W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Etapowe wprowadzanie użytkowników w funkcji uwierzytelniania w chmurze w usłudze Azure AD jest w trakcie opracowywania

Zaktualizowano: 02 kwietnia, 2019

Migruj użytkowników z uwierzytelniania federacyjnego do uwierzytelniania w chmurze w usłudze Azure AD w grupach lub etapach i zarządzaj z poziomu portalu usługi Azure AD. Uwierzytelnianie w chmurze (uwierzytelnianie przekazywane lub synchronizacja skrótu hasła) zapewnia takie korzyści jak brak zależności w czasie rzeczywistym w istniejącej infrastrukturze lokalnej, ochrona przed wyciekiem poświadczeń i bezproblemowe logowanie jednokrotne.  

Dowiedz się więcej

  • Azure Active Directory
  • Features
  • Security

Related Products