AzureRmAutomationSoftwareUpdateConfiguration
Remove-AzureRmAutomationSoftwareUpdateConfiguration

Get-AzureRmAutomationSourceControl
Get-AzureRmAutomationSourceControlSyncJob
Get-AzureRmAutomationSourceControlSyncJobOutput
New-AzureRmAutomationSourceControl
Remove-AzureRmAutomationSourceControl
Start-AzureRmAutomationSourceControlSyncJob
Update-AzureRmAutomationSourceControl

Możesz uzyskać pełną listę dostępnych poleceń cmdlet, uruchamiając polecenie Get-Command -Module AzureRM.Automation po instalacji.

  • Management
  • SDK and Tools