Szczegóły oferty Microsoft Azure

W tabeli poniżej przedstawiono wszystkie aktywne oferty Microsoft. Pierwsza tabela zawiera oferty Microsoft, które są obecnie dostępne do zakupu. W drugiej tabeli przedstawiono oferty, które nie są już dostępne do zakupu, chociaż istniejący klienci mogą nadal korzystać z tych planów taryfowych.

Bieżące oferty

Nazwa oferty Numer oferty Limit wydatków
Wsparcie Umowy Enterprise Puste Puste
Dostęp sponsorowany Microsoft Azure EA 0136P Puste
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem 0003P Puste
Plany pomocy technicznej 0041P, 0042P, 0043P Puste
Bezpłatna wersja próbna 0044P
Subskrybenci programu Visual Studio Professional 0059P
Subskrybenci programu Visual Studio Test Professional 0060P
Subskrybenci platform MSDN 0062P
Subskrybenci programu Visual Studio Enterprise 0063P
Subskrybenci programu Visual Studio Enterprise (BizSpark) 0064P
Subskrybenci programu Visual Studio Enterprise (MPN) 0029P
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem — tworzenie i testowanie 0023P Puste
Enterprise — tworzenie i testowanie 0148P Puste
Action Pack 0025P
Oferta sponsorowana Microsoft Azure 0036P Puste
Sponsorowanie Azure — dostęp próbny 0243P Puste
Azure w ramach programu licencjonowania Open 0111p
Azure dla studentów 0170p
Program Microsoft Azure dla studentów, pakiet startowy 0144P
Azure — CSP 0145P Puste
Narzędzia Microsoft Azure do programowania przeznaczone do nauczania Puste
Azure (Niemcy) — CSP dla usługi Microsoft Cloud w Niemczech DE-0145P Puste
Azure (Niemcy) — bezpłatny okres próbny DE-0044P
Azure (Niemcy) — Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem DE-0003P Puste
Azure (Niemcy) — plany pomocy technicznej DE-0041P, DE-0042P, DE-0043P Puste

* W przypadku ofert z niewypełnioną kolumną Limit wydatków nie obowiązuje żaden limit wydatków.

Oferty wycofane

Nazwa oferty Numer oferty Limit wydatków
Oferta promocyjna 0070P-0089P
Azure Dynamics 0033P Puste
Azure MSDN Premium 0005P
Azure MSDN — Visual Studio 0010P
Azure MSDN — Visual Studio Premium 0011P
Azure MSDN — Visual Studio Ultimate 0012P
Kompetencje w zakresie platformy w chmurze MPN Silver 0027P
Kompetencje w zakresie platformy w chmurze MPN Gold 0028P
BizSpark Plus 0034P
BizSpark Plus 0149P
Plan 6-miesięczny 0037P Puste
Plan 6-miesięczny (przedpłata) 0038P Puste
Oferta ze zobowiązaniem na 12 miesięcy 0026P Puste
Plan 12-miesięczny 0039P Puste
Plan 12-miesięczny (przedpłata) 0040P Puste
MPN Action Pack 0035P
Visual Studio Premium z subskrypcją MSDN (korzyść) 0061P
Magazyn kopii zapasowych dla systemu Windows Server 0090P
Azure Dev Essentials 0022P Puste