Szczegóły oferty systemu Microsoft Azure

W poniższych tabelach pokazano wszystkie aktywne oferty firmy Microsoft. W pierwszej tabeli wymieniono oferty, które są aktualnie dostępne do zakupu. W drugiej tabeli wymieniono oferty, które nie są już dostępne do zakupu, ale klienci, którzy je kupili, mogą nadal korzystać z tych planów taryfowych.

Aktualne oferty

Nazwa oferty Numer oferty Limit wydatków
Pomoc techniczna dla umów Enterprise Agreement
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem 0003P  
Plany pomocy technicznej 0041P, 0042P, 0043P  
Bezpłatna wersja próbna 0044P
Subskrybenci programu Visual Studio Professional 0059P
Subskrybenci programu Visual Studio Test Professional 0060P
Subskrybenci platform MSDN 0062P
Subskrybenci programu Visual Studio Enterprise 0063P
Subskrybenci programu Visual Studio Enterprise (BizSpark) 0064P
Subskrybenci programu Visual Studio Enterprise (MPN) 0029P
Uczestnicy programu Visual Studio Dev Essentials 0022P
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem — tworzenie i testowanie 0023P
Tworzenie i testowanie (przedsiębiorstwo) 0148P  
Subskrypcja Action Pack 0025P
Oferta sponsorowana platformy Microsoft Azure 0036P  
Azure — dostęp próbny 0120P-0130P
Licencja Azure w ramach programu licencjonowania Open 0111p
Microsoft Imagine 0144P
BizSpark Plus 0149P
Platforma Azure w programie CSP 0145P  
Azure Germany Free Trial 0044P
Azure (Niemcy) — płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem DE-0003P  
Azure (Niemcy) — plany pomocy technicznej DE-0041P, DE-0042P, DE-0043P  

*There is no spending limit on offers where the Spending Limit column is left blank.

Nieaktualne oferty

Nazwa oferty Numer oferty Limit wydatków
Oferta promocyjna 0070P-0089P
Azure Dynamics 0033P  
Azure MSDN Premium 0005P
Azure MSDN — Visual Studio 0010P
Azure MSDN — Visual Studio Premium 0011P
Azure MSDN — Visual Studio Ultimate 0012P
Kompetencja Cloud Platform Silver programu MPN 0027P
Kompetencja Cloud Platform Gold programu MPN 0028P
BizSpark Plus 0034P
Plan 6-miesięczny 0037P  
Plan 6-miesięczny (przedpłata) 0038P  
Oferta ze zobowiązaniem 12-miesięcznym 0026P  
Plan 12-miesięczny 0039P  
Plan 12-miesięczny (przedpłata) 0040P  
MPN Action Pack 0035P
Visual Studio Premium z subskrypcją MSDN (korzyści) 0061P
Magazyn kopii zapasowej dla systemu Windows Server 0090P