Pomiń nawigację

Szczegóły oferty systemu Microsoft Azure

W poniższych tabelach pokazano wszystkie aktywne oferty firmy Microsoft. W pierwszej tabeli wymieniono oferty, które są aktualnie dostępne do zakupu. W drugiej tabeli wymieniono oferty, które nie są już dostępne do zakupu, ale klienci, którzy je kupili, mogą nadal korzystać z tych planów taryfowych.

Aktualne oferty

Nazwa oferty Numer oferty Limit wydatków
Pomoc techniczna dla umów Enterprise Agreement Puste Puste
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem 0003P Puste
Plany pomocy technicznej 0041P, 0042P, 0043P Puste
Bezpłatna wersja próbna 0044P
Subskrybenci programu Visual Studio Professional 0059P
Subskrybenci programu Visual Studio Test Professional 0060P
Subskrybenci platform MSDN 0062P
Subskrybenci programu Visual Studio Enterprise 0063P
Subskrybenci programu Visual Studio Enterprise (BizSpark) 0064P
Subskrybenci programu Visual Studio Enterprise (MPN) 0029P
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem — tworzenie i testowanie 0023P Puste
Tworzenie i testowanie (przedsiębiorstwo) 0148P Puste
Subskrypcja Action Pack 0025P
Oferta sponsorowana platformy Microsoft Azure 0036P Puste
Azure — dostęp próbny 0120P-0130P
Licencja Azure w ramach programu licencjonowania Open 0111p
Azure for Students 0170p
Program startowy platformy Microsoft Azure dla studentów 0144P
Platforma Azure w programie CSP 0145P Puste
Platforma Azure (Niemcy) w programie CSP dla usługi Microsoft Cloud (Niemcy) DE-0145P Puste
Bezpłatna wersja próbna platformy Azure (Niemcy) 0044P
Azure (Niemcy) — płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem DE-0003P Puste
Azure (Niemcy) — plany pomocy technicznej DE-0041P, DE-0042P, DE-0043P Puste

*Limit wydatków nie obowiązuje dla ofert, w przypadku których kolumna Limit wydatków jest pusta.

Nieaktualne oferty