Szczegóły oferty systemu Microsoft Azure

W poniższych tabelach pokazano wszystkie aktywne oferty firmy Microsoft. W pierwszej tabeli wymieniono oferty, które są aktualnie dostępne do zakupu. W drugiej tabeli wymieniono oferty, które nie są już dostępne do zakupu, ale klienci, którzy je kupili, mogą nadal korzystać z tych planów taryfowych.

Aktualne oferty

Nieaktualne oferty