W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Azure Cost Management

Zaktualizowano: 13 listopada, 2019

Zrozumienie, jak i gdzie są generowane koszty w chmurze, może być nie lada wyzwaniem. Obniżanie kosztów może być jeszcze trudniejsze — bez właściwych narzędzi. Usługa Azure Cost Management, dostępna teraz w wersji zapoznawczej, może pomóc.

Natywna usługa Cost Management w witrynie Azure Portal

Usługa Azure Cost Management umożliwia wykonywanie następujących czynności:

Wyświetlanie kosztów rejestracji, grupy zarządzania, subskrypcji i grupy zasobów w czasie w porównaniu do wstępnie zdefiniowanego budżetu. Analizowanie wzorców kosztów dziennych w celu zidentyfikowania i zatrzymania anomalii wydatków. Dzielenie kosztów według tagów, grupy zasobów, usługi, lokalizacji i nie tylko — aby móc skupić się na tym, co najważniejsze.

Tworzenie budżetów subskrypcji i grupy zasobów w celu ustawienia zmiennych limitów użycia i kosztów oraz otrzymywania powiadomień w miarę zbliżania się do ważnych wartości progowych. Konfigurowanie automatyzacji za pomocą grup akcji w celu wyzwalania zdarzeń niestandardowych i wymuszania sztywnych limitów na swoich warunkach.

Optymalizowanie kosztów i użycia za pomocą rekomendacji usługi Azure Advisor. Odkrywanie optymalizacji zakupów za pomocą rezerwacji, zmniejszanie rozmiaru mało używanych maszyn wirtualnych i usuwanie nieużywanych zasobów w celu nieprzekraczania budżetu organizacji.

Planowanie eksportu kosztów subskrypcji i grup zasobów w celu codziennego publikowania pliku CSV na koncie magazynu. Automatyzacja integracji z systemami zewnętrznymi w celu synchronizacji i stałej aktualizacji danych rozliczeniowych zawsze, gdy ich potrzebujesz.

Usługa Azure Cost Management jest dostępna w witrynie Azure Portal dla kont z umową Enterprise Agreement (EA) bez dołączania i z 8-godzinnym opóźnieniem. Więcej informacji zawiera dokumentacja.

  • Zarządzanie kosztami i rozliczenia
  • Management