Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólna dostępność: Automatyczne uaktualnianie obrazu systemu operacyjnego w zestawach skalowania maszyn wirtualnych

Data opublikowania: 26 września, 2018

Automatyczne uaktualnianie obrazu systemu operacyjnego w zestawach skalowania maszyn wirtualnych jest teraz ogólnie dostępne.

Jeśli ta funkcja jest włączona dla zestawów skalowania, to po opublikowaniu nowego obrazu systemu operacyjnego zawierającego najnowsze funkcje, poprawki zabezpieczeń i usprawnienia wydajności, Twoje zestawy skalowania i klastry usługi Azure Service Fabric mogą otrzymać te aktualizacje automatycznie. Nowy obraz zostanie udostępniony maszynom wirtualnym w zestawach skalowania partiami, na podstawie wstępnie skonfigurowanych badań kondycji sprawdzających, czy w aplikacjach nie występują problemy. Stan uaktualnień można monitorować programowo lub za pomocą gotowego środowiska dostępnego w witrynie Azure Portal. Aby dowiedzieć się więcej na temat tej funkcji i zacząć włączać ją dla swoich maszyn wirtualnych w zestawach skalowania, zobacz tę dokumentację

Zestawy skalowania maszyn wirtualnych oferują kilka innych możliwości łatwego zarządzania grupą maszyn wirtualnych platformy Azure oraz osiągania elastyczności na dużą skalę. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz dokumentację dotyczącą zestawów skalowania maszyn wirtualnych.

 

 

 

  • Virtual Machine Scale Sets
  • Maszyny wirtualne
  • Services